Är det Kinas kommunistiska parti som bestämmer över SAS?

Flygpbolaget SAS har diskret tagit bort Taiwan som eget land. 
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix / TT / kod 20520

I radioprogrammet Konflikt uppmärksammas bland annat hur Taiwan har behandlats av Skatteverket och av flygbolaget SAS. I båda fallen har Taiwan tagits bort som eget land och beskrivs nu som en del av Kina. Det är en direkt oförskämd beskrivning, med tanke på att Taiwan är en fungerande demokrati.

Tidningen Foreign Policy uppmärksammar att amerikanska flygbolag varit utsatta för starka påtryckningar från Kina att plocka bort alla referenser till Taiwan som ett eget land.

De kinesiska luftfartsmyndigheterna kräver att United Airlines och American Airlines följer Kinas restriktioner när det gäller ”separatism” och att de följer kinesisk lag. Då är läget alltså följande. Ett flygbolag i den självständiga och demokratiska staten USA driver trafik eller säljer biljetter till en annan självständig och demokratisk stat – Taiwan.  Då lägger sig ett tredje land i och kräver att få bestämma hur Taiwan ska benämnas.

Utrikesdepartementet i Taiwan har fördömt Kinas agerande.

Vi kan vara förvissade om att den ändring som SAS har genomfört har skett efter påtryckningar från Kina. Vi kan också vara förvissade om att UD;s påstötning mot Skatteverket att ändra beteckningen på Taiwan beror på att UD prioriterar relationerna med den kommunistiska stormakten, snarare än att slå vakt om Taiwans frihet.

Foreign policy skriver så här:

”China’s demands to U.S. airlines are part of an increasingly coercive campaign by Beijing to bring foreign companies, including their operations outside of China, in line with the Communist Party’s official stance. By threatening to deny access to its enormous markets, China uses economic leverage to achieve foreign-policy goals.”

Det innebär inte bara att Kinas kommunistiska parti får ett direkt inflytande över ett skandinaviskt flygbolag. Det kan få större följder än så. Säg till exempel att någon skickar ett paket till Taiwan som innehåller böcker eller tidskrifter. Och så råkar paketet, på grund av svenska myndigheters underdånighet gentemot Kina, hamna i Kina i stället för Taiwan. Då hamnar böckerna eller tidningarna i händerna på kinesiska censurmyndigheter.

Det finns inga som helst tecken på återhållsamhet eller respekt för andra länders lagar hos de kinesiska myndigheterna. Om Kina anser att landet kan utnyttja sin ekonomiska styrka för att bygga ut sin censur till andra länder, så kommer det förmodligen att ske. Akta dig om du arbetar i ett företag som ägs av kinesiska ägare!

Publicerat av