Kinas mediakrigföring mot Sverige – därför borde UD ringa sina kollegor i Taiwan

Ett klipp ur en video som visar hur svensk polis bär ut en kinesisk hotellgäst som krävt att få sova i lobbyn under natten.

Att Ryssland bedriver propagandakrig mot Sverige är väl känt. Dessutom sker det relativt öppet, till exempel när politiker från Sverigedemokrater bjuds in att ljuga om Sverige i ryska tv-kanaler.

Men nu ser vi också hur Kina gör samma sak. Jojje Olsson uppmärksammar detta i sin blogg Inbeijing. Bloggen är för övrigt en oumbärlig nyhetskälla för alla som vill följa utvecklingen i Kina. Där finns bland annat länkar till de videofilmer som finns på händelsen.

Men de anlände redan natten innan – och krävde att få sova i lobbyn. Så får man inte göra. Så polisen bar ut dem.

Jojje Olsson har också tagit reda på vad som egentligen hände. Det var en familj som bokat hotellrum från och med eftermiddagen den 2 september. Men de anlände redan natten innan – och krävde att få sova i lobbyn. Så får man inte göra. Så polisen bar ut dem. Ja, det krävs ingen livlig fantasi för att förstå att hotell inte gärna erbjuder sovplats på en soffa i lobbyn under en stor del av natten. Det är liksom inte hotellets affärsidé.

Men den press som kontrolleras av det kinesiska kommunistartiet ger en helt annan version. Och så används den i propagandasyfte. Gå till Jojje Olssons blogg för fler detaljer!

Det börjar alltså bli ett svenskt säkerhetsintresse att uppmärksamma och förhålla sig till ett kinesiskt propagandakrig. I det här fallet kan det vara ett försök att ge ”moteld” när svenska medier ger stor uppmärksamhet åt svensken Gui Minhai som sitter fängslad i Kina efter att ha kidnappats i Thailand. Hans fall kommer bland annat att få stor uppmärksamhet på bokmässan i Göteborg.

Då blir det också ett svenskt säkerhetsintresse att samarbeta med en annan öppen demokrati som har lång och djupgående erfarenhet av Kinas propagandakrig.

Om exempelvis EU börjar bli en motkraft mot Kinas inflytande i världen får Kina ett gemensamt intresse med Ryssland, alltså att skapa maximal oordning i europeisk politik, genom att ge stöd till partier som Sverigedemokraterna. Eller genom att uppmuntra Ungerns Viktor Orbán – som uttryckligen har nämnt Kina som en förebild som en ”icke liberal” demokrati.

Då blir det också ett svenskt säkerhetsintresse att samarbeta med en annan öppen demokrati som har lång och djupgående erfarenhet av Kinas propagandakrig. Kinas försök att påverka Taiwan är ett återkommande ämne i taiwanesisk press. Till exempel nämner tidningen Taipei Times flera sådana exempel i en artikel här om dagen.

Kinesiska medier kan till exempel överdriva omfattningen av kinesiska militärövningar för att skapa panik bland befolkningen i Taiwan. Eller så kan det handla om att förvränga den politik som det styrande liberala partiet i Taiwan driver.

I Taipei Times diskuteras också hur motåtgärderna ska se ut. Det räcker till exempel inte med att lägga ut korrigerande information på myndigheters officiella hemsidor. Mer måste göras!

Folkrepubliken Kina gör verkligen inte stora ansträngningar för att behålla goda relationer med Sverige. Snarare tvärtom!

I Taiwan finns inte bara experter på hur stormakten Kina driver psykologisk krigföring. Där finns också några av världens främsta experter på Kina över huvud taget. Demokratin Sverige har gemensamma intressen med demokratin Taiwan.

Det blir alltså alltmer ohållbart att driva en ”ett Kina-politik” där Sverige låtsas som om Taiwan inte finns. Folkrepubliken Kina gör verkligen inte stora ansträngningar för att behålla goda relationer med Sverige. Snarare tvärt om. Taiwan är däremot en vän att lita på när det gäller att försvara demokratiska värden. Och demokrati ska ju vara en av de allra viktigaste ledstjärnorna för svensk utrikespolitik om vi ska tro de officiella deklarationerna.

 

 

 

USA kallar hem diplomater från tre länder som brutit med Taiwan

Under Tsai Ing-wens tid som president i Taiwan har fem länder brutit de diplomatiska förbindelserna med Taiwan och i stället valt att ha diplomatiska relationer med Folkrepubliken Kina. Senast var det El Salvador som tog det beslutet. En talesperson för amerikanska UD reagerade med ett ovanligt skarpt uttalande efter El Salvadors beslut. Beskedet var att USA skulle utvärdera sina relationer med El Salvador.

Så trots att USA inte har några formella diplomatiska relationer med Taiwan framstår landet alltmer som Taiwans allra viktigaste allierade.

Nu har det gått några veckor. Och USA har bestämt sig för att kalla hem sina högsta diplomater i tre av de länder som brutit relationerna med Taiwan, närmare bestämt i Dominikanska republiken, Panama och El Salvador. I de officiella kommentarerna heter det att diplomaterna kallas hem för konsultationer om hur USA kan stödja starka, oberoende och demokratiska institutioner samt ekonomierna i Centralamerika och Karibien.

Att kalla hem en diplomat för ”konsultationer” låter kanske inte så drastiskt. Men det anses vara en kraftfull åtgärd. Så trots att USA inte har några formella diplomatiska relationer med Taiwan framstår landet alltmer som Taiwans allra viktigaste allierade.

En grupp av fyra amerikanska senatorer har också lagt fram ett förslag till lagstiftning som just handlar om att USA ska hjälpa Taiwan att behålla sina diplomatiska allierade. Lagförslaget ger amerikanska UD befogenhet att gradera ner relationerna med länder som bryter de diplomatiska relationerna med Taiwan.

