Här är resultaten av lördagens folkomröstningar i Taiwan

En vallokal i Taiwan i lördags. Förutom lokalvalen fick medborgarna ta ställning till en rad frågeställningar i en folkomröstning. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

I samband med helgens lokalval genomfördes en rad folkomröstningar i Taiwan. Frågor som delvis gick i varandra.

Här är resultaten:

Reducering av kolkraft: 79 procent röstade ja, 21 procent röstade nej.

Stoppa utbyggnad av kolkraft: 76,4 procent ja, 23,6 procent nej.

Förbud av import av jordbruksprodukter och livsmedel från områden i Japan som drabbats av Fukushima-katastrofen: 77,7 procent röstade ja och 22,3 procent röstade nej.

Äktenskap enbart för män och kvinnor: 72,5 procent röstade ja och 27,5 procent röstade nej.

Stoppa undervisning om homosexualitet i skolor: 67,4 procent röstade ja, 32,6 procent röstade nej.

Att skydda rättigheterna för samkönade par i övrigt: 61 procent röstade ja och 38,9 procent röstade nej.

Att Taiwan ska delta i internationella sportevenemang som ”Taiwan” (alltså inte som ”kinesiska Taipei): 45,2 procent röstade ja och 54,8 procent röstade nej.

Att slå vakt om samkönade pars rätt att gifta sig: 32,7 procent röstade ja och 67,2 procent röstade nej.

Att driva undervisning om homosexualitet i skolor: 34 procent röstade ja, 66 procent röstade nej.

Att stoppa den planerade avvecklingen av kärnkraft: 59,5 procent röstade ja och 40,5 procent röstade nej.

Valdeltagandet låg kring 55 procent i samtliga dessa folkomröstningar, men det varierade några tiondels procent mellan de olika frågeställningarna. Det krävs 280 000 namnunderskrifter (1,5 procent av väljarkåren) för att en fråga ska drivas till folkomröstning. Och för att resultatet ska bli giltigt krävs två saker. 1. Att minst 25 procent av de röstberättigade röstar ja. 2. Att det är fler som röstar ja än som röstar nej.

I ovanstående lista har jag gjort en mycket kort sammanfattning av frågorna i folkomröstningen. Här kan du läsa exakt hur frågorna ställdes, i engelsk översättning.

 

 

Lördagens nej till homoäktenskap kan skapa juridiskt trassel i Taiwan

På bilden: en pride-parad i Taipei. Men på lördagen sade väljarna nej till samkönade äktenskap. (AP Photo/Lin Jui-ching)

Taiwan är en ung demokrati som fortfarande söker former för hur besluten ska tas. Beskedet från väljarna i lördagens folkomröstning var tydligt: Nej till samkönade äktenskap. Men landets konstitution säger något annat, anser Taiwans konstitutionsdomstol.

Håller du med om att äktenskap bara ska få ingås av en man och en kvinna Och på detta svarade en majoritet av de röstande ja.

En av de frågor som ställdes var formulerad av konservativa krafter: Håller du med om att äktenskap bara ska få ingås av en man och en kvinna? Och på detta svarade en majoritet av de röstande ja.

En annan frågeställning var ställd på motsatt sätt: Håller du med om att lagstiftningen ska garantera rättigheterna för par av samma kön som vill gifta sig? Väljarnas svar: nej.

Taiwans författningsdomstol beslöt den 24 maj 2017 att det strider mot Republiken Kinas konstitution att hindra samkönade par från att gifta sig.

Glasklart alltså, om vi ser till folkomröstningens resultat. Men hur det blir i verkligheten är allt annat än glasklart. Taiwans författningsdomstol beslöt den 24 maj 2017 att det strider mot Republiken Kinas konstitution att hindra samkönade par från att gifta sig. Det strider dels mot principen att människor har rätt att gifta sig med vem de vill, dels mot principen om lika behandling. Och domstolen säger också i sitt beslut att äktenskap för samkönade par bidrar till stabilitet i samhället, på samma sätt som äktenskap mellan en man och en kvinna.

TLiu Tai-lang från Taiwans författningsdomstol tillkännagav den 24 maj att det strider mot Taiwans konstitution att vägra homosexuella att gifta sig. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Lagstiftarna i Taiwan har därmed två år på sig att införa en lagstiftning i enlighet med utslaget. Tvåårsdagen infaller den 24 maj nästa år. Då är det automatiskt författningsdomstolens utslag som gäller.

Ooops hur hantera detta? Ändra i konstitutionen, i enlighet med resultaten i lördagens folkomröstning? Fast det är inte så enkelt.

