Jordbävningens politiska efterskalv

När detta skrivs har tio personer konstaterats avlidna efter jordbävningen som framför allt drabbade Hualien i östra Taiwan. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Jordbävningar är en del av den vardag som människor i Taiwan måste handskas med. Jag besökte till exempel Taiwans högsta byggnad förra året. Där finns ett gigantiskt klot, en tyngd. Och den är till för att stabilisera byggnaden i samband med jordbävningar eller kraftiga vindar. Och om du vågar dig upp i byggnaden när det exempelvis blåser kraftigt så ser du hur det gigantiska klotet rör på sig.

Så överlag skulle jag säga att Taiwan är väl rustat för jordbävningar. Och naturligtvis spelar det också roll att Taiwan är en demokrati, där varje händelse granskas både av en kritisk press och av en politisk opposition. Vid en jordbävning med dödsoffer (tio när detta skrivs), så blir det naturligtvis en diskussion om vad som hade kunnat göras för att förhindra att byggnader rasade samman.

De byggnaders om kollapsade var kombinerade bostäder och affärskomplex. Och i flera fall ska det ha förekommit att bärande delar i de nedre delarna av byggnaderna togs bort eller försvagades för att bereda rum för just affärsverksamheten.

Ett av de förslag som nu övervägs av regeringen i Taiwan är obligatoriska kontroller av äldre byggnader och att det skapas ett system där oberoende institutioner får i uppdrag att se till att byggnader är rimligt säkra.

En annan fråga som människor i Taiwan nu påminns om är kärnkraften. Premiärminister William Lai säger att regeringen håller fast vid sin plan att avveckla landets tre kärnkraftverk senast 2025.

Och slutligen bara en liten upplysning: Jag borde naturligtvis kommenterat jordbävningen tidigare. Men jag gör den här bloggen på ”strötid”, så jag hinner inte alltid med i svängarna.

Här är en artikel i tidningen Taipei Times om läget efter jordbävningen.

Och här är en ledarkommentar i Taipei Times som bland annat berör kärnkraftverken och jordbävningsrisken.

 

Publicerat av