Är det Kinas kommunistiska parti som bestämmer över SAS?

Flygpbolaget SAS har diskret tagit bort Taiwan som eget land. 
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / TT / kod 20520

I radioprogrammet Konflikt uppmärksammas bland annat hur Taiwan har behandlats av Skatteverket och av flygbolaget SAS. I båda fallen har Taiwan tagits bort som eget land och beskrivs nu som en del av Kina. Det är en direkt oförskämd beskrivning, med tanke på att Taiwan är en fungerande demokrati.

Tidningen Foreign Policy uppmärksammar att amerikanska flygbolag varit utsatta för starka påtryckningar från Kina att plocka bort alla referenser till Taiwan som ett eget land.

De kinesiska luftfartsmyndigheterna kräver att United Airlines och American Airlines följer Kinas restriktioner när det gäller ”separatism” och att de följer kinesisk lag. Då är läget alltså följande. Ett flygbolag i den självständiga och demokratiska staten USA driver trafik eller säljer biljetter till en annan självständig och demokratisk stat – Taiwan.  Då lägger sig ett tredje land i och kräver att få bestämma hur Taiwan ska benämnas.

Utrikesdepartementet i Taiwan har fördömt Kinas agerande.

Vi kan vara förvissade om att den ändring som SAS har genomfört har skett efter påtryckningar från Kina. Vi kan också vara förvissade om att UD;s påstötning mot Skatteverket att ändra beteckningen på Taiwan beror på att UD prioriterar relationerna med den kommunistiska stormakten, snarare än att slå vakt om Taiwans frihet.

Foreign policy skriver så här:

”China’s demands to U.S. airlines are part of an increasingly coercive campaign by Beijing to bring foreign companies, including their operations outside of China, in line with the Communist Party’s official stance. By threatening to deny access to its enormous markets, China uses economic leverage to achieve foreign-policy goals.”

Det innebär inte bara att Kinas kommunistiska parti får ett direkt inflytande över ett skandinaviskt flygbolag. Det kan få större följder än så. Säg till exempel att någon skickar ett paket till Taiwan som innehåller böcker eller tidskrifter. Och så råkar paketet, på grund av svenska myndigheters underdånighet gentemot Kina, hamna i Kina i stället för Taiwan. Då hamnar böckerna eller tidningarna i händerna på kinesiska censurmyndigheter.

Det finns inga som helst tecken på återhållsamhet eller respekt för andra länders lagar hos de kinesiska myndigheterna. Om Kina anser att landet kan utnyttja sin ekonomiska styrka för att bygga ut sin censur till andra länder, så kommer det förmodligen att ske. Akta dig om du arbetar i ett företag som ägs av kinesiska ägare!

Mänskliga rättigheter i Taiwan: utsatta migrantarbetare

Den statliga nyhetsbyrån i Taiwan refererar till en rapport från amerikanska UD som säger att migrantarbetare i Taiwan ofta utsätts för exploatering och övergrepp.

I Taiwan finns omkring 600 000 migrantarbetare från länder som Indonesien, Vietnam, Filippinerna och Thailand.

I Taiwan finns omkring 600 000 migrantarbetare från länder som Indonesien, Vietnam, Filippinerna och Thailand.

Det har genomförts en del lagändringar för att förbättra situationen, till exempel lagstiftning som ska göra det möjligt för migrantarbetare att byta arbetsgivare om de utsatts för övergrepp. Men personer som utsatts för övergrepp drar sig för att rapportera sådant. För det kan leda till att anställningsavtalet upphävs och att de därmed tvingas lämna landet. Det är lätt att lagstifta om att du har rätt att gå vidare till en ny arbetsgivare, men inte så lätt att tillämpa.

Men för helhetsbilden vill jag också citera en rapport från svenska UD om läget för mänskliga rättigheter i Taiwan:

”Respekten för de mänskliga rättigheterna är generellt god. Grundläggande
rättigheter – som yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och
religionsfrihet – skyddas enligt lag och respekteras i praktiken. Den sittande
regeringen fäster stor vikt vid mänskliga rättigheter och driver dessa frågor på
flera fronter.”

Det är inte många länder i Asien som kan beskrivas på det sättet. Jag skulle önska att synen på mänskliga rättigheter också syntes mer i regeringens politik gentemot Taiwan.

Det är inte många länder i Asien som kan beskrivas på det sättet. Jag skulle önska att synen på mänskliga rättigheter också syntes mer i regeringens politik gentemot Taiwan.

 

 

Från en fredlig nattmarknad i Taipei – till en kuslig fråga i en opinionsmätning

En av Taipeis nattmarknader.

För bara några dagar sedan gick jag omkring på en av Taipeis nattmarknader – och njöt av världens godast gatuköksmat. Eller ”street food” som det heter på modern svengelska. I den miljön var det svårt att föreställa sig att detta är ett land som befinner sig under hot.

Bara de senaste dagarna har Kina genomfört omfattande militära övningar nära ön Kinmen. Jag själv besökte Kinmen för ett år sedan. Det är en taiwanesisk ö som ligger nästan inbäddad i Kina. Du ser över till den kinesiska gränsen. Och det går båttrafik mellan Kinmen och det kinesiska fastlandet.

