Tänk om även Kuomintang överger ett Kina-politiken

1992 års konsensus var en formulering som framstår som irrelevant för många i Taiwan. Och formuleringen gjordes för 28 år sedan.
1992 års konsensus var en formulering som framstår som irrelevant för många i Taiwan. Och formuleringen gjordes för 28 år sedan.

Kuomintang förlorade de unga väljarna vid valet den 11 januari. Och bland unga Kuomintangföreträdare väcks nu tanken på att Kuomintang skulle överge ”1992 års konsensus”.

Det är en formulering där Folkrepubliken Kina och den dåvarande Kuomintangregeringen enades om följande: Det finns bara ett Kina och Taiwan är en del av Kina. Men parterna gör olika tolkningar av vad detta Kina är. Underförstått: Antingen är Kina det kommunistiska Folkrepubliken Kina eller så är det Republiken Kina som är det officiella namnet på den stat som har Taipei som huvudstad.

För dem betyder de historiska kopplingarna mellan Taiwan och Kina inte så mycket.

En allt större andel av Taiwans befolkning identifierar sig som just taiwaneser. För dem betyder de historiska kopplingarna mellan Taiwan och Kina inte så mycket. Och dagens unga taiwaneser är ju födda efter att 1992 års konsensus uppfanns.

Ett krux är också att motparten Kina aldrig offentligt har sagt något om den del av 1992 års konsensus som säger att parterna tolkar begreppet Kina olika. Från Peking är det enbart ”ett Kina” som gäller. Och då tappar ju 1992 års konsensus sin status som en ömsesidig grund för fredlig samlevnad.

Om Kuomintang verkligen skulle gå så långt att 1992 års konsensus kastas på sophögen, så vore det ett dråpslag mot Kinas Taiwanpolitik. Hittills har ju Kinas ledare kunnat vänta ut den liberala DPP-regeringen och tänka tanken att ”ordningen återställs” när Kuomintang återfår makten.

Vad händer med partipolitiken i Taiwan om de två stora partierna enas om den centrala fråga som diskuteras så intensivt inför varje valrörelse?

Men eftersom just relationen till Kina är en så viktig politisk fråga i Taiwan, så kan vi också ställa oss frågan: Vad händer med partipolitiken i Taiwan om de två stora partierna enas om den centrala fråga som diskuteras så intensivt inför varje valrörelse? Som svensk observatör som följer Taiwan skulle jag, möjligen något naivt, tänka tanken att andra frågor kan få större utrymme, till exempel välfärdsstat, hållbar energi med mera.

Chang Ya-chung säger att partiet ska hålla fast vid 1992 års konsensus.

Den nuvarande partiordföranden Wu Den-Yih avgår som en följd av valresultatet. Och Chang Ya-chung, professor vid Taiwans nationella universitet, har nu gått ut offentligt med att han ställer upp som kandidat till partiledare för Kuomintang. Chang Ya-chung säger att partiet ska hålla fast vid 1992 års konsensus. Han säger också att han vill ha en fortsatt dialog mellan Kinas kommunistiska parti och Kuomintang.

 

 

Publicerat av