Fegt av Sverige!

En rad länder har skickat sina kondoleanser till Taiwan med anledning av jordbävningen som enligt den senaste siffran jag sett har krävt 16 människoliv. Men varför finns inte Sverige bland de länder som har markerat sitt deltagande i sorgen?

Naturligtvis har Taiwan fått ta emot kondoleanser av länder som är ”diplomatiska allierade”, alltså de länder som har diplomatiska relationer med Taiwan (eller Republiken Kina som landet officiellt heter).

Men även en rad andra länder har hört av sig. Enligt UD på Taiwan har sammanlagt 55 länder skickat sina kondoleanser. Bland dem finns flera EU-länder, bland annat Belgien, Frankrike, Tyskland, Lettland och Litauen.

Orsaken till att Sverige inte har hört av sig är sannolikt en rädsla för att Peking skulle ta illa upp. Men denna ängslan har inte hindrat en rad av våra grannländer från att skicka kondoleanser till Taiwan.

Hela listan finns här. 

Tidningen Taipei Times har publicerat en mätning som visar att 82.9 procent av invånarna ansåg att regeringens räddningsinsatser var tillfredsställande. Och 51,2 procent ansåg att president Tsai Ing-wen skött sig bra.

Mer om den mätningen kan du läsa här. 

Publicerat av