Kan EU vara vägledande för relationerna Kina – Taiwan. Njae, men kanske ändå lite…

EU-ländernas flaggor vid rådsbyggnaden i Bryssel. (Foto: Lars Ströman)

Taiwans minister med ansvar för relationerna med Kina, Cheng Ming-tong, fick en och annan att höja på ögonbrynen när han i en intervju nämnde EU som en möjlig modell för relationerna mellan Kina och Taiwan.

Poängen ur Cheng Ming-tongs synpunkt, är att EU är en union mellan suveräna stater.

När jag läser referaten så framgår det att han inte direkt förespråkade just den modellen, utan han konstaterade mer allmänt att den har nämnts när relationen mellan Kina och Taiwan diskuterats. Poängen ur Cheng Ming-tongs synpunkt, är att EU är en union mellan suveräna stater. Och Kina har inga planer på att erkänna Taiwan som en suverän stat.

Förutom att jag gillar och försvarar Taiwan, råkar det också vara så att jag är EU-nörd sedan ett par årtionden tillbaka.

EU-samarbetet består, förenklat, av två delar. Dels finns ett stort antal områden där EU lagstiftar tillsammans. Dels finns ett mellanstatligt samarbete, där alla länder måste vara överens för att det ska bli något.

Min bedömning är att det är svårt att ha ett sådant samarbete om inte alla inblandade länder är demokratier.

Nästan allt du har där hemma är på ett eller annat sätt föremål för EU-lagar. Hur mycket färgämnen får finnas i dina byxor? Hur ska köttbiten du köpte till middag märkas? Vilka säkerhetsregler gäller för slipmaskinen som du har garaget? Allt det där regleras på EU-nivå. Min bedömning är att det är svårt att ha ett sådant samarbete om inte alla inblandade länder är demokratier.

Men visst skulle Taiwan och Kina kunna bygga upp några gemensamma institutioner för mellanstatligt samarbete. Därav min formulering i rubriken: ”Njae, men kanske ändå lite…”.

Tidningen Taipei Times kommenterar den aktuella diskussionen med en ledarkommentar med rubriken: Att tänka utanför boxen.

Det är inte direkt en relation mellan två jämlika parter som Kinas kommunistiska parti syftar på …

Men allt faller så småningom tillbaka på att regimen i Peking på alla möjliga sätt färsöker kuva demokratin Taiwan. Det är inte direkt en relation mellan två jämlika parter som Kinas kommunistiska parti syftar på när partiet strävar efter att införliva Taiwan med Kina. Exemplet Hongkong är också avskräckande.

EU-länderna skulle kunna spela en större roll för att slå vakt om Taiwans demokrati, inte minst mot bakgrund av att EU är Kinas största handelspartner. Det är en maktfaktor som bör utnyttjas.

En intressant detalj i det sammanhanget är att ett franskt militärfartyg seglade genom Taiwansundet i början av månaden. Sådana markeringar är det hittills bara USA som har gjort. Det är ett sätt att visa att detta inte är ett kinesiskt innanhav, utan internationellt vatten. Den kinesiska ledningen svarade med klargöra att företrädare för Frankrike inte fick komma när den kinesiska flottan firade sitt 70-årsjubileum. Bra Frankrike! Kinas reaktion tyder på att ledningen i Peking har fattat vinken.

 

 

 

Publicerat av

Lars Ströman