Vatikanen – en andlig stormakt som erkänner Taiwan

En katolsk kyrka i Taipei. I Taiwan kan Katolska kyrkan verka fritt.  (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Taiwans vice presicent Chen Chien-jen reser till Vatikanen den 11 oktober. President Tsai Ing-wen har utsett honom till sitt särskilda sändebud för att närvara under en ceremoni där fem personer ska helgonförklaras. Bland dem som ska helgonförklaras finns påven Paul VI och biskop Oscar Romero.

Uppskattningsvis fyra till fem procent av Taiwans befolkning är kristna. Ungefär hälften av dem är katoliker.

Chen Chien-jen är Taiwans förste katolske vice president. Uppskattningsvis fyra till fem procent av Taiwans befolkning är kristna. Ungefär hälften av dem är katoliker.

Vatikanen är det enda landet i Europa som har formella diplomatiska relationer med Taiwan. Ett pyttelitet land med en befolkning på 1 000 personer.

Stalin lär någon gång föraktfullt ha ställt frågan ”hur många divisioner har påven”. Men Vatikanens internationella kontaktnät är omfattande. Den förre påven Johannes Paulus II bidrog med diplomatisk och politisk skicklighet till att kommunismen föll samman i Polen – vilket i sin tur ledde till både Berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps. Detta utan en enda division med soldater. Den andliga och diplomatiska makten var nog så stark!

Så Vatikanen utgör en viktig diplomatisk allierad för Taiwan.

Taiwans president Tsai Ing-wen och vice president Chen Chien-jen. Den 11 oktober reser Chen Chien-jen till Vatikanen. (AP Photo/Chiang Ying-ying, File)

I våras förekom uppgifter om att Vatikanen skulle vara på väg att bryta med Taiwan och i stället upprätta diplomatiska förbindelser med Peking. Det fördes förhandlingar mellan Vatikanen och Peking.

I Folkrepubliken Kina finns en officiellt godkänd katolsk kyrka, som styrs mer av kommunistpartiet än av Vatikanen.

Men det vore märkligt om just Vatikanen skulle erkänna den kommunistiska regimen i Peking. I Folkrepubliken Kina finns en officiellt godkänd katolsk kyrka, som styrs mer av kommunistpartiet än av Vatikanen. Men många av Kinas katoliker går till inofficiella kyrkor. Under Xi Jinpings ledning gör den kinesiska regimen allt för att kväsa organisationer som inte står under kommunistpartiets kontroll.

I september slöts en överenskommelse mellan Folkrepubliken Kina och Vatikanen om utnämning av biskopar. Vatikanen erkänner biskopar som utsetts av regeringen i Peking, men den kommunistiska regimen åtar sig också att ge Vatikanen ett inflytande över vilka som utses till nya biskopar. Det sägs också att dialogen ska fortsätta. Ett steg framåt, ur Vatikanens synvinkel, men inte tillräckligt för att bryta förbindelserna med Taiwan.

Att Taiwans vice president Chen Chien-jen reser till Vatikanen för att vara med under helgonförklaringen är ett tecken på fortsatta officiella förbindelser mellan Vatikanen och Taiwan.

Vatikanen kommer också att skicka en delegation till Taiwan för att delta i ett interreligiöst möte vid Fo Guang Shan, det största buddistiska klostret i Taiwan. Det mötet kommer att äga rum den 13-20 oktober.

 

 

Publicerat av