Kinas president Xi Jinping klantade sig – lyckades ena Taiwan mot Kina

Kinas president Xi Jinping höll ett tal om relationerna med Taiwan. Nu står Taiwan enat om att säga nej till formeln ”ett land, två system”. (AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool)

I Taiwan finns en grundläggande oenighet om relationerna med Kina. På den ena sidan står det gamla maktpartiet Kuomintang, som grundades i Kina och som bygger sin ideologi på att Taiwan är en del av Kina. På den andra sidan står DPP som i princip anser att Taiwan borde vara ett självständigt land, men av pragmatiska skäl har den delen av partiets politik tonats ner.

Det är en formel som har noll trovärdighet med tanke på de ingrepp som nu sker mot oppositionella i Hongkong.

Men under sitt tal om relationerna mellan Kina och Taiwan här om dagen så klantade Kinas president Xi Jinping till det. Han kom med de vanliga hoten om att Kina skulle kunna ingripa militärt mot Taiwan. Men så lade han till att lösningen för relationerna mellan Kina och Taiwan skulle vara principen ”ett land, två system”. Det är en formel som har noll trovärdighet med tanke på de ingrepp som nu sker mot oppositionella i Hongkong.

Genom att använda formuleringen ”ett land, två system” lyckades Xi Jinping med konststycket att ena så gott som hela Taiwan, från höger till vänster. Taiwans president Tsai Ing-wen var snabb med att säga att ”ett land, två system” inte är aktuellt för Taiwans del.

Men även Kuomintangs ordförande, Wu Den-yih, förkastade principen om ”ett land, två system” som en reaktion på president Xi Jin-pings tal. Visserligen accepterar Kuomintang något som kallas ”1992 års konsensus” (Det finns bara ett Kina, men hur Kina definieras tolkar parterna olika). Men Kuomintangs ledare Wu Den-yih säger att formuleringen ”ett land två system” strider mot parternas frihet att uttolka vad begreppet ”Kina” är.

Peoples First Party, som är en del av det ”blåa” blocket i Taiwan (alltså mer Kinavänligt), uttalar att ”ett land, två system” är oacceptabelt för människorna i Taiwan och lämnar dessutom inget utrymme för att bevara status quo.

New Power Party, som uppstod ur den så kallade Solrosrörelsen mot ett omfattande samarbetsavtal mellan Taiwan och Kina, står bakom president Tsai Ing-wens fördömande av principen ”ett land, två system”.

Så genom att försöka föra in ett nytt element i relationerna mellan Taiwan och Kina (”ett land, två system), så har Kinas president Xi Jinping oavsiktligt lyckats hitta en formulering som möter ett närmast 100-procentigt motstånd i Taiwan.

 

Publicerat av