Bravo utrikesminister Ann Linde! Nu blir Kinas ambassadör ännu argare!

Utrikesminister Ann Linde uttrycker på ett diplomatiskt sätt en knivskarp kritik mot Kina.

På årets näst sista dag levererade utrikesminister Ann Linde (S) ett intressant svar i riksdagen. Moderaten Boriana Åberg ställde en fråga med anledning av att Taiwan stängs ute från FN-organet Unesco. Men frågan ställdes bredare än så: Vad kan Sverige göra för att uttryckas stöd för Taiwan?

”på ett sätt som överensstämmer med viljan hos Taiwans befolkning”.

Inledningsvis säger utrikesminister Ann Linde att det är beklagligt att Kina försöker begränsa Taiwans rörelseutrymme. Så långt är det ingen ny ståndpunkt. Men sedan kommer en formulering som är intressant. Utrikesminister Ann Linde säger att meningsmotsättningar mellan Taiwan och Kina måste lösas på ett fredligt sätt och ”på ett sätt som överensstämmer med viljan hos Taiwans befolkning”.

Det låter kanske inte så drastiskt. Men diplomati är konsten att ge din motpart ett smäll på käften på ett sätt så att det låter både artigt och vänligt.

Vad vill då Taiwans befolkning. Det finns massor av undersökningar om hur Taiwans befolkning ser just på relationen med Kina. Den senaste som jag refererade till här på Taiwanbloggen säger bland annat följande:

Bara två procent av Taiwans befolkning betecknar sig i första hand som kineser. 62,6 procent betecknar sig i första hand som taiwaneser. Och 32,6 procent betecknar sig som både taiwaneser och kineser. På frågan om de skulle tvingas välja mellan att vara taiwanes och kines, svarar 86 procent att de då skulle föredra att vara taiwaneser.

Varje år som går växer en ny generation taiwaneser upp som inte tänker ge upp sin demokrati

Så tillämpar vi Ann Lindes linje, att folkviljan i Taiwan ska vara avgörande, så är det i någon praktisk mening ajöss med ett Kina-politiken. Varje år som går växer en ny generation taiwaneser upp som inte tänker ge upp sin demokrati – och som inte känner någon samhörighet med den Kuomintang-regim som styrde Taiwan under efterkrigstiden. När jag pratar med unga människor i Taiwan är det få – om ens någon – som refererar till ”Republiken Kina” (Taiwans officiella namn).

Så bli inte förvånad om Kinas ambassads hemsida under rubriken ”Spokespersons Remarks” nu kommer att publicera ytterligare en ilsken artikel om Sverige.