EU:s utrikestjänst skickar medarbetare till Taiwan för dialog om mänskliga rättigheter

Högkvarteret för EU:s utrikestjänst i Bryssel. Mercedes Garcia Perez som leder avdelningen för mänskliga rättigheter har besökt Taiwan för en första dialog om MR-frågor.

Det här är faktiskt en riktigt god nyhet som handlar om relationerna mellan EU och Taiwan. Torsdagen den 22 mars hölls en första dialog om mänskliga rättigheter mellan företrädare för EU och Taiwan. Dialogen ägde rum på utrikesdepartementet i Taipei.

Dialogen handlade bland annat om dödsstraffet och HBTQ-personers rättigheter. Taiwan har kvar dödsstraffet. Och det finns en stark opinion för att behålla det. Sedan liberalen Tsai Ing-wen blev president har ingen avrättning genomförts. Men hon har åtminstone de senaste tre åren legat lågt med att säga vad hon egentligen tycker.

Jag skulle önska att Taiwans president sneglar på president Mitterand i Frankrike. Han tillträdde i början av 80-talet. Och en av de första åtgärderna han genomförde var att avskaffa dödsstraffet. Även i Frankrike fanns det en stark opinion för dödsstraffet. Men ibland måste ledare välja att just leda, även om de går emot den egna opinionen.

Däremot har Tsa Ing-wen ett mer uttryckligt åtagande att förbättra HBTQ-personers rättigheter. Förra året kom ett utslag i Taiwans motsvarighet till Högsta domstolen som sade att förbudet mot samkönade äktenskap strider mot landets konstitution.

En tredje fråga som diskuterades var migrantarbetares rättigheter.

Taiwan har alltså en del att göra när det gäller mänskliga rättigheter. Men EU:s representanter har ett helt annat utgångsläge när de kommer till Taiwan, jämfört med många andra länder i området. Att Kina alltmer stryper de andningshål för fri debatt som trots allt funnits är väl känt. Men vi ser också allvarliga tendenser i till exempel Vietnam.

Och det faktum att EU inleder denna dialog är en bra markering. EU visar intresse för Taiwan – inte bara som ett handelsland, utan också som ett land som sedan 80-talet gått från diktatur till att bli en av Asiens mest intressanta demokratier. Delvis finns den auktoritära traditionen kvar. Men här finns också en stark tradition av protester från det civila samhället.

Nästa dialog om mänskliga rättigheter mellan Taiwan och EU ska hållas i Bryssel.

Publicerat av