Bryr sig Kina om kampen mot coronaviruset, egentligen?

Kartan ovan är från den amerikanska smittskyddsmyndighetens sida. Den ser inte så märklig ut. Men märklig är den. Den visar vilka länder som drabbats av coronaviruset. Men i en tidigare version av kartan så hade länderna olika färger. Fast Taiwan hade samma färg som Kina.

Fast jag tvivlar på att en svensk myndighet hade gjort samma markering.

Efter påstötningar från Taiwan så ändrade myndigheten kartan så att alla länder som drabbats hade samma färg. Bra så. Det finns ingen anledning att krypa för diktaturen i Kina! Fast jag tvivlar på att en svensk myndighet hade gjort samma markering.

Detta illustrerar hur sjukt Kina agerar. Taiwan är de facto inte en del av Kina. Taiwans myndigheter sköter bekämpningen av viruset på egen hand och med egna beslut. Bland annat stoppas nu resor från den i Kina drabbade staden Wuhan till Taiwan. Och personer från övriga Kina får fylla i en hälsodeklaration eller underkasta sig en medicinsk undersökning.

Taiwan ingår inte bara i den grupp länder som drabbats av viruset. Det är också ett land med en mycket kompetent sjukvård som skulle kunna hjälpa till.

Naturligtvis är det nu läge att släppa in Taiwan som observatör i Världshälsoorganisationen. Men varje sådan strävan blockeras av Kina. Taiwan ingår inte bara i den grupp länder som drabbats av viruset. Det är också ett land med en mycket kompetent sjukvård som skulle kunna hjälpa till.

När journalister ställde frågor till en WHO-tjänsteman om just Taiwans deltagande så fick han nästan slå knut på sig själv för att undvika att säga något om Taiwan som en egen stat. Han försäkrade att WHO hade ett nära samarbete med ”tekniska partner i Kina, Taiwan”. Han lade till att han noterar att Taiwan arbetar nära Kina.

Men för Kina är det viktigaste att utesluta Taiwan från WHO, även om ett deltagande från Taiwan kan leda till mindre smittspridning, både i Kina och i andra delar av världen.

Ja, Taiwan samarbetar när det behövs, även med en arrogant stormakt som Folkrepubliken Kina! Men för Kina är det viktigaste att utesluta Taiwan från WHO, även om ett deltagande från Taiwan kan leda till mindre smittspridning, både i Kina och i andra delar av världen.

Sverige och EU stöder Taiwans deltagande i WHO. Den svenska hållningen är att stödja Taiwans deltagande i sådant samarbetet där det inte krävs en ställning som stat. Svenska företrädare brukar också notera att Taiwan är en väl fungerande demokrati.

Tänk så irriterande det kan vara med fri opinionsbildning — åtminstone för en diktatur.

Här nedan några bilder från en demonstration i Stockholm i våras som krävde att Taiwan ska få delta i WHO:s arbete. När jag skrev en ledarartikel om detta så ledde det till att Kinas ambassad publicerade en officiell bannbulla mot både mig och NA. Tänk så irriterande det kan vara med fri opinionsbildning — åtminstone för en diktatur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat av