En liten ändring av Skatteverket som stör mig!

Se ovan. En liten oansenlig byråkratisk förändring. Men den stör mig! Tidigare betecknades Taiwan så här av skatteverkat: Republiken Kina (Taiwan). Numera betecknas Taiwan som ”Taiwan, provins i Kina”.

När jag frågar Skatteverket om detta så får jag svaret att ändringen har skett efter ”samråd” med UD. Eller för att tala klarspråk: Diplomaterna på UD har bett Skatteverket att ändra beteckningen på Taiwan och beskriva det som en provins i Kina.

Det är naturligtvis ingen slump att detta görs. Det är för att behålla de ”goda” relationerna mellan Sverige och Folkrepubliken Kina, alltså den diktatur som avrättar fler människor än något annat land och som håller en svensk medborgare fängslad.

Det är oklart om ändringen har föregåtts av påtryckningar från Kina. I så fall är det ännu mer anmärkningsvärt. Med tanke på Gui Minhais situation borde svenska UD i detta skede vara synnerligen lomhört när Kina utövar påtryckningar. Och är det någon förändring som bör ske i relationen till Taiwan så är det tydliga markeringar av ett närmande, snarare än avståndstagande.

Historiskt är det dessutom tveksamt att beskriva Taiwan som en kinesisk provins. En kinesisk piratledare erövrade Taiwan på 1600-talet. Det dröjde ett par årtionden innan Qing-dynastin blev Taiwans härskare. Men Taiwan gjordes inte till en kinesisk provins. Kontrollen över Taiwan handlade mest om att hålla koll på att ingen annan fick makten över ön. Först i slutet av 1880-talet blev Taiwan en kinesisk provins. Och några år senare (1895) blev Taiwan en del av Japan.

1945 tvingades Japan lämna Taiwan. Och efter den kommunistiska revolutionen i Kina 1949 separerades Taiwan från Kina.

I dag är Taiwan en fullfjädrad demokrati. Kina är en diktatur som uppträder alltmer hänsynslöst. Taiwan som provins i Kina är en skrämmande tanke. Det borde UD markera!

Publicerat av