Då ska först minst en fjärdedel av parlamentets ledamöter enas om ett förslag att ändra i konstitutionen. Det skulle nog gå att skrapa ihop. Men när parlamentet röstar om förslaget måste tre fjärdedelar av ledamöterna ställa sig bakom förslaget. Och när parlamentet väl har tagit sitt beslut, så ska det hållas en folkomröstning där minst hälften av de röstberättigade säger ja till förslaget. Det innebär 9,4 miljoner röster.

En person sade till mig att en möjlighet är att Taiwan inför någon form av partnerskapslag, liknande den Sverige en gång hade. Alltså en särskild lag som reglerar partnerskap för homosexuella. Men skulle en sådan lag vara förenligt med den tolkning av Taiwans konstitution som gjorts av författningsdomstolen?

Resultatet blev att väljarna på lördagen hade flera mer eller mindre genomtänkta frågeställningar att ta ställning till – på en och samma dag.

Taiwan sänkte medvetet kraven för folkomröstningar. Resultatet blev att väljarna på lördagen hade flera mer eller mindre genomtänkta frågeställningar att ta ställning till – på en och samma dag. Men i en representativ demokrati kan folkomröstningar om än det ena och än det andra bli förvirrande snarare än klargörande. Det kan också bli lite väl lätt för lagstiftare att gömma sig bakom en folkomröstning. Det frågan mycket konkret gäller här är: Ska vi kunna folkomrösta om att upphäva vissa medborgares konstitutionella rättigheter?

Så jag är tveksam till den här vägen – att öppna för allt fler folkomröstningar.

Men den unga demokratin Taiwan experimenterar också med demokrati på ett sätt som jag tycker är sympatiskt och värt att pröva även i Sverige. Taiwans IT-minister Audrey Tang har infört en modell för direktdemokrati som ger allmänheten en motorväg in till politikens finrum. Via internet kan människor diskutera fram lösningar på svåra politiska frågor. IT-systemen är utformade så att diskussionen så småningom leder till ett kompromissförslag som regeringen kan välja att lägga fram inför parlamentet.

Taiwans IT-minister Audrey Tang, har infört ett system för konsultationer med allmänheten. Det är en mer hållbar väg än att ha ett stort antal folkomröstningar.

Tänk dig att använda den typen av öppen procedur om det trafikkaos som nu alla talar om i Örebro. Eller att en facknämnd i Laxå låter medborgarna lösa en svår politisk fråga genom en sådan öppen konsultation.

Så det finns all anledning för svenska politiker att följa utvecklingen i den unga demokratin Taiwan.

 

 

Politisk jordbävning i Taiwan – president Tsai Ing-wen lämnar posten som partiledare

President Tsai Ing-wen avgår som ordförande för det liberala partiet DPP, efter lördagens rungande valnederlag i flera av landet städer. (AP Photo/ Chiang Ying-ying).

I en rad olika städer gick det riktigt dåligt för det liberala DPP de lokalval som hölls i Taiwan under lördagen. I den stora industristaden Kaohsiung förlorade till exempel DPP till det gamla maktpartiet Kuomintang, som nu kan se fram emot att styra staden med egen majoritet. DPP förlorar makten i sju städer.

President Tsai Ing-wen avgår nu som ordförande för DPP. Även premiärminister William Lai har erbjudit sig att avgå, för att ta ansvar för valnederlaget. Men han anses vara mer populär än presidenten.

Ja, det innebär att det mer Kinavänliga Kuomintang har fått en rejäl valframgång, att rida på inför president- och parlamentsvalen 2020.

Vad innebär detta för Taiwan?

Ja, det innebär att det mer Kinavänliga Kuomintang har fått en rejäl valframgång, att rida på inför president- och parlamentsvalen 2020. Det var under Kuomintang som 1992 års konsensus uppstod. Alltså en överenskommelse mellan Kina och Taiwan som säger: Det finns bara ett Kina och Taiwan är en del av Kina, men parterna har olika uppfattning om vad detta Kina är. Det liberala DPP är i princip för att Taiwan ska förklara sig självständigt. Men kravet har tonats ner, för att inte skapa alltför stora konflikter med Peking.

Dessutom har Pekings mobbning av demokratin Taiwan spridit sig till exempelvis svenska Skatteverket…

Men under Tsai Ing-wens tid vid makten har Peking infört begränsningar för antalet kinesiska turister som besöker Taiwan, vilket direkt påverkar servicenäringen.  Peking har fört en diplomatiska offensiv för att få länder att bryta med Taiwan.  Nu är det bara 17 länder som har diplomatiska relationer med Taiwan. Dessutom har Pekings mobbning av demokratin Taiwan spridit sig till exempelvis svenska Skatteverket (som numera betecknar Taiwan och en del av Kina) och en rad flygbolag (bland annat SAS) som på Pekings begäran plockat bort Taiwan som eget land.