Det innebar att Kina accepterade att vissa länder upprätthöll relationerna med Taiwan.

USA beslöt 1979 att bryta med Taiwan och upprätta diplomatiska relationer med Kina. Detta kombinerades med en rad åtgärder för att upprätthålla informella relationer med Taiwan. Och kongressen antog en särskild lag som innebar åtaganden att försvara Taiwan, om Kina skulle gå till attack.

Under några år rådde också en ”diplomatisk vapenvila” mellan Kina och Taiwan. Det innebar att Kina accepterade att vissa länder upprätthöll relationerna med Taiwan. Men den vapenvilan bröts när liberalen Tsai Ing-wen blev president i Taiwan i maj 2016. Kärnan är att Kina kräver att Taiwan uttryckligen ska acceptera principen om ett enda Kina, som Taiwan är en del av. De liberala krafterna i Taiwan har mer dragit åt att förklara Taiwan självständigt (vilket historiskt sett har goda grunder), men att ändå inte provocera Kina. Så Kina och Taiwan skulle alltså mycket väl kunna mötas kring principen om status quo.

Och det är provokationer som tränger sig in även i den svenska företagsvärlden, till exempel genom att SAS har gett efter för Kinas påtryckningar om att beteckna Taiwan som en del av Kina på sin hemsida.

Nu är det Kina som hela tiden provocerar. Och det är provokationer som tränger sig in även i den svenska företagsvärlden, till exempel genom att SAS har gett efter för Kinas påtryckningar om att beteckna Taiwan som en del av Kina på sin hemsida.

Om en svensk regering prioriterar demokrati, så borde den definitivt uppgradera relationerna med Taiwan.

Och vad vi än tycker om Donald Trump är det välkommet att den unga demokratin Taiwan har en mäktig allierad i ett pressat läge. Om en svensk regering prioriterar demokrati, så borde den definitivt uppgradera relationerna med Taiwan. Ett första steg vore att starta ett svenskt kulturinstitut i Taipei, med uppgift att främja utbyte mellan Taiwan och Sverige. Ett vågat steg vore att göra med Taiwan som Sverige en gång gjorde på 70-talet med PRR i Sydvietnam och på 80-talet med PLO i Palestina – alltså upprätta formella diplomatiska relationer på låg nivå.

 

Ledarartikel i taiwanesisk tidning: Avrättning kan ge röster, men försämra anseendet

Förra veckans avrättning kan möjligen ge några röster från en konservativ opinion i Taiwan. Men den kan också skapa tvivel bland Taiwans vänner i Europa om landets beslutsamhet att tillämpa progressiva värderingar. Det skriver tidningen Taipei Times i en ledarartikel.

Tidningen konstaterar att Taiwan har fått bra betyg av till exempel Freedom House när det gäller mänskliga rättigheter. Efter ett domstolsbeslut blir Taiwan det första landet i Asien som tillåter samkönade äktenskap. Ett arbete pågår för att förbättra situationen för både migrantarbetare och minoriteter.

Tidningen nämner särskilt reaktionerna från Tyskland. Tyska institutet i Taipei gjorde mycket skarpa skrivningar på Facebook, med innebörden: Mänskligt liv är värdefullt, men kan offras för några röster. Meningen modifierades sedan till: Mänskligt liv är värdefullt, men kan offras för politiska syften.

Jag tycker själv att det är tråkigt att avrättningen genomfördes. Att avskaffa dödsstraffet för alltid skulle ge Taiwans vänner ytterligare argument för att säga att ett-Kina-politiken är ohållbar. Framför allt i Europa är ju motståndet mot dödsstraff starkt. Ett land kan till exempel inte komma ifråga för medlemskap i EU om dödsstraffet finns kvar.

Men fortfarande: Taiwan är en av de bäst fungerande demokratierna i Asien. Det är fortfarande en angelägen uppgift att kämpa för ökade kontakter mellan exempelvis Taiwan och Sverige. I Folkrepubliken Kina, som Sverige har diplomatiska relationer med, genomförs tusentals avrättningar – ofta efter summariska rättegångar.

Det faktum att Taipei Times öppet kan diskutera och ifrågasätta dödsstraffet är ett argument för att ta ställning för Taiwan.

 

 

 

 

Första avrättningen på över två år i Taiwan

För första gången sedan Tsai Ing-wen tillträdde som president i maj 2016 har en person avrättats i Taiwan. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

I fredags avrättades 39-årige Lee Hung-chi vid ett fängelse i Kaohsiung i Taiwan. Han hade mördat sin före detta fru med en kniv och dessutom dödat en av parets två döttrar. Han sköts i hjärtat bakifrån.

Det är den första avrättningen som genomförts sedan president Tsai Ing-wen tillträdde i maj 2016. Det liberala partiet DPP antog 1999 ett handlingsprogram där det bland annat står att partiet ska söka vägar för att avskaffa dödsstraffet. Men president Tsai Ing-wen har undvikit att ta definitiv ställning. Det finns en stark opinion för dödsstraffet i Taiwan.

Organisationer för mänskliga rättigheter har protesterat mot avrättningen och anklagar den sittande regeringen för att locka röster inför höstens lokalval genom att verkställa avrättningen. När en person dömts till döden så följer sedan en procedur där justitieministern ska godkänna att avrättningen verkställs.

EU:s utrikestjänst publicerade också ett uttalande där det heter att dödsstraffet är ett grymt och inhumant straff som dessutom inte avskräcker från brott. EU uppmanar Taiwan att införa ett moratorium på dödsstraffet som ett första steg mot ett avskaffande.