Vatikanen – en andlig stormakt som erkänner Taiwan

En katolsk kyrka i Taipei. I Taiwan kan Katolska kyrkan verka fritt.  (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Taiwans vice presicent Chen Chien-jen reser till Vatikanen den 11 oktober. President Tsai Ing-wen har utsett honom till sitt särskilda sändebud för att närvara under en ceremoni där fem personer ska helgonförklaras. Bland dem som ska helgonförklaras finns påven Paul VI och biskop Oscar Romero.

Uppskattningsvis fyra till fem procent av Taiwans befolkning är kristna. Ungefär hälften av dem är katoliker.

Chen Chien-jen är Taiwans förste katolske vice president. Uppskattningsvis fyra till fem procent av Taiwans befolkning är kristna. Ungefär hälften av dem är katoliker.

Vatikanen är det enda landet i Europa som har formella diplomatiska relationer med Taiwan. Ett pyttelitet land med en befolkning på 1 000 personer.

Stalin lär någon gång föraktfullt ha ställt frågan ”hur många divisioner har påven”. Men Vatikanens internationella kontaktnät är omfattande. Den förre påven Johannes Paulus II bidrog med diplomatisk och politisk skicklighet till att kommunismen föll samman i Polen – vilket i sin tur ledde till både Berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps. Detta utan en enda division med soldater. Den andliga och diplomatiska makten var nog så stark!

Så Vatikanen utgör en viktig diplomatisk allierad för Taiwan.

Taiwans president Tsai Ing-wen och vice president Chen Chien-jen. Den 11 oktober reser Chen Chien-jen till Vatikanen. (AP Photo/Chiang Ying-ying, File)

I våras förekom uppgifter om att Vatikanen skulle vara på väg att bryta med Taiwan och i stället upprätta diplomatiska förbindelser med Peking. Det fördes förhandlingar mellan Vatikanen och Peking.

I Folkrepubliken Kina finns en officiellt godkänd katolsk kyrka, som styrs mer av kommunistpartiet än av Vatikanen.

Men det vore märkligt om just Vatikanen skulle erkänna den kommunistiska regimen i Peking. I Folkrepubliken Kina finns en officiellt godkänd katolsk kyrka, som styrs mer av kommunistpartiet än av Vatikanen. Men många av Kinas katoliker går till inofficiella kyrkor. Under Xi Jinpings ledning gör den kinesiska regimen allt för att kväsa organisationer som inte står under kommunistpartiets kontroll.

I september slöts en överenskommelse mellan Folkrepubliken Kina och Vatikanen om utnämning av biskopar. Vatikanen erkänner biskopar som utsetts av regeringen i Peking, men den kommunistiska regimen åtar sig också att ge Vatikanen ett inflytande över vilka som utses till nya biskopar. Det sägs också att dialogen ska fortsätta. Ett steg framåt, ur Vatikanens synvinkel, men inte tillräckligt för att bryta förbindelserna med Taiwan.

Att Taiwans vice president Chen Chien-jen reser till Vatikanen för att vara med under helgonförklaringen är ett tecken på fortsatta officiella förbindelser mellan Vatikanen och Taiwan.

Vatikanen kommer också att skicka en delegation till Taiwan för att delta i ett interreligiöst möte vid Fo Guang Shan, det största buddistiska klostret i Taiwan. Det mötet kