Ett land, två system – eller två länder, ett system?

Reportrar utan gränser (RSF är den franska förkortningen) är en organisation som verkar för pressfrihet i världen.

Rubrikerna handlar påtagligt ofta om hur Folkrepubliken Kina trakasserar och attackerar journalister eller medieföretag.

Om du går in på RSF:s hemsida och gör en sökning på ”Taiwan”, så finner du något intressant. Rubrikerna handlar påtagligt ofta om hur Folkrepubliken Kina trakasserar och attackerar journalister eller medieföretag. Och det finns olika typer av kopplingar till Taiwan, som är en väl fungerande demokrati.

När SVT publicerar ett debattinlägg av Daniel Liao, Taiwans representant i Sverige, så går Kinas ambassadör i Stockholm till attack mot SVT. Eller så riktas aggressiva verbala attacker mot Jojje Olsson, svensk journalist som bor i Taiwan – och vars blogg är oumbärlig för den som vill följa utvecklingen i Kina.  För någon vecka sedan var det min tur att utsättas för en skriftlig attack från ambassaden. Under en särskild flik på ambassadens hemsida finns den ena attacken efter den andra mot medier och personer som misshagar ambassadören.

En smart ambassadör med en kännedom om Sverige och ett minimum av känsla för diplomati skulle argumentera lågmält…

Jag själv har förvånats över nyckfullheten i utspelen från ambassadören. En smart ambassadör med en kännedom om Sverige och ett minimum av känsla för diplomati skulle argumentera lågmält och utifrån vissa principer, till exempel det faktum att både Sverige och EU på ett principiellt plan erkänner Kinas överhöghet över Taiwan.

Men det är ingen som helst hejd på vad ambassadörens talesperson kan hitta på. När en ambassadör anklagar min tidning, Nerikes Allehanda, för förtal, så innebär det i princip en brottsanklagelse. Ambassadören ger sig in i svensk juridik på ett synnerligen klantigt sätt.

De kanske snarare är till för att tillfredsställa de egna uppdragsgivarna hemma i Peking.

Jag tänker tanken: Det är inte säkert att dessa uttalanden ens är riktade till en svensk publik. De kanske snarare är till för att tillfredsställa de egna uppdragsgivarna hemma i Peking. ”Titta så tuffa vi är mot journalister som är fräcka nog att kritisera Kina eller stödja Taiwan som självständigt land”. Detta är inget jag vet, utan bara en fundering. Då skulle de märkliga utspelen från ambassaden bli mer begripliga.

Det senaste uttalandet från RSF handlar om att taiwanesiska journalister inte fick tillträde till World Health Assembly i Genéve. Detta är tyvärr en rutin som upprepas gång efter gång. Men det borde vara något sensationellt. I ett västland hindras journalister från fristående medier i en demokrati att bevaka ett FN-möte. Och ja, så skulle det bli även om ett FN-organ skulle ha ett möte i Stockholm, i landet med världens äldsta tryckfrihetsförordning.

Problemet är att den formeln användes även för Hongkong. Där har demokratin steg för steg underminerats av Kina.

Då börjar vi närma oss den kryptiska rubriken till detta blogginlägg. ”Ett land, två system” syftar på den formel som Kina brukar använda som lockbete för Taiwan. Alltså: Taiwan skulle få behålla sitt politiska system, men vara en del av Kina. Problemet är att den formeln användes även för Hongkong. Där har demokratin steg för steg underminerats av Kina. Så ”ett land, två system” har knappast något stöd i Taiwan.

Men tidningen Taipei Times publicerade en text som prövar den otäcka tanken att det skulle kunna bli på ett annat sätt: ”Två länder, ett system”. Texten är skriven av Tzou Jing-wen, chefredaktör för Taipei Times systertidning Liberty Times.

Och problemställningen ser ut så här:

Kina driver ett medvetet påverkansarbete i Taiwan. Dels genom direkta hot, till exempel via nätet. Men också genom att bjuda in journalister från Taiwan på föreläsningar i Kina där de får höra att de har ett ansvar för att främja enighet över Taiwansundet.

Så frågeställningen i artikeln är om Kina genom sitt påverkansarbete skulle kunna åstadkomma ”två länder, ett system”…

Så frågeställningen i artikeln är om Kina genom sitt påverkansarbete skulle kunna åstadkomma ”två länder, ett system”, det vill säga att medier och opinionsbildning i Taiwan blir mer Kinavänlig.

Låt oss sedan återgå till vad som händer i Genève, där FN-organ hindrar taiwanesiska journalister från att göra sitt jobb. Så även i väst finns en märklig anpassning till Kina. Den kinesiska ambassaden kommer inte att bry sig om hur svenska journalister rapporterar om en misstroendeomröstning i riksdagen. Men målet är tydligt: Att påverka journalisters rapportering om Kina. ”Två länder ett system”, är alltså målet när det gäller bevakningen av Kina. Och redan får Kina begränsa taiwanesiska journalisters möjligheter att verka även i väst.

 

 

 

 

Även Sverige stöder Taiwans deltagande i WHO

Taiwans – eller mer formellt Republiken Kinas – flagga.(AP Photo/Vincent Yu)

Flera länder, bland annat Tyskland, Japan och USA, har under World Health Assembly talat för att Taiwan bör få delta som obervatör i WHO:s arbete. Sverige fanns inte med listan över länder som aktivt agerade för Taiwan, enligt rapporteringen från Taiwans statliga nyhetsbyrå.

Så jag ställde en fråga till Svenska UD och fick svaret att även Sverige stöder Taiwans deltagande i WHO.

– Liksom EU i övrigt stöder Sverige Taiwans deltagande i internationella organisationer som inte kräver ställning som stat. Vi har ett eget intresse av detta, eftersom alla parter som kan bidra och är berörda ska kunna delta i det internationella samarbetet, säger Rasmus Eljanskog, presskommunikatör på UD.

– Regeringen stödjer Taiwans aktiva deltagande i Världshälsoorganisationen, WHO:s hälsotekniska arbete.

Han understryker också att Taiwan är en välutvecklad demokrati med respekt för de mänskliga rättigheterna.

– Vi har själva breda kontakter med Taiwan och har ett intresse av att fortsätta att utveckla dessa.

Stöd för Taiwan – även bland länder som inte erkänner Taiwan

Den 16 maj hölls en demonstration i Stockholm med det blygsamma kravet att Taiwan ska få delta i WHO som observatör.

Fram till den 28 maj pågår World Health Assembly – som är det högsta beslutande organet i Världshälsoorganisationen WHO. Sedan det liberala partiet DPP vann både presidentvalet och parlamentsvalet i Taiwan, så lägger Kina veto mot att Taiwan deltar i WHO ens som observatör.

17 länder i världen har diplomatiska relationer med Taiwan. I Taiwan brukar de benämnas som ”diplomatiska allierade”.

Men det är ändå intressant att se att det höjs röster inom WHO för att Taiwan ska få vara med på ett eller annat sätt. 17 länder i världen har diplomatiska relationer med Taiwan. I Taiwan brukar de benämnas som ”diplomatiska allierade”.

Av dessa 17 länder med diplomatiska relationer med Taiwan var det 15 som yttrade sig för Taiwans deltagande under mötet med World Health Assembly, närmare bestämt Marshallöarna, Kiribati, Palau, St. Lucia, Tuvalu, Haiti, Belize, eSwatini (tidigare Swaziland), St. Christopher och Nevis, Nauru, Solomonöarna, Paraguay, Honduras, St. Vincent och Grenadinerna samt Guatemala.

Vatikanen är ett av de 17 länder som erkänner Taiwan, men är inte med i WHO. Nicaragua sade inget om Taiwan på mötet, men vice presidenten Rosario Murillo  gjorde ett uttalande till stöd för Taiwan.

Det var USA, Storbritannien, Japan, Kanada, Australien, Frankrike, Tyskland och Nya Zeeland.

Men utöver det var det också åtta länder som inte har diplomatiska relationer med Taiwan som uttryckte sitt stöd för Taiwans deltagande. Det var USA, Storbritannien, Japan, Kanada, Australien, Frankrike, Tyskland och Nya Zeeland.

Trots att Taiwan uteslöts från mötet, så reste Taiwans hälsominister Chen Shih-chung till Genève. Där höll han flera bilaterala möten och kunde delta i en del möten som hölls utanför den formella ramen för World Health Assembly.

Jag har för övrigt skickat ett mejl till svenska UD och ställt frågan om Sverige har någon officiell hållning beträffande Taiwans möjligheter att delta i WHO-arbetet som observatör. Jag kan tycka att det vore märkligt om Sverige föhåller sig passivt, om länder som Tyskland, Japan och USA törs ta ställning för Taiwan.

För övrigt så är även taiwanesiska journalister förhindrade att delta. De släpps inte in i lokalerna för att de har ”fel” pass. Så Folkrepubliken Kina lägger inte bara in veto mot Taiwans deltagande. Landet tillåts också förhindra att fria och oberoende medier från Taiwan bevakar mötet.

 

 

 

 

 

Piratpartiet i Prag retar gallfeber på Kina – om Taiwan

Borgmästaren i Prag,  Zdenek Hrib, hör till Piratpartiet. Det kan leda till att Prags Filharmoniska orkester spelar i Taipei. (AP Photo/Petr David Josek).

Staden Prags styrs av en koaliton som leds av det tjeckiska Piratpartiet. Det råkar också vara så att borgmästaren Zdenek Hrib har pluggat kinesiska i Taipei. Så han har ett annorlunda perspektiv på relationerna mellan Kina och Taiwan än många andra politiker.

Medan Tjeckiens president Milos Zeman har sträckt ut sin hand både till Kina och Ryssland, så har Prags borgmästare Zdenek Hrib agerat i motsatt riktning. Senast i mars besökte han Taiwan och uttryckte en förhoppning om vänortsförbindelser mellan Taipei och Prag. Han uttryckte en önskan att upphäva en del av ett avtal om vänortskontakter mellan Prag och Peking, som säger att Prag måste åta sig att stå för en ”ett Kina”-politik. Han träffade dessutom Taiwans president Tsai Ing-wen.

Relationerna mellan staden Prag och Taiwan har retat gallfeber på regimen i Peking. Regimen i Kina stoppade ett framträdande av Prags filharmoniska orkester. Men de skulle få spela om orkestermedlemmarna fördömde borgmästarens ståndpunkt. Det ville de inte.

Detta är ett exempel på att Kina försöker bygga ut sin diktatur till länder som är fungerande demokratier. Kina utöver påtryckningar mot enskilda medborgare för att de ska säga saker som passar den kinesiska ledningen.

BBC hade i december en utförlig rapport om hur både Ryssland och Kina driver ett omfattande underrättelsearbete i just Prag. Det handlar om klassiskt spioneri, men också om ett medvetet arbete för att exempelvis underminera EU:s sammanållning.

 

 

Samkönade äktenskap kan bli en god affär för Taiwan

Senast 24 maj måste parlamentet i Taiwan införa samkönade äktenskap. Annars kommer en dom i Högsta domstolen automatiskt att leda till samkönade äktenskap. (AP Photo/Lin Jui-ching).

Det är snart dags för världens Pride-rörelser att fira Taiwan! Senast den 24 maj måsta Taiwans parlament införa en lag för samkönade äktenskap. Om det inte sker, så kommer en tidigare dom från Högsta domstolen automatiskt att bli gällande som lag. Högsta domstolen har kommit fram till att det strider mot Taiwans konstitution att inte ha samkönade äktenskap.

Samkönade äktenskap kan också ge en vitamininjektion till Taiwans ekonomi, enligt flera bedömare.

Naturligtvis handlar detta i första hand om medborgerliga rättigheter och om att Taiwan kan bli det land som blir först i Asien med samkönade äktenskap. Men den senaste tiden har ytterligare en aspekt uppmärksammats. Samkönade äktenskap kan också ge en vitamininjektion till Taiwans ekonomi, enligt flera bedömare.

Patrick Pan från Microsoft säger, enligt nyhetsbyrån Reuters, att företaget värderar sådant som mångfald, inkludering, respekt och icke diskriminering.

– Vi gör så, inte bara för att det är rätt, utan också för att det gör både vårt företag och samhället starkare, säger han.

Reuters citerar ekonomer som säger att samkönade äktenskap kan öka landets produktivitet, öka rörligheten och minska känslan av stress på arbetsplatsen som kan uppstå på grund av att anställda uppfattar en risk för diskriminering.

Det visade sig att de 270 företagen som stödde HBTQ-rättigheter åstadkom resultat som var i storleksordningen tre procent bättre…

Ett annat exempel som nämns är att ett schweiziskt kreditföretag gjorde en jämförelse mellan 270 företag som uttryckligen stödde HBTQ-rättigheter och ett index på företag i världen. Det visade sig att de 270 företagen som stödde HBTQ-rättigheter åstadkom resultat som var i storleksordningen tre procent bättre än de övriga.

Till det ska vi lägga det PR-värde som det innebär när Taiwan blir det första landet i Asien som inför samkönade äktenskap. För det är en fråga om när,  inte om…

 

 

Kan EU vara vägledande för relationerna Kina – Taiwan. Njae, men kanske ändå lite…

EU-ländernas flaggor vid rådsbyggnaden i Bryssel. (Foto: Lars Ströman)

Taiwans minister med ansvar för relationerna med Kina, Cheng Ming-tong, fick en och annan att höja på ögonbrynen när han i en intervju nämnde EU som en möjlig modell för relationerna mellan Kina och Taiwan.

Poängen ur Cheng Ming-tongs synpunkt, är att EU är en union mellan suveräna stater.

När jag läser referaten så framgår det att han inte direkt förespråkade just den modellen, utan han konstaterade mer allmänt att den har nämnts när relationen mellan Kina och Taiwan diskuterats. Poängen ur Cheng Ming-tongs synpunkt, är att EU är en union mellan suveräna stater. Och Kina har inga planer på att erkänna Taiwan som en suverän stat.

Förutom att jag gillar och försvarar Taiwan, råkar det också vara så att jag är EU-nörd sedan ett par årtionden tillbaka.

EU-samarbetet består, förenklat, av två delar. Dels finns ett stort antal områden där EU lagstiftar tillsammans. Dels finns ett mellanstatligt samarbete, där alla länder måste vara överens för att det ska bli något.

Min bedömning är att det är svårt att ha ett sådant samarbete om inte alla inblandade länder är demokratier.

Nästan allt du har där hemma är på ett eller annat sätt föremål för EU-lagar. Hur mycket färgämnen får finnas i dina byxor? Hur ska köttbiten du köpte till middag märkas? Vilka säkerhetsregler gäller för slipmaskinen som du har garaget? Allt det där regleras på EU-nivå. Min bedömning är att det är svårt att ha ett sådant samarbete om inte alla inblandade länder är demokratier.

Men visst skulle Taiwan och Kina kunna bygga upp några gemensamma institutioner för mellanstatligt samarbete. Därav min formulering i rubriken: ”Njae, men kanske ändå lite…”.

Tidningen Taipei Times kommenterar den aktuella diskussionen med en ledarkommentar med rubriken: Att tänka utanför boxen.

Det är inte direkt en relation mellan två jämlika parter som Kinas kommunistiska parti syftar på …

Men allt faller så småningom tillbaka på att regimen i Peking på alla möjliga sätt färsöker kuva demokratin Taiwan. Det är inte direkt en relation mellan två jämlika parter som Kinas kommunistiska parti syftar på när partiet strävar efter att införliva Taiwan med Kina. Exemplet Hongkong är också avskräckande.

EU-länderna skulle kunna spela en större roll för att slå vakt om Taiwans demokrati, inte minst mot bakgrund av att EU är Kinas största handelspartner. Det är en maktfaktor som bör utnyttjas.

En intressant detalj i det sammanhanget är att ett franskt militärfartyg seglade genom Taiwansundet i början av månaden. Sådana markeringar är det hittills bara USA som har gjort. Det är ett sätt att visa att detta inte är ett kinesiskt innanhav, utan internationellt vatten. Den kinesiska ledningen svarade med klargöra att företrädare för Frankrike inte fick komma när den kinesiska flottan firade sitt 70-årsjubileum. Bra Frankrike! Kinas reaktion tyder på att ledningen i Peking har fattat vinken.

 

 

 

Nu blir det Pride-fest i Taiwan – lag om samkönade äktenskap på gång

Pride-paras i Taiwan. Den 24 maj kan Taiwan bli det första landet i Asien som tillåter samkönade äktenskap. (AP Photo/Lin Jui-ching)

Nu är det dags att vifta med Republiken Kinas (alltså Taiwans) flagga på Sveriges Pride-festivaler. På torsdagen (21 februari) presenterade regeringen i Taiwan ett förslag till lagstiftning som gör att Taiwan blir det första landet i Asien som inför samkönade äktenskap.

Lagförslaget presenterades av justitieminister Tsai Ching-hsian. Lagen ska träda i kraft senast den 24 maj i år.

2017 beslöt Taiwans högsta domstol att det strider mot landets konstitution att inte ha samkönade äktenskap.

Men när regeringen nu lägger fram ett lagförslag så ska den balansera mellan två olika faktorer. 1. 2017 beslöt Taiwans högsta domstol att det strider mot landets konstitution att inte ha samkönade äktenskap. Och statusen på en sådan dom innebär är att den automatiskt upphöjs till lag om lagstiftaren inte agerar inom två år. 2. I november förra året hölls en rad folkomröstningar i Taiwan, bland annat om samkönade äktenskap. 72,5 procent röstade ja till en fråga om äktenskap enbart skulle få förekomma mellan kvinnor och män. På den motsatta frågan – om samkönade par ska få gifta sig – svarade 67,2 procent nej och 32,7 procent ja.

Men samtidigt försöker regeringen ta viss hänsyn till den skepsis som väljarna visade vid folkomröstningen i november.

Konstitutionen gäller – samkönade äktenskap ska införas. Och i Taiwan är det både krångligt och svårt att ändra i konstitutionen. Men samtidigt försöker regeringen ta viss hänsyn till den skepsis som väljarna visade vid folkomröstningen i november.

Det blir således tillåtet med samkönade äktenskap från och med 18 års ålder. Men om någon av parterna är under 20 krävs ett samtycke av föräldrarna. Parterna i ett samkönat äktenskap kan adoptera sin partners biologiska barn. Men frågan om surrogatmödraskap berörs inte. Den frågan ska hanteras av hälsovårdsministeriet. Det är också oklart hur Taiwan ska hantera om personer från andra länder vill gifta sig i Taiwan, för det finns en praxis att ta hänsyn till hemlandets lagstiftning.

Och datumet är den 24 maj. Om inte lagstiftaren reglerar frågan innan dess, så blir domen i Högsta domstolen från 2017 giltig som lag.

Så jag kan tänka mig att Pride-rörelsen i Taiwan har en och annan invändning. Men faktum kvarstår: Taiwan blir det första landet i Asien som inför samkönade äktenskap. Och datumet är den 24 maj. Om inte lagstiftaren reglerar frågan innan dess, så blir domen i Högsta domstolen från 2017 giltig som lag.

EU:s representant i Taiwan, Madeleine Majorenko, välkomnar initiativet i en Facebook-uppdatering. EU har formellt inga diplomatiska förbindelser med Taiwan, men har ett kontor för handel och ekonomiskt samarbete i landet.

 

 

 

 

Fredsavtal med Kina – eller inte? Fråga inför nästa års val i Taiwan

President Tsai Ing-wen ställer upp i nästa års presidentval. Hennes tuffa linje mot Kina har väckt stöd. (Kyodo News via AP)

Taiwans liberala president Tsai Ing-wen kommer att ställa upp i nästa års presidentval. Hennes opinionssiffror har dalat. Och det liberala partiet DPP gjorde ett uruselt val i lokalvalen i november. Det i sin tur ledde till både ett byte av premiärminister och att Tsai Ing-wen avgick som ordförande DPP. Men hennes tuffa attityd gentemot Kina efter nyår har väckt stöd. Så valutgången är inte given.

De senaste dagarna har både det gamla maktpartiet Kuomintang och det styrande DPP gjort utspel om relationen med Kina.

Kuomintangs partiledare Wu Den-yih sade i en radiointervju att en Kuomintangstyrd regering skulle kunna sluta ett fredsavtal med Kina.

På frågan om han själv ställer upp i presidentvalet svarade Wu Den-yih undvikande.

På frågan om det kan bli aktuellt för Kuomintang att ändra sin principiella hållning kring relationen med Taiwan och Kina svarade Wu Den-yih nekande. Kuomintang håller fast vid det som kommit att kallas för ”1992 års konsensus”, alltså ett samförstånd mellan den dåvarande Kuomintang-regeringen och Folkrepubliken Kina som förenklat säger två saker: 1. Det finns bara ett Kina och Taiwan är en del av Kina. 2. Parterna gör olika tolkningar av hur Kina definieras. Underförstått: För Kuomintang är det Republiken Kina som gäller (det formella namnet på Taiwan), för regeringen i Peking är det Folkrepubliken Kina.

På frågan om han själv ställer upp i presidentvalet svarade Wu Den-yih undvikande.

Hon svarade att Taiwan inte kan acceptera en politisk överenskommelse som skadar Taiwans suveränitet eller demokrati.

