Samkönade äktenskap kan bli en god affär för Taiwan

Senast 24 maj måste parlamentet i Taiwan införa samkönade äktenskap. Annars kommer en dom i Högsta domstolen automatiskt att leda till samkönade äktenskap. (AP Photo/Lin Jui-ching).

Det är snart dags för världens Pride-rörelser att fira Taiwan! Senast den 24 maj måsta Taiwans parlament införa en lag för samkönade äktenskap. Om det inte sker, så kommer en tidigare dom från Högsta domstolen automatiskt att bli gällande som lag. Högsta domstolen har kommit fram till att det strider mot Taiwans konstitution att inte ha samkönade äktenskap.

Samkönade äktenskap kan också ge en vitamininjektion till Taiwans ekonomi, enligt flera bedömare.

Naturligtvis handlar detta i första hand om medborgerliga rättigheter och om att Taiwan kan bli det land som blir först i Asien med samkönade äktenskap. Men den senaste tiden har ytterligare en aspekt uppmärksammats. Samkönade äktenskap kan också ge en vitamininjektion till Taiwans ekonomi, enligt flera bedömare.

Patrick Pan från Microsoft säger, enligt nyhetsbyrån Reuters, att företaget värderar sådant som mångfald, inkludering, respekt och icke diskriminering.

– Vi gör så, inte bara för att det är rätt, utan också för att det gör både vårt företag och samhället starkare, säger han.

Reuters citerar ekonomer som säger att samkönade äktenskap kan öka landets produktivitet, öka rörligheten och minska känslan av stress på arbetsplatsen som kan uppstå på grund av att anställda uppfattar en risk för diskriminering.

Det visade sig att de 270 företagen som stödde HBTQ-rättigheter åstadkom resultat som var i storleksordningen tre procent bättre…

Ett annat exempel som nämns är att ett schweiziskt kreditföretag gjorde en jämförelse mellan 270 företag som uttryckligen stödde HBTQ-rättigheter och ett index på företag i världen. Det visade sig att de 270 företagen som stödde HBTQ-rättigheter åstadkom resultat som var i storleksordningen tre procent bättre än de övriga.

Till det ska vi lägga det PR-värde som det innebär när Taiwan blir det första landet i Asien som inför samkönade äktenskap. För det är en fråga om när,  inte om…

 

 

Kan EU vara vägledande för relationerna Kina – Taiwan. Njae, men kanske ändå lite…

EU-ländernas flaggor vid rådsbyggnaden i Bryssel. (Foto: Lars Ströman)

Taiwans minister med ansvar för relationerna med Kina, Cheng Ming-tong, fick en och annan att höja på ögonbrynen när han i en intervju nämnde EU som en möjlig modell för relationerna mellan Kina och Taiwan.

Poängen ur Cheng Ming-tongs synpunkt, är att EU är en union mellan suveräna stater.

När jag läser referaten så framgår det att han inte direkt förespråkade just den modellen, utan han konstaterade mer allmänt att den har nämnts när relationen mellan Kina och Taiwan diskuterats. Poängen ur Cheng Ming-tongs synpunkt, är att EU är en union mellan suveräna stater. Och Kina har inga planer på att erkänna Taiwan som en suverän stat.

Förutom att jag gillar och försvarar Taiwan, råkar det också vara så att jag är EU-nörd sedan ett par årtionden tillbaka.

EU-samarbetet består, förenklat, av två delar. Dels finns ett stort antal områden där EU lagstiftar tillsammans. Dels finns ett mellanstatligt samarbete, där alla länder måste vara överens för att det ska bli något.

Min bedömning är att det är svårt att ha ett sådant samarbete om inte alla inblandade länder är demokratier.

Nästan allt du har där hemma är på ett eller annat sätt föremål för EU-lagar. Hur mycket färgämnen får finnas i dina byxor? Hur ska köttbiten du köpte till middag märkas? Vilka säkerhetsregler gäller för slipmaskinen som du har garaget? Allt det där regleras på EU-nivå. Min bedömning är att det är svårt att ha ett sådant samarbete om inte alla inblandade länder är demokratier.

Men visst skulle Taiwan och Kina kunna bygga upp några gemensamma institutioner för mellanstatligt samarbete. Därav min formulering i rubriken: ”Njae, men kanske ändå lite…”.

Tidningen Taipei Times kommenterar den aktuella diskussionen med en ledarkommentar med rubriken: Att tänka utanför boxen.

Det är inte direkt en relation mellan två jämlika parter som Kinas kommunistiska parti syftar på …

Men allt faller så småningom tillbaka på att regimen i Peking på alla möjliga sätt färsöker kuva demokratin Taiwan. Det är inte direkt en relation mellan två jämlika parter som Kinas kommunistiska parti syftar på när partiet strävar efter att införliva Taiwan med Kina. Exemplet Hongkong är också avskräckande.

EU-länderna skulle kunna spela en större roll för att slå vakt om Taiwans demokrati, inte minst mot bakgrund av att EU är Kinas största handelspartner. Det är en maktfaktor som bör utnyttjas.

En intressant detalj i det sammanhanget är att ett franskt militärfartyg seglade genom Taiwansundet i början av månaden. Sådana markeringar är det hittills bara USA som har gjort. Det är ett sätt att visa att detta inte är ett kinesiskt innanhav, utan internationellt vatten. Den kinesiska ledningen svarade med klargöra att företrädare för Frankrike inte fick komma när den kinesiska flottan firade sitt 70-årsjubileum. Bra Frankrike! Kinas reaktion tyder på att ledningen i Peking har fattat vinken.