Nu blir det Pride-fest i Taiwan – lag om samkönade äktenskap på gång

Pride-paras i Taiwan. Den 24 maj kan Taiwan bli det första landet i Asien som tillåter samkönade äktenskap. (AP Photo/Lin Jui-ching)

Nu är det dags att vifta med Republiken Kinas (alltså Taiwans) flagga på Sveriges Pride-festivaler. På torsdagen (21 februari) presenterade regeringen i Taiwan ett förslag till lagstiftning som gör att Taiwan blir det första landet i Asien som inför samkönade äktenskap.

Lagförslaget presenterades av justitieminister Tsai Ching-hsian. Lagen ska träda i kraft senast den 24 maj i år.

2017 beslöt Taiwans högsta domstol att det strider mot landets konstitution att inte ha samkönade äktenskap.

Men när regeringen nu lägger fram ett lagförslag så ska den balansera mellan två olika faktorer. 1. 2017 beslöt Taiwans högsta domstol att det strider mot landets konstitution att inte ha samkönade äktenskap. Och statusen på en sådan dom innebär är att den automatiskt upphöjs till lag om lagstiftaren inte agerar inom två år. 2. I november förra året hölls en rad folkomröstningar i Taiwan, bland annat om samkönade äktenskap. 72,5 procent röstade ja till en fråga om äktenskap enbart skulle få förekomma mellan kvinnor och män. På den motsatta frågan – om samkönade par ska få gifta sig – svarade 67,2 procent nej och 32,7 procent ja.

Men samtidigt försöker regeringen ta viss hänsyn till den skepsis som väljarna visade vid folkomröstningen i november.

Konstitutionen gäller – samkönade äktenskap ska införas. Och i Taiwan är det både krångligt och svårt att ändra i konstitutionen. Men samtidigt försöker regeringen ta viss hänsyn till den skepsis som väljarna visade vid folkomröstningen i november.

Det blir således tillåtet med samkönade äktenskap från och med 18 års ålder. Men om någon av parterna är under 20 krävs ett samtycke av föräldrarna. Parterna i ett samkönat äktenskap kan adoptera sin partners biologiska barn. Men frågan om surrogatmödraskap berörs inte. Den frågan ska hanteras av hälsovårdsministeriet. Det är också oklart hur Taiwan ska hantera om personer från andra länder vill gifta sig i Taiwan, för det finns en praxis att ta hänsyn till hemlandets lagstiftning.

Och datumet är den 24 maj. Om inte lagstiftaren reglerar frågan innan dess, så blir domen i Högsta domstolen från 2017 giltig som lag.

Så jag kan tänka mig att Pride-rörelsen i Taiwan har en och annan invändning. Men faktum kvarstår: Taiwan blir det första landet i Asien som inför samkönade äktenskap. Och datumet är den 24 maj. Om inte lagstiftaren reglerar frågan innan dess, så blir domen i Högsta domstolen från 2017 giltig som lag.

EU:s representant i Taiwan, Madeleine Majorenko, välkomnar initiativet i en Facebook-uppdatering. EU har formellt inga diplomatiska förbindelser med Taiwan, men har ett kontor för handel och ekonomiskt samarbete i landet.

 

 

 

 

Fredsavtal med Kina – eller inte? Fråga inför nästa års val i Taiwan

President Tsai Ing-wen ställer upp i nästa års presidentval. Hennes tuffa linje mot Kina har väckt stöd. (Kyodo News via AP)

Taiwans liberala president Tsai Ing-wen kommer att ställa upp i nästa års presidentval. Hennes opinionssiffror har dalat. Och det liberala partiet DPP gjorde ett uruselt val i lokalvalen i november. Det i sin tur ledde till både ett byte av premiärminister och att Tsai Ing-wen avgick som ordförande DPP. Men hennes tuffa attityd gentemot Kina efter nyår har väckt stöd. Så valutgången är inte given.

De senaste dagarna har både det gamla maktpartiet Kuomintang och det styrande DPP gjort utspel om relationen med Kina.

Kuomintangs partiledare Wu Den-yih sade i en radiointervju att en Kuomintangstyrd regering skulle kunna sluta ett fredsavtal med Kina.

På frågan om han själv ställer upp i presidentvalet svarade Wu Den-yih undvikande.

På frågan om det kan bli aktuellt för Kuomintang att ändra sin principiella hållning kring relationen med Taiwan och Kina svarade Wu Den-yih nekande. Kuomintang håller fast vid det som kommit att kallas för ”1992 års konsensus”, alltså ett samförstånd mellan den dåvarande Kuomintang-regeringen och Folkrepubliken Kina som förenklat säger två saker: 1. Det finns bara ett Kina och Taiwan är en del av Kina. 2. Parterna gör olika tolkningar av hur Kina definieras. Underförstått: För Kuomintang är det Republiken Kina som gäller (det formella namnet på Taiwan), för regeringen i Peking är det Folkrepubliken Kina.

