Kinas reseförbud visar kraften i Taiwans demokrati

Detta är något som kinesiska turister kunnat se i Taipei. uppblåsbara figurer som är en kopia på de klassiska bilderna från demokratiprotesterna i Peking 1989. En ensam man som trotsade de kinesiska stridsvagnarna som rullade in för att krossa protesterna. (AP Photo/Chiang Ying-ying).

Den första augusti införde Kina ett reseförbud för individuella resor till Taiwan. Gruppresor kommer däremot att kunna fortsätta.

Den omedelbara reaktionen på förbudet var att Kina ville utöva ekonomiska påtryckningar på Taiwan inför valet i januari. En markering att det skulle bli dyrt för Taiwan att åter igen rösta på det liberala partiet DPP. Ett parti som står för en pragmatisk självständighetslinje: I princip gärna självständighet från Kina, men tills vidare status quo.

Om Kina ville skada Taiwans ekonomi, så är det snarare gruppresorna som borde ha stoppats, menar han.

Men ett annat perspektiv ges av skribenten Li Kan. Om Kina ville skada Taiwans ekonomi, så är det snarare gruppresorna som borde ha stoppats, menar han. För det är gruppresenärerna som spenderar mest pengar.

Kinas agerande skulle, enligt Li Kan, snarare bero på att den kinesiska ledningen är livrädd för att fler kineser ska söka sig till Taiwan för att söka politisk asyl, mot bakgrund av exempelvis händelserna i Hongkong. De individuella resorna innebär också större politiska risker, menar han. En gruppresa kan kontrolleras av en resbyrå i Kina, så att deltagarna inte utsätts för ”alltför mycket” av demokratiska idéer.

Men den enskilde resenären kan både se för Peking ”olämpliga” saker och träffa ”olämpliga” personer.

Gruppresearrangören skulle alltså kunna se till att kinesiska turister inte kommer alltför nära den uppblåsbara figurerna vid Chiang Kai-shek Memorial som illustrerar demokratiupproret i Peking 1989 – och den efterföljande massakern. Men den enskilde resenären kan både se för Peking ”olämpliga” saker och träffa ”olämpliga” personer. Eller så kan personen rent av söka asyl i Taiwan.

Stormakten Kina fruktar det inflytande som demokratin Taiwan kan ha på resenärer från Kina.

Kina har ingenting emot att använda ekonomiska påtryckningar i politiskt syfte. Men den aspekten Li Kan pekar på ska inte heller underskattas. Och då är reseförbudet snarare ett tecken på Taiwans styrka. Stormakten Kina fruktar det inflytande som demokratin Taiwan kan ha på resenärer från Kina.

För Taiwan är frågor om asyl en mycket knepig fråga. Taiwan har nämligen ingen asyllagstiftning. År 2016 lades ett förslag fram som går ungefär i linje med svensk och europeisk asyllagstiftning: Asyl skulle beviljas till personer som riskerar förföljelse på grund av politisk uppfattning, ras, religion eller socialgrupp. Asyl skulle också beviljas till personer som tvingats från sitt hemland på grund av krig eller naturkatastrofer. Sedan fördes en särskild diskussion om hur man skulle agera om någon var förföljd på grund av sexuell läggning.

Ett land där det finns miljoner människor som är förföljda på grund av religion eller politisk uppfattning.

Problemet är: Vad skulle hända med de känsliga relationerna med Kina. Ett land där det finns miljoner människor som är förföljda på grund av religion eller politisk uppfattning. Så någon lag om asyl finns ännu inte i Taiwan.

Men verkligheten tränger sig på. Två kinesiska medborgare anlände till Taoyuans flygplats den 27 september förra året för att söka asyl. De fick bo i flygplatsens transitområde i flera månader. En av dem fick så småningom resa till Kanada, där han fick stanna.

Och det finns fler exempel på att Taiwan hanterar asylsökande från Kina med en viss försiktighet.

 

 

Publicerat av

Lars Ströman