Flera steg mot närmare samverkan mellan Taiwan och USA

 

Bild på en militärövning i Taiwan för fem år sedan. Flera steg har nu tagits mot ett närmare samarbete mellan Taiwan och USA. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Taiwan pressas allt mer av Kinas aggressiva politik. Det har handlat om allt från militära maktdemonstrationer i Taiwans närhet till underförstådda hot gentemot flygbolag som benämner Taiwan som ett eget land.

Men under en period har också Taiwan och USA tagit en rad steg mot ett närmare samarbete, trots att även USA driver en ”ett Kina-politik” där Peking erkänns som Kinas enda lagliga regering och Taiwan förutsätts ingå i Kina.

Forskare från Taiwan kommer att få besöka forskningsanläggningar i USA som de inte fått tillträde till tidigare.

Nyligen meddelades att Taiwan och USA slutit ett avtal som öppnar för samarbete kring forskning om försvarsrelaterade frågor. Forskare från Taiwan kommer att få besöka forskningsanläggningar i USA som de inte fått tillträde till tidigare.

USA har, liksom många andra länder, en informell ambassad i Taipei, som kallas för American Institute in Taiwan. Denna informella ambassad återinvigdes i nya och större lokaler här om veckan. I samband med invigningen sade Taiwans president Tsai Ing-wen att USA och Taiwan som öppna demokratier måste försvara sina värderingar.

I mars undertecknade president Donald Trump en rättsakt som öppnar för att amerikanska företrädare ska kunna besöka Taiwan.

Det har lett till sura kommentarer i Peking och öppna hot om vad som skulle hända om exempelvis amerikanska krigsfartyg skulle besöka Taiwan.

I december undertecknade president Trump en rättsakt som föreskriver ett ökat försvarssamarbete mellan USA och Taiwan. Det har lett till sura kommentarer i Peking och öppna hot om vad som skulle hända om exempelvis amerikanska krigsfartyg skulle besöka Taiwan eller om amerikanska trupper skulle delta i försvarsövningar i Taiwan.

Vi ska inte heller underskatta en annan faktor som kan påverka relationerna. Amerikanska teknikjättar som Google, Microsoft och IBM har alla tillkännagivit att de tänker göra rejäla investeringar i Taiwan under de kommande åren. Google tänker till exempel anställda 300 personer för att utveckla artificiell intelligens och utbilda 5 000 studenter i Taiwan.

Taiwan har flera fördelar jämfört med Kina. 1. Risken att investeringarna går om intet i ett handelskrig mellan USA och Kina anses vara mindre i Taiwan. 2. Infrastrukturen i Taiwan är mer tillförlitlig. 3. Det finns mer talang i Taiwan, även om arbetskraften är billigare i Kina.

Ska du utveckla ny teknik och nya sätt att kommunicera så är demokrati och yttrandefrihet en bra grund att stå på.

Jag skulle också tillägga att det öppna klimatet i Taiwan gör det betydligt lättare att utveckla nya idéer än i Kina. Ska du utveckla ny teknik och nya sätt att kommunicera så är demokrati och yttrandefrihet en bra grund att stå på. Taiwan är också ett land där rättssäkerhet råder, vilket innebär en bättre förutsägbarhet för utländska investerare.

Men även Taiwan drabbas av de amerikanska strafftullarna på stål och aluminium. Liksom EU försöker Taiwan att få till stånd ett undantag.

Så relationerna med USA är en ljuspunkt för ett Taiwan som pressas hårt av Kina. Och det verkar som om Sverige och EU är måttligt intresserade av att stå upp för en av Asiens mest livaktiga demokratier – vilket i sig är en skandal. Sedan är frågan: Hur tillförlitlig är Donald Trump?

 

 

 

Publicerat av