Lördagens nej till homoäktenskap kan skapa juridiskt trassel i Taiwan

På bilden: en pride-parad i Taipei. Men på lördagen sade väljarna nej till samkönade äktenskap. (AP Photo/Lin Jui-ching)

Taiwan är en ung demokrati som fortfarande söker former för hur besluten ska tas. Beskedet från väljarna i lördagens folkomröstning var tydligt: Nej till samkönade äktenskap. Men landets konstitution säger något annat, anser Taiwans konstitutionsdomstol.

Håller du med om att äktenskap bara ska få ingås av en man och en kvinna Och på detta svarade en majoritet av de röstande ja.

En av de frågor som ställdes var formulerad av konservativa krafter: Håller du med om att äktenskap bara ska få ingås av en man och en kvinna? Och på detta svarade en majoritet av de röstande ja.

En annan frågeställning var ställd på motsatt sätt: Håller du med om att lagstiftningen ska garantera rättigheterna för par av samma kön som vill gifta sig? Väljarnas svar: nej.

Taiwans författningsdomstol beslöt den 24 maj 2017 att det strider mot Republiken Kinas konstitution att hindra samkönade par från att gifta sig.

Glasklart alltså, om vi ser till folkomröstningens resultat. Men hur det blir i verkligheten är allt annat än glasklart. Taiwans författningsdomstol beslöt den 24 maj 2017 att det strider mot Republiken Kinas konstitution att hindra samkönade par från att gifta sig. Det strider dels mot principen att människor har rätt att gifta sig med vem de vill, dels mot principen om lika behandling. Och domstolen säger också i sitt beslut att äktenskap för samkönade par bidrar till stabilitet i samhället, på samma sätt som äktenskap mellan en man och en kvinna.

TLiu Tai-lang från Taiwans författningsdomstol tillkännagav den 24 maj att det strider mot Taiwans konstitution att vägra homosexuella att gifta sig. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Lagstiftarna i Taiwan har därmed två år på sig att införa en lagstiftning i enlighet med utslaget. Tvåårsdagen infaller den 24 maj nästa år. Då är det automatiskt författningsdomstolens utslag som gäller.

Ooops hur hantera detta? Ändra i konstitutionen, i enlighet med resultaten i lördagens folkomröstning? Fast det är inte så enkelt.

Då ska först minst en fjärdedel av parlamentets ledamöter enas om ett förslag att ändra i konstitutionen. Det skulle nog gå att skrapa ihop. Men när parlamentet röstar om förslaget måste tre fjärdedelar av ledamöterna ställa sig bakom förslaget. Och när parlamentet väl har tagit sitt beslut, så ska det hållas en folkomröstning där minst hälften av de röstberättigade säger ja till förslaget. Det innebär 9,4 miljoner röster.

En person sade till mig att en möjlighet är att Taiwan inför någon form av partnerskapslag, liknande den Sverige en gång hade. Alltså en särskild lag som reglerar partnerskap för homosexuella. Men skulle en sådan lag vara förenligt med den tolkning av Taiwans konstitution som gjorts av författningsdomstolen?

Resultatet blev att väljarna på lördagen hade flera mer eller mindre genomtänkta frågeställningar att ta ställning till – på en och samma dag.

Taiwan sänkte medvetet kraven för folkomröstningar. Resultatet blev att väljarna på lördagen hade flera mer eller mindre genomtänkta frågeställningar att ta ställning till – på en och samma dag. Men i en representativ demokrati kan folkomröstningar om än det ena och än det andra bli förvirrande snarare än klargörande. Det kan också bli lite väl lätt för lagstiftare att gömma sig bakom en folkomröstning. Det frågan mycket konkret gäller här är: Ska vi kunna folkomrösta om att upphäva vissa medborgares konstitutionella rättigheter?

Så jag är tveksam till den här vägen – att öppna för allt fler folkomröstningar.

Men den unga demokratin Taiwan experimenterar också med demokrati på ett sätt som jag tycker är sympatiskt och värt att pröva även i Sverige. Taiwans IT-minister Audrey Tang har infört en modell för direktdemokrati som ger allmänheten en motorväg in till politikens finrum. Via internet kan människor diskutera fram lösningar på svåra politiska frågor. IT-systemen är utformade så att diskussionen så småningom leder till ett kompromissförslag som regeringen kan välja att lägga fram inför parlamentet.

Taiwans IT-minister Audrey Tang, har infört ett system för konsultationer med allmänheten. Det är en mer hållbar väg än att ha ett stort antal folkomröstningar.

Tänk dig att använda den typen av öppen procedur om det trafikkaos som nu alla talar om i Örebro. Eller att en facknämnd i Laxå låter medborgarna lösa en svår politisk fråga genom en sådan öppen konsultation.

Så det finns all anledning för svenska politiker att följa utvecklingen i den unga demokratin Taiwan.

 

 

Publicerat av