När president Tsai Ing-wen skärper tonen mot Kina får hon stöd

Taiwans huvudstad Taipei.

Enligt en opinionsmätning är 61,6 procent av Taiwans befolkning tillfredsställda med president Tsai Ing-wens svar på talet där Kinas president Xi Jinping drog upp riktlinjerna för Kinas Taiwan-politik.

När hon svarade på Xi Jinpings tal blev svaret ganska skarpt. Men det var uppenbarligen ett tonläge som slog an hos människor i Taiwan.

Den 24 november led Tsai Ing-wens parti DPP ett svidande nederlag i lokalvalen. När hon svarade på Xi Jinpings tal blev svaret skarpt. Men det var uppenbarligen ett tonläge som slog an hos människor i Taiwan.

Xi Jinping sade att han ville använda principen om ”ett land, två system” för en förening mellan demokratin Taiwan och den kommunistiska diktaturen Kina. Men i mätningen säger 80,9 procent av de tillfrågade nej till den idén. Det är bara 13,7 procent som är positiva.

85,2 procent svarar att de stöder Tsai Ing-wens ”fyra måsten” för relationerna med Kina. Dessa ”fyra måsten” är: 1. Kina måste erkänna Republiken Kinas existens (Taiwans officiella namn). 2. Kina måste respektera de värden kring demokrati och frihet som gäller i Taiwan. 3. Relationerna mellan Kina och Taiwan måste lösas fredligt och rättvist. 4. Kina måste förhandla med regeringen i Taiwan eller med en institution som har mandat från regeringen i Taiwan.

En intressant detalj är att även anhängarna till de mer Kinavänliga partierna Kuomintang och Peoples First Party förkastar principen ”ett land, två system.”

Så den tuffa attityden från Tsai Ing-wens sida delas av en överväldigande majoritet i Taiwan. En intressant detalj är att även anhängarna till de mer Kinavänliga partierna Kuomintang och Peoples First Party förkastar principen ”ett land, två system.”

Nu är det en sak att vinna stöd i opinionen i en i och för sig stor politisk fråga, det är en annan sak att vinna val. Men Tsai Ing-wen och hennes medarbetare torde vara rätt nöjda med den här mätningen.

En pikant detalj är att Kuomintang-medlemmen och ledamoten i parlamentet, Chiang Wan-an, har uttryckt stöd för president Tsai Ing-wens ”fyra måsten”. Han avfärdades av andra medlemmar i partiet som ung och oförståndig. Men det symboliska värdet ska inte underskattas. Hans farfars far var Chiang Kai-shek, det vill säga den man som ledde Kuomintangs flykt från Kina till Taiwan.

 

 

Publicerat av