Under valrörelsen har Taiwan också utsatts för en rad påverkansoperationer från Kina.

Det som vi nu ser i Taiwan kan betecknas som en konservativ och mer Kinavänlig våg. Men i Taiwan fungerar den demokratiska processen. Det har den aldrig gjort i Kina.

 

 

 

Tysk public service-kanal har öppnat kontor i Taipei

Den tyska kanalen Deutsche Welle har öppnat sitt första kontor i Östasien. Och kanalen valde Taipei för det nya kontoret.

Philipp Bilsky, som är chef för Deutsche Welles kinesiska sändningar säger till den taiwanesiska nyhetsbyrån CNA att en av orsakerna till valet av Taipei är att Taiwan ligger högt i rankningar över pressfrihet. Dessutom anger han att landet har en bra infrastruktur och goda arbetsförhållanden i övrigt.

Fyra personer arbetar på redaktionen i Taipei. Tre är från Taiwan och en är från Hongkong. Redaktionen ska rapportera på kinesiska, men också förse Deutsche Welles engelska nyhetskanal med nyheter från Östasien.

I Folkrepubliken Kina blockeras Deutsche Welle av censuren. Kina har också nekat Deutsche Welle att öppna kontor i Peking.

 

När får Taiwan och EU ett investeringsavtal?

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström ansvarar för förhandlingarna med Taiwan om ett investeringsavtal.
Foto: Pontus Lundahl / TT /

När jag träffat företrädare för Taiwan står en sak högt upp på deras önskelista: Ett frihandelsavtal med EU. Något sådant är inte aktuellt än, men ett första steg steg skulle vara ett investeringsavtal. Diskussionerna om ett sådant har påbörjats, men i Taiwan börjar det ställas frågor om varför EU och Taiwan inte har kommit längre i frågan.

Taiwan försöker samla stöd bland europeiska lagstiftare och akademiker för att få igång förhandlingsprocessen.

Vid en presskonferens i Taipei sade Chen Hsin-hsin, vice chef för sektionen för Europa på taiwanesiska UD, att Taiwan försöker samla stöd bland europeiska lagstiftare och akademiker för att få igång förhandlingsprocessen. På frågan om kinesiska påtryckningar kan vara en orsak till att det drar ut på tiden svarade Chen Hsin-hsin:

– Kinesiska påtryckningar finns överallt.

Men hon sade också att de flesta av EU:s medlemsländer stöder ett investeringsavtal med Taiwan.

Det har spekulerats i att EU:s vilja att agera i frågan skulle ha påverkats av att Taiwan för en tid sedan genomförde den första avrättningen på över två år. Men Madeleine Majorenko, chef för EU:s handelskontor i Taipei, säger, enligt tidningen Taipei Times att EU inte tar en fråga som gisslan, för att hantera någon annan fråga.

Som en egen reflektion skulle jag dessutom tillägga att EU förhandlat med exempelvis USA om TTIP samtidigt som USA tillämpade dödsstraff. Så nej, jag tror inte heller att EU har kopplat ihop dessa frågor.

Bor du i ett svenskt hushåll kan du vara så gott som säker på att du har elektronik som är tillverkad eller konstruerad i Taiwan.

Om vi tittar på handelsstatistiken så är Taiwan en viktig handelspartner för EU. Ser vi till import så kommer Taiwan på trettonde plats. Och ser vi till export så ligger Taiwan på 21:a plats. Bor du i ett svenskt hushåll kan du vara så gott som säker på att du har elektronik som är tillverkad eller konstruerad i Taiwan. Även om det står ”made in China” på apparaten, så är det stor chans någon väsentlig del är från Taiwan. Och flera av mina vänner i Taiwan berättar hur de snickrar ihop Ikea-möbler.

Om vi tittar på investeringar så är behovet av samarbete än mer uppenbart. Företag från EU är står för mer än en fjärdedel av utländska direktinvesteringar i Taiwan. Det innebär att EU är den största källan till utländska direktinvesteringar i Taiwan.

Sverige har till exempel avtal med Taiwan om skatter, till exempel att undvika att personer drabbas av dubbel beskattning…

Det finns en hel del samarbetsavtal bilateralt mellan enskilda EU-länder och Taiwan. Sverige har till exempel avtal med Taiwan om skatter, till exempel att undvika att personer drabbas av dubbel beskattning om de är medborgare i det ena landet och arbetar i det andra. Sverige deltar också i ett samarbete för att på olika sätt främja investeringar.

Men ett investeringsavtal – och i förlängningen också ett frihandelsavtal skulle både vara ekonomiskt fördelaktigt och främja relationerna mellan EU och demokratin Taiwan.