Taiwan hotas – men Sverige är tyst!

Utrikesminister Margot Wallström under FN:s generalförsamling i september. Utrikesministern är påtagligt tyst när demokratin Taiwan hotas av Kina. (AP Photo/Jason DeCrow)

Kina trappar upp sina hot mot Taiwan sedan två amerikanska stridsfartyg passerat genom Taiwan-sundet. De kinesisk hoten uppmärksammas av journalisten Jojje Olsson i bloggen InBeijing.

Språkbruket som Kina använder är grovt och extremt för att vara ett diplomatiskt språkbruk.

De amerikanska fartygens närvaro är naturligtvis en markering gentemot Kina. Språkbruket som Kina använder är grovt och extremt för att vara ett diplomatiskt språkbruk.

– Om någon försöker separera Taiwan från Kina så kommer de kinesiska styrkorna att handla till varje pris, säger Kinas försvarsminister Wei Fenghe enligt Al Jazeera.

Kina uttrycker sin ”oro” över de amerikanska fartygens närvaro.

Som en jämförelse så har Kinas nyhetsbyrå också publicerat ett uttalande riktat till USA. Det är ett uttalande som är betydligt mer återhållsamt och mer i linje med hur diplomatiskt språkbruk brukar vara. Kina uttrycker sin ”oro” över de amerikanska fartygens närvaro. Det talas om ”Kinas territoriella integritet” som en av de mest ”känsliga” frågorna i relationerna mellan Kina och USA.

Men i de direkta relationerna med Taiwan så är krigsretoriken så hård som den kan bli.

Jag noterar vad utrikesminister Margot Wallström sade i en interpellationsdebatt i riksdagen för knappt ett år sedan. Exakt så här:

”Herr talman! Taiwan är en välutvecklad demokrati med demokratiska rättigheter som fria val, yttrandefrihet och ett gott läge för mänskliga rättigheter. Det förtjänar att påpekas. Taiwan är på många sätt ett bra samhälle att leva i.”

Men även inom ramen för ett Kina-politiken borde Sverige kunna reagera hårdare.

Det är alltså en officiell svensk ståndpunkt att Taiwan är en välutvecklad demokrati. Men när denna demokrati hotas av en näraliggande stormakt så är det ändå tyst. Det har naturligtvis med ett Kina-politiken att göra – att Sverige, liksom de allra flesta länder i världen erkänner Folkrepubliken Kina med villkoret att Taiwan ska betraktas som en del av Kina. Men även inom ramen för ett Kina-politiken borde Sverige kunna reagera hårdare.

Demokratin Sverige borde inte kunna stå neutral eller overksam om en supermakt hotar att krossa en av Asiens bäst fungerande demokratier.

Margot Wallströms uttalande vid interpellationsdebatten är en utmärkt illustration till att ett Kina-politiken i längden är ohållbar. Demokratin Sverige borde inte kunna stå neutral eller overksam om en supermakt hotar att krossa en av Asiens bäst fungerande demokratier.

 

 

18 personer döda i tragisk tågolycka

Räddningsarbetare vid söndagens tå¨golycka i Yilan i nordöstra Taiwan. (Li Jun via AP)

Nej, det var inte det här jag tänkte skriva en blogg om. Men när jag såg nyheten om olyckan var det bara att konstatera: Ska jag blogga om Taiwan just i dag så måste jag nämna detta.

Ett tåg spårade ur, med följden att 18 personer dödades och 171 skadades. Det är ett tåg som fungerar enligt samma princip som SJ:s snabbtåg, det vill säga vagnen lutar i kurvorna för att resan inte ska bli obehaglig för passagerarna. På det sättet går det att köra snabba tåg på befintliga banor.

Tåget ska ha kört 140 kilometer i timman på en sträcka där högsta tillåtna fart är 75 kilometer i timman.

Enligt de första uppgifterna ska en av orsakerna till tågurspårningen ha varit att tåget körde för fort. Tåget ska ha kört 140 kilometer i timman på en sträcka där högsta tillåtna fart är 75 kilometer i timman. En annan faktor är att det säkerhetssystem som automatiskt ska sakta ner tåget i sådana situationer ska ha varit avstängt.

Den taiwanesiska regeringen (verkställande Yuan) har tillsatt en särskilt grupp som ska utreda orsakerna till olyckan.

 

 

 

 

Vatikanen – en andlig stormakt som erkänner Taiwan

En katolsk kyrka i Taipei. I Taiwan kan Katolska kyrkan verka fritt.  (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Taiwans vice presicent Chen Chien-jen reser till Vatikanen den 11 oktober. President Tsai Ing-wen har utsett honom till sitt särskilda sändebud för att närvara under en ceremoni där fem personer ska helgonförklaras. Bland dem som ska helgonförklaras finns påven Paul VI och biskop Oscar Romero.

Uppskattningsvis fyra till fem procent av Taiwans befolkning är kristna. Ungefär hälften av dem är katoliker.

Chen Chien-jen är Taiwans förste katolske vice president. Uppskattningsvis fyra till fem procent av Taiwans befolkning är kristna. Ungefär hälften av dem är katoliker.

Vatikanen är det enda landet i Europa som har formella diplomatiska relationer med Taiwan. Ett pyttelitet land med en befolkning på 1 000 personer.

Stalin lär någon gång föraktfullt ha ställt frågan ”hur många divisioner har påven”. Men Vatikanens internationella kontaktnät är omfattande. Den förre påven Johannes Paulus II bidrog med diplomatisk och politisk skicklighet till att kommunismen föll samman i Polen – vilket i sin tur ledde till både Berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps. Detta utan en enda division med soldater. Den andliga och diplomatiska makten var nog så stark!

Så Vatikanen utgör en viktig diplomatisk allierad för Taiwan.

Taiwans president Tsai Ing-wen och vice president Chen Chien-jen. Den 11 oktober reser Chen Chien-jen till Vatikanen. (AP Photo/Chiang Ying-ying, File)

I våras förekom uppgifter om att Vatikanen skulle vara på väg att bryta med Taiwan och i stället upprätta diplomatiska förbindelser med Peking. Det fördes förhandlingar mellan Vatikanen och Peking.

I Folkrepubliken Kina finns en officiellt godkänd katolsk kyrka, som styrs mer av kommunistpartiet än av Vatikanen.

Men det vore märkligt om just Vatikanen skulle erkänna den kommunistiska regimen i Peking. I Folkrepubliken Kina finns en officiellt godkänd katolsk kyrka, som styrs mer av kommunistpartiet än av Vatikanen. Men många av Kinas katoliker går till inofficiella kyrkor. Under Xi Jinpings ledning gör den kinesiska regimen allt för att kväsa organisationer som inte står under kommunistpartiets kontroll.

I september slöts en överenskommelse mellan Folkrepubliken Kina och Vatikanen om utnämning av biskopar. Vatikanen erkänner biskopar som utsetts av regeringen i Peking, men den kommunistiska regimen åtar sig också att ge Vatikanen ett inflytande över vilka som utses till nya biskopar. Det sägs också att dialogen ska fortsätta. Ett steg framåt, ur Vatikanens synvinkel, men inte tillräckligt för att bryta förbindelserna med Taiwan.

Att Taiwans vice president Chen Chien-jen reser till Vatikanen för att vara med under helgonförklaringen är ett tecken på fortsatta officiella förbindelser mellan Vatikanen och Taiwan.

Vatikanen kommer också att skicka en delegation till Taiwan för att delta i ett interreligiöst möte vid Fo Guang Shan, det största buddistiska klostret i Taiwan. Det mötet kommer att äga rum den 13-20 oktober.