Mänskliga rättigheter i Taiwan: utsatta migrantarbetare

Den statliga nyhetsbyrån i Taiwan refererar till en rapport från amerikanska UD som säger att migrantarbetare i Taiwan ofta utsätts för exploatering och övergrepp.

I Taiwan finns omkring 600 000 migrantarbetare från länder som Indonesien, Vietnam, Filippinerna och Thailand.

I Taiwan finns omkring 600 000 migrantarbetare från länder som Indonesien, Vietnam, Filippinerna och Thailand.

Det har genomförts en del lagändringar för att förbättra situationen, till exempel lagstiftning som ska göra det möjligt för migrantarbetare att byta arbetsgivare om de utsatts för övergrepp. Men personer som utsatts för övergrepp drar sig för att rapportera sådant. För det kan leda till att anställningsavtalet upphävs och att de därmed tvingas lämna landet. Det är lätt att lagstifta om att du har rätt att gå vidare till en ny arbetsgivare, men inte så lätt att tillämpa.

Men för helhetsbilden vill jag också citera en rapport från svenska UD om läget för mänskliga rättigheter i Taiwan:

”Respekten för de mänskliga rättigheterna är generellt god. Grundläggande
rättigheter – som yttrandefrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och
religionsfrihet – skyddas enligt lag och respekteras i praktiken. Den sittande
regeringen fäster stor vikt vid mänskliga rättigheter och driver dessa frågor på
flera fronter.”

Det är inte många länder i Asien som kan beskrivas på det sättet. Jag skulle önska att synen på mänskliga rättigheter också syntes mer i regeringens politik gentemot Taiwan.

Det är inte många länder i Asien som kan beskrivas på det sättet. Jag skulle önska att synen på mänskliga rättigheter också syntes mer i regeringens politik gentemot Taiwan.

 

 

Publicerat av