Samkönade äktenskap kan bli en god affär för Taiwan

Senast 24 maj måste parlamentet i Taiwan införa samkönade äktenskap. Annars kommer en dom i Högsta domstolen automatiskt att leda till samkönade äktenskap. (AP Photo/Lin Jui-ching).

Det är snart dags för världens Pride-rörelser att fira Taiwan! Senast den 24 maj måsta Taiwans parlament införa en lag för samkönade äktenskap. Om det inte sker, så kommer en tidigare dom från Högsta domstolen automatiskt att bli gällande som lag. Högsta domstolen har kommit fram till att det strider mot Taiwans konstitution att inte ha samkönade äktenskap.

Samkönade äktenskap kan också ge en vitamininjektion till Taiwans ekonomi, enligt flera bedömare.

Naturligtvis handlar detta i första hand om medborgerliga rättigheter och om att Taiwan kan bli det land som blir först i Asien med samkönade äktenskap. Men den senaste tiden har ytterligare en aspekt uppmärksammats. Samkönade äktenskap kan också ge en vitamininjektion till Taiwans ekonomi, enligt flera bedömare.

Patrick Pan från Microsoft säger, enligt nyhetsbyrån Reuters, att företaget värderar sådant som mångfald, inkludering, respekt och icke diskriminering.

– Vi gör så, inte bara för att det är rätt, utan också för att det gör både vårt företag och samhället starkare, säger han.

Reuters citerar ekonomer som säger att samkönade äktenskap kan öka landets produktivitet, öka rörligheten och minska känslan av stress på arbetsplatsen som kan uppstå på grund av att anställda uppfattar en risk för diskriminering.

Det visade sig att de 270 företagen som stödde HBTQ-rättigheter åstadkom resultat som var i storleksordningen tre procent bättre…

Ett annat exempel som nämns är att ett schweiziskt kreditföretag gjorde en jämförelse mellan 270 företag som uttryckligen stödde HBTQ-rättigheter och ett index på företag i världen. Det visade sig att de 270 företagen som stödde HBTQ-rättigheter åstadkom resultat som var i storleksordningen tre procent bättre än de övriga.

Till det ska vi lägga det PR-värde som det innebär när Taiwan blir det första landet i Asien som inför samkönade äktenskap. För det är en fråga om när,  inte om…

 

 

Publicerat av

Lars Ströman