På frågan om han själv ställer upp i presidentvalet svarade Wu Den-yih undvikande.

Hon svarade att Taiwan inte kan acceptera en politisk överenskommelse som skadar Taiwans suveränitet eller demokrati.

Efter ett möte med en grupp ledamöter i Europaparlamentet så uttalade sig president Tsai Ing-wen om möjligheten att sluta ett fredsavtal med Kina. Hon svarade att Taiwan inte kan acceptera en politisk överenskommelse som skadar Taiwans suveränitet eller demokrati. Hon tillade att hon ställer upp i valet för att garantera att framtida generationer i Taiwan kan kan fatta sina egna beslut.

Tidigare i år gick Tsai Ing-wen också ut med fyra måsten för relationerna mellan Kina och Taiwan: 1. Kina måste erkänna Republiken Kinas existens (Taiwans officiella namn). 2. Kina måste respektera de värden kring demokrati och frihet som gäller i Taiwan. 3. Relationerna mellan Kina och Taiwan måste lösas fredligt och rättvist. 4. Kina måste förhandla med regeringen i Taiwan eller med en institution som har mandat från regeringen i Taiwan.

 

 

Taiwan slår många EU-länder i demokratigranskning

Ett valmöte med det liberala partiet DPP inför lokalvalen i höstas. (Foto: Lars Ströman)

Det kommer inte som någon överraskning. Men när Freedom House publicerade sin årliga rankning av friheten i världen hamnade Taiwan högt på på listan. I det poängsystem som Freedom House tillämpar så får länder som Sverige, Finland och Norge 100 poäng – och ligger i den absoluta toppen. Men Taiwan ligger inte långt efter, med sina 93 poäng.

En anmärkningsvärd detalj är att EU-landet Ungern inte längre får betyget ”fritt land”, utan betraktas som ”delvis fritt”.

Ett tiotal EU-länder ligger sämre till än Taiwan, enligt den bedömning som görs av Freedom House. En anmärkningsvärd detalj är att EU-landet Ungern inte längre får betyget ”fritt land”, utan betraktas som ”delvis fritt”.

I Asien är det Japan och Taiwan som ligger i toppen, med ungefär samma poäng. Japan ligger på 96 och Taiwan på 93.

En utförlig artikel om Freedom House och dess betyg för Taiwan finns här.

…så borde det vara världens enklaste beslut att ta ställning för Taiwan mot Kina.

Folkrepubliken Kina ligger i bottenskiktet, med bara 11 poäng. Så om mänskliga rättigheter har någon betydelse för ett politiskt ställningstagande mellan Taiwan och Kina, så borde det vara världens enklaste beslut att ta ställning för Taiwan mot Kina. Men så är det nu inte. Drivkraften att gynna de egna företagen får både Sverige och EU att ta alltför stor hänsyn till regimen i Peking.

Men slutligen vill jag påpeka att även en väl fungerande demokrati som Taiwan behöver obekväma sanningssägare. En sådan är Taiwans förbund för mänskliga rättigheter, som bland annat strider mot dödsstraff och för migrantarbetares och deras barns rättigheter.

 

 

 

Har Taipei världens bästa tunnelbana?

Tunnelbanetåg i Taipei under rusningstid. Av med ryggsäcken!

Nåja, jag har naturligtvis inte åkt all världens tunnelbanor. Men jag åker ofta tunnelbana i Bryssel och i Stockholm. Jag har prövat Londons tunnelbana och New Yorks. Någon gång då och då åker jag tunnelbana i Helsingfors. Och så har jag åkt tunnelbana i Taipei. Av dessa städer är det utan te kan Taipei som har den bästa tunnelbanan.

Det är rent och snyggt. Tunnelbanevagnarna verkar vara byggda för att lätt kunna rengöras. Inga mjuka stoppningar alltså. Och så står det tydligt på skyltar vilka förhållningsregler som gäller. Till exempel: Ta av dig ryggsäcken.

Och det är rent och snyggt även på stationerna. Dessutom linjer i golvet som talar var du ska stå i kö om du är på väg att kliva på tåget.

Utgångarna är helt enkelt numrerade. Alltså, du kommer överens om att möta någon. Ni kommer överens om att ni ska stå utanför utgång nummer X. Inga missförstånd.

Trots den internationella isoleringen är Taipei en påtagligt internationell stad. Så många skyltar och även angivandet av nästa station är både på kinesiska och engelska. Jag trodde aldrig jag skulle längta till ett tunnelbanesystem. Men då och då tänker jag på ljuden, skyltarna och människorna i tunnelbanan – och längtar till Taipei.