Förstår ledarna i Peking vad som hände i Taiwan den 11 januari?

Anhängare till Kuomintang i valrörelsen 2020.
Anhängare av Kuomintang i valrölrörelsen.

I november 2018 så var rimligtvis ledningen i Peking rätt förtjust över det politiska läget i Taiwan. Det liberala partiet DPP åkte på en riktigt stjärnsmäll i lokalvalen. Det var Bäddat för valseger för Kuomintang i valet 2020. DPP:s styre framstod – ur Pekings synvinkel – som ett irriterande, men tillfälligt styre.

Då höll partichefen Xi Jinping sitt tal om Taiwan-frågan, med kända ståndpunkter av typen att det är oundvikligt att Taiwan blir en del av Kina.

Men redan den 2 januari 2019 lades faktiskt grunden till Tsai Ing-wens valseger den 11 januari 2020. Då höll partichefen Xi Jinping sitt tal om Taiwan-frågan, med kända ståndpunkter av typen att det är oundvikligt att Taiwan blir en del av Kina. Han refererade också till ett antal segrar över ”separatism” i Taiwan. Det sistnämnda är klassisk kommunistisk retorik.

Taiwans president Tsai Ing-wen svarade med ett antal tuffa motkrav – och avvisade bestämt alla tankar på en förening med Kina under principen ”ett land, två system”. Min bedömning är det det är någonstans här som det började hända saker i opinionen, även om det dröjde några månader innan det slog igenom i form av ökat stöd för Tsai Ing-wen i opinionsmätningarna.

Det var någon som skämtsamt föreslog att det liberala DPP borde göra Xi Jinping till hedersordförande.

En fråga jag har funderat mycket på är: Förstår Kinas ledare vad som händer i Taiwan? Dels så har Kinas agerande i Hongkong varit den bästa draghjälp som president Tsai Ing-wen kunde få. Det var någon som skämtsamt föreslog att det liberala DPP borde göra Xi Jinping till hedersordförande. Dels så förstärktes DPP:s medvind av öppna militära hot från Kina, till exempel genom att köra hangarfartyg genom Taiwansundet.

Men den kinesiska ledningen är så fast i sina egna doktriner att den ändå måste driva sin hårda linje.

Under min senaste resa till Taiwan ställde jag frågan om kinesiska ledare förstår dynamiken i taiwanesisk politik till två personer som är väl förtrogna med kinesisk politik. Och båda svarade: Ja, Kina förstår säkert vad som händer. Men den kinesiska ledningen är så fast i sina egna doktriner att den ändå måste driva sin hårda linje. För Kina handlar det egentligen inte om Taiwan. Det handlar mer om att inte förödmjukas. Och då dras historiska paralleller till de båda opiumkrigen.

Så i korthet: De kinesiska ledarna förstår vad som hände i det taiwanesiska valet den 11 januari. Men kan ändå inte ändra sig. Så fungerar en diktatur!

Publicerat av