”Ett land två system” – i Taiwan är tanken stendöd!

Taiwans huvudstad Taipei.

När jag skriver det här så rapporterar fler medier om en omfattande strejk i Hongkong. Det är ytterligare en manifestation av missnöje med Kinas försök att omvandla den forna brittiska kronkolonin från ett pluralistiskt och relativt fritt område, till att bli en kuvad del av det kommunistiska Kina.

”Demokratisk centralism” är den något märkliga omskrivningen för den princip som är vägledande för Kinas nuvarande ledare Xi Jinping. Den betyder: Ledningen bestämmer allt.

64,7 procent av de tillfrågade svarade att stöder president Tsai Ing-wen, när hon uttalar sitt stöd för demokratikämparna i Hongkong.

I Taiwan släpptes för några dagar sedan en opinionsmätning med en del intressanta resultat. 64,7 procent av de tillfrågade svarade att stöder president Tsai Ing-wen, när hon uttalar sitt stöd för demokratikämparna i Hongkong. 22,6 procent säger att de inte håller med regeringen i denna fråga.

Kinas president Xi Jinping sade i januari att han vill tillämpa principen ”ett land, två system” på Taiwan, det vill säga exakt samma formel som sades gälla för Hongkong när kolonin överfördes till Kina år 1997.

I mätningen svarar 88,7 procent av de tillfrågade att de inte accepterar ”ett land, två system” som grund för relationerna mellan Taiwan och Kina. Det är en ökning med tio procentenheter, jämfört med en motsvarande mätning som gjordes i mars. Så oroligheterna i Hongkong gör att tanken på ”ett land, två system” framstår som stendöd i Taiwan.

Bara 1,7 procent sade att de ville ha en omedelbar förening med Kina och 4,8 procent svarade att de vill att Taiwan så snart som möjligt förklarar sig självständigt.

På frågan om hur relationerna mellan Taiwan och Kina ska regleras svarar 87,3 procent att de föredrar ”status quo”, det vill säga att Taiwan fortsätter vara en de facto självständig stat med namnet Republiken Kina. Bara 1,7 procent sade att de ville ha en omedelbar förening med Kina och 4,8 procent svarade att de vill att Taiwan så snart som möjligt förklarar sig självständigt.

 

Publicerat av