Hoppas det blir riksdagsdebatt om Taiwan!

Utrikesminister Margot Wallström (S) har nu svarat på två riksdagsfrågor om Taiwan. Det skulle vara intressant om frågan om Skatteverkets ändring av beteckningen av Taiwan blev en riksdagsfråga.
Foto Wiktoir Nummelin / TT kod 10510

Utrikesminister Margot Wallström har nu svarat på två av de frågor som ställts om Taiwan. Det är frågor som ställts av Caroline Szyber (KD) och Cecilia Magnusson (M). Hela svaret publiceras här nedan.

Men ett genomgående drag är ett Utrikesdepartementet försöker tona ner sin egen roll. Och departementet trasslar dessutom in sig i märkliga bortförklaringar. Eftersom jag själv i hög grad är inblandad i detta kommer jag att återkomma med detaljer framöver. Men du kan med fördel läsa om det på Jojje Olssons  blogg. 

Vid enkla frågor från riksdagsledamöter kan utrikesministern formulera ett lagom intetsägande skriftligt svar. Så det vore intressant om någon av riksdagsledamöterna kunde väcka en interpellation i ärendet. För då blir det riksdagsdebatt. Då kommer följdfrågorna.

Ett Kina-politiken är naturligtvis i hög grad styrd av realpolitik. Kina är en ekonomisk stormakt. Kina måste vara med om världen gemensamt ska arbeta mot exempelvis klimatförändringarna.

Men det finns en rad olika sätt på vilka Sverige och andra länder skulle kunna markera stöd till demokratin Taiwan. Sverige skulle kunna gradera upp sin representation i Taiwan. Olika typer av kulturutbyten skulle kunna främjas. Kommuner skulle kunna uppmuntras att upprätta vänortsförbindelser med Taiwan. Bara för att nämna några exempel. d

Att ändra beteckningen på Taiwan till en ”provins” i Kina kan vara direkt farligt. Det ger signalen till Peking att Sverige inte bryr sig om vad som händer med Taiwan. UD försöker ge intryck att detta är en ändring som skett på rutin.

 

Här nedan är Margot Wallströms svar:

Svar på fråga 2017/18:1001 av Caroline Szyber (KD)
Skatteverket och Taiwan samt fråga 2017/18:1006 av Cecilia Magnusson (M) Skatteverkets byte av namn på Taiwan

Caroline Szyber har frågat mig om jag anser att Taiwan är en provins tillhörande Kina och vilken betydelse detta i så fall har för den svenska utrikespolitiken. Cecilia Magnusson har ställt samma fråga och jag väljer därför att besvara de båda frågorna samtidigt.

Sverige har, likt övriga EU-medlemsländer, erkänt Folkrepubliken Kina. Det betyder att vi alla följer den s.k. ett-Kina-politiken och inte ser någon möjlighet att erkänna Taiwan som stat. Regeringen stödjer dock fortsatt Taiwans meningsfulla deltagande i internationella organisationer när det är meningsfullt och inte kräver status som stat.

Kontakterna mellan Sverige och Taiwan är omfattande, trots avsaknad av diplomatiska förbindelser. Sverige har ett handelskontor i Taipei. Handelsutbytet är en viktig del av våra relationer. Det är även kulturutbytet, det akademiska samarbetet och de parlamentariska kontakterna.

Stockholm den 21 mars 2018

Margot Wallström

 

Publicerat av