Ledarartikel i taiwanesisk tidning: Avrättning kan ge röster, men försämra anseendet

Förra veckans avrättning kan möjligen ge några röster från en konservativ opinion i Taiwan. Men den kan också skapa tvivel bland Taiwans vänner i Europa om landets beslutsamhet att tillämpa progressiva värderingar. Det skriver tidningen Taipei Times i en ledarartikel.

Tidningen konstaterar att Taiwan har fått bra betyg av till exempel Freedom House när det gäller mänskliga rättigheter. Efter ett domstolsbeslut blir Taiwan det första landet i Asien som tillåter samkönade äktenskap. Ett arbete pågår för att förbättra situationen för både migrantarbetare och minoriteter.

Tidningen nämner särskilt reaktionerna från Tyskland. Tyska institutet i Taipei gjorde mycket skarpa skrivningar på Facebook, med innebörden: Mänskligt liv är värdefullt, men kan offras för några röster. Meningen modifierades sedan till: Mänskligt liv är värdefullt, men kan offras för politiska syften.

Jag tycker själv att det är tråkigt att avrättningen genomfördes. Att avskaffa dödsstraffet för alltid skulle ge Taiwans vänner ytterligare argument för att säga att ett-Kina-politiken är ohållbar. Framför allt i Europa är ju motståndet mot dödsstraff starkt. Ett land kan till exempel inte komma ifråga för medlemskap i EU om dödsstraffet finns kvar.

Men fortfarande: Taiwan är en av de bäst fungerande demokratierna i Asien. Det är fortfarande en angelägen uppgift att kämpa för ökade kontakter mellan exempelvis Taiwan och Sverige. I Folkrepubliken Kina, som Sverige har diplomatiska relationer med, genomförs tusentals avrättningar – ofta efter summariska rättegångar.

Det faktum att Taipei Times öppet kan diskutera och ifrågasätta dödsstraffet är ett argument för att ta ställning för Taiwan.

 

 

 

 

Publicerat av