Även Sverige stöder Taiwans deltagande i WHO

Taiwans – eller mer formellt Republiken Kinas – flagga.(AP Photo/Vincent Yu)

Flera länder, bland annat Tyskland, Japan och USA, har under World Health Assembly talat för att Taiwan bör få delta som obervatör i WHO:s arbete. Sverige fanns inte med listan över länder som aktivt agerade för Taiwan, enligt rapporteringen från Taiwans statliga nyhetsbyrå.

Så jag ställde en fråga till Svenska UD och fick svaret att även Sverige stöder Taiwans deltagande i WHO.

– Liksom EU i övrigt stöder Sverige Taiwans deltagande i internationella organisationer som inte kräver ställning som stat. Vi har ett eget intresse av detta, eftersom alla parter som kan bidra och är berörda ska kunna delta i det internationella samarbetet, säger Rasmus Eljanskog, presskommunikatör på UD.

– Regeringen stödjer Taiwans aktiva deltagande i Världshälsoorganisationen, WHO:s hälsotekniska arbete.

Han understryker också att Taiwan är en välutvecklad demokrati med respekt för de mänskliga rättigheterna.

– Vi har själva breda kontakter med Taiwan och har ett intresse av att fortsätta att utveckla dessa.

Publicerat av