Efter ett möte med en grupp ledamöter i Europaparlamentet så uttalade sig president Tsai Ing-wen om möjligheten att sluta ett fredsavtal med Kina. Hon svarade att Taiwan inte kan acceptera en politisk överenskommelse som skadar Taiwans suveränitet eller demokrati. Hon tillade att hon ställer upp i valet för att garantera att framtida generationer i Taiwan kan kan fatta sina egna beslut.

Tidigare i år gick Tsai Ing-wen också ut med fyra måsten för relationerna mellan Kina och Taiwan: 1. Kina måste erkänna Republiken Kinas existens (Taiwans officiella namn). 2. Kina måste respektera de värden kring demokrati och frihet som gäller i Taiwan. 3. Relationerna mellan Kina och Taiwan måste lösas fredligt och rättvist. 4. Kina måste förhandla med regeringen i Taiwan eller med en institution som har mandat från regeringen i Taiwan.

 

 

Taiwan slår många EU-länder i demokratigranskning

Ett valmöte med det liberala partiet DPP inför lokalvalen i höstas. (Foto: Lars Ströman)

Det kommer inte som någon överraskning. Men när Freedom House publicerade sin årliga rankning av friheten i världen hamnade Taiwan högt på på listan. I det poängsystem som Freedom House tillämpar så får länder som Sverige, Finland och Norge 100 poäng – och ligger i den absoluta toppen. Men Taiwan ligger inte långt efter, med sina 93 poäng.

En anmärkningsvärd detalj är att EU-landet Ungern inte längre får betyget ”fritt land”, utan betraktas som ”delvis fritt”.

Ett tiotal EU-länder ligger sämre till än Taiwan, enligt den bedömning som görs av Freedom House. En anmärkningsvärd detalj är att EU-landet Ungern inte längre får betyget ”fritt land”, utan betraktas som ”delvis fritt”.

I Asien är det Japan och Taiwan som ligger i toppen, med ungefär samma poäng. Japan ligger på 96 och Taiwan på 93.

En utförlig artikel om Freedom House och dess betyg för Taiwan finns här.

…så borde det vara världens enklaste beslut att ta ställning för Taiwan mot Kina.

Folkrepubliken Kina ligger i bottenskiktet, med bara 11 poäng. Så om mänskliga rättigheter har någon betydelse för ett politiskt ställningstagande mellan Taiwan och Kina, så borde det vara världens enklaste beslut att ta ställning för Taiwan mot Kina. Men så är det nu inte. Drivkraften att gynna de egna företagen får både Sverige och EU att ta alltför stor hänsyn till regimen i Peking.

Men slutligen vill jag påpeka att även en väl fungerande demokrati som Taiwan behöver obekväma sanningssägare. En sådan är Taiwans förbund för mänskliga rättigheter, som bland annat strider mot dödsstraff och för migrantarbetares och deras barns rättigheter.

 

 

 

Har Taipei världens bästa tunnelbana?

Tunnelbanetåg i Taipei under rusningstid. Av med ryggsäcken!

Nåja, jag har naturligtvis inte åkt all världens tunnelbanor. Men jag åker ofta tunnelbana i Bryssel och i Stockholm. Jag har prövat Londons tunnelbana och New Yorks. Någon gång då och då åker jag tunnelbana i Helsingfors. Och så har jag åkt tunnelbana i Taipei. Av dessa städer är det utan te kan Taipei som har den bästa tunnelbanan.

Det är rent och snyggt. Tunnelbanevagnarna verkar vara byggda för att lätt kunna rengöras. Inga mjuka stoppningar alltså. Och så står det tydligt på skyltar vilka förhållningsregler som gäller. Till exempel: Ta av dig ryggsäcken.

Och det är rent och snyggt även på stationerna. Dessutom linjer i golvet som talar var du ska stå i kö om du är på väg att kliva på tåget.

Utgångarna är helt enkelt numrerade. Alltså, du kommer överens om att möta någon. Ni kommer överens om att ni ska stå utanför utgång nummer X. Inga missförstånd.

Trots den internationella isoleringen är Taipei en påtagligt internationell stad. Så många skyltar och även angivandet av nästa station är både på kinesiska och engelska. Jag trodde aldrig jag skulle längta till ett tunnelbanesystem. Men då och då tänker jag på ljuden, skyltarna och människorna i tunnelbanan – och längtar till Taipei.