Jurister i Taiwan kräver att regeringen agerar för statslösa barn

Jag fastnade för en intressant artikel Taipei Times om statslösa barn. Enligt statistik från i maj förra året så fanns 647 915 ”gästarbetare” eller ”migrantarbetare” i Taiwan. Enligt en uppgift från 2015 som jag såg, så kommer ungefär 40 procent från Indonesien, 27 procent från Vietnam och 20 procent från Filippinerna. De allra flesta är kvinnor som arbetar exempelvis med olika typer av privat omvårdnad.

Nu har stiftelsen ”Legal Aid Foundation” uppmanat regeringen att agera för att barn till migrantarbetare inte ska behöva växa upp som statslösa.

Varje år föds 700 barn till migrantarbetare i Taiwan. Och eftersom många migrantarbetare har tidsbegränsade kontrakt, så kan det bli svårt att registrera barnen som fast boende i Taiwan. Det gäller, enligt Taipei Times, ungefär en fjärdedel av de barn som föds till migrantarbetare. Och då blir det svårt att ordna allt från sjukvård till skolgång. Stiftelsen Legal Aid Foundation uppskattar att det finns omkring 1 300 statslösa barn i Taiwan.

Hittills har regeringen hanterat dessa ärenden ”fall för fall”. Men stiftelsen efterlyser mer långsiktiga regler så att föräldrarna vet vad som gäller.

– Taiwan är ett mångkulturellt samhälle och vi ska vara öppna för att acceptera människor från olika kulturer. Vi får inte blunda för detta problem, säger Lin Tsung-hsien från Legal Aid Foundation, enligt Taipei Times.

Tidningen Taiwan Sentinel publicerade för en tid sedan en längre artikel om migrantarbetarnas villkor av Jeremy Oliver från ett av universiteten i Taiwan. Han konstaterar i artikeln att det har skett en del förbättringar av gästarbetarnas villkor.

Till exempel var lagstiftningen tidigare utformad så att många gästarbetare tvingades resa hem vart tredje år, för att sedan återvända till Taiwan. Det har också skett förbättringar när det gäller rätten till betald ledighet. Men han konstaterar också att det återstår mycket att göra för att förbättra gästarbetarnas villkor.

Här är en länk till artikeln i Taipei Times om de statslösa barnen.

Här är en länk artikeln i Taiwan Sentinel.

Och här hittar du Legal Aid Foundation.

Här är en länk till en artikel från 2015 med statistik om vilka länder gästarbetarna kommer från.

Publicerat av

Lars Ströman