Taiwan är inte bara en stabil demokrati. Det är också ett säkert turistland med hjälpsamma människor och förhållandevis låg korruption. Så även om jag känner väl till den politiska bakgrunden så känns det märkligt när jag läser att det gjorts en opinionsmätning där människor i Taiwan tillfrågas: Är du beredd att gå i krig om Kina skulle angripa Taiwan? 67,7 svarade ja på frågan. Och viljan att försvara Taiwan med vapenmakt var ännu större i den yngre åldersgruppen (20-39 år). Av dem svarade 70,3 procent att de var beredda att försvara Taiwan.

94 procent svarade att det är ”viktigt” eller ”mycket viktigt” att Taiwan är en demokrati.

94 procent svarade att det är ”viktigt” eller ”mycket viktigt” att Taiwan är en demokrati.

På frågan om Taiwan ”omedelbart” ska förklara sig självständigt svarade bara 2,4 procent ja. Och ännu färre, 1,5 procent, svarade ja på frågan om Taiwan ”omedelbart” ska ansluta sig till Folkrepubliken Kina.

Så även om en växande andel av Taiwans befolkning identifierar sig som taiwaneser snarare än kineser, så finns en acceptans för den realpolitiska verkligheten. Taiwan kommer under åtskilliga år till att i praktiken vara en självständig stat som befinner sig i en märklig gråzon.

Men nog är det märkligt att ett land som Sverige inte gör mer för att markera samhörighet med demokratin Taiwan

Men nog är det märkligt att ett land som Sverige inte gör mer för att markera samhörighet med demokratin Taiwan, med tanke på vad utrikesminister Margot Wallström sade i den utrikespolitiska deklarationen: ”Demokratin är kärnan i Sveriges utrikespolitik.”

Men vad skulle hända om det går så illa att Kina ockuperar Taiwan?

För det första så har då ”demokratins försvarare” i västvärlden svikit Taiwan å det grövsta!

Men det skulle också kunna bli Kinas eget ”Afghanistan”. Sovjetunionen ockuperade Afghanistan i december 1979. Det blev en av de faktorer som bidrog till att hela Sovjetimperiet upplöstes i början av 90-talet. Sovjetiska soldater kom hem med traumatiska upplevelser. Och det blev en alltför skarp kontrast mellan den officiella propagandan och den verklighet som soldaterna mötte i Afghanistan.

Det finns en djupt rotad tradition i Taiwan att göra motstånd mot förtryckare.

Det finns en djupt rotad tradition i Taiwan att göra motstånd mot förtryckare. Det civila samhället är ovanligt starkt i Taiwan. Fast det är också svårt att bedöma hur rationellt den högsta kinesiska ledningen agerar. Diktatorer isolerar sig ofta från den värld dom tänkt sig att styra.

 

 

 

New York Times utser Taiwan till Asiens bastion för yttrandefrihet

Utsikt över Taiwans huvudstad Taipei. New York Times utser Taiwan till Asiens bastion för yttrandefrihet.

På lördagen publicerade New York Times en längre artikel, där Taiwan utses till Asiens bastion för yttrandefrihet. Tidigare var det Hongkong som hade denna status. Den brittiska kronkolonin överlämnades till Folkrepubliken Kina år 1997. Året dessförinnan hölls det första helt fria presidentvalet i Taiwan – efter en demokratiseringsprocess.

När Kina tog över Hongkong var det med löftet ”ett land – två system”. Kina skulle till exempel respektera den yttrandefrihet som rådde i den forna brittiska kolonin. Men under Xi Jinpings ledning har Kinas grepp om Hongkong skärpts betydligt.

Reportrar utan gränser öppnade kontor i Taipei, i stället för Hongkong. En filmfestival kring temat mänskliga rättigheter kommer i år att hållas i Taiwan i stället för Hongkong.

Och det har fått väldigt konkreta effekter:

Reportrar utan gränser öppnade kontor i Taipei, i stället för Hongkong. En filmfestival kring temat mänskliga rättigheter kommer i år att hållas i Taiwan i stället för Hongkong. Den bokutgivning, som bland annat ledde till att svensken Gui Minhai fängslades, kan komma att flyttas till Taiwan. Och när den svenske frilansjournalisten Jojje Olsson blev utslängd från Kina, så flyttade han sin verksamhet till Taiwan. Hans blogg om Kina är något av det mest initierade du kan läsa om Kina på svenska.

Men New York Times ger också exempel där Taiwan har haft svårt att hantera relationerna med Kina. Aktivisten Zhang Xiangzxhong åkte till exempel tillbaka till Kina, efter att ha kommit till Taiwan för att söka politisk asyl.

I Taiwan finns fortfarande de auktoritära traditionerna kvar. Men vid sidan av detta finns också en sprudlande protestkultur. Detta har fått mig att fundera över min skeptiska inställning till civil olydnad. Om det skrev jag en artikel rätt nyligen som du kan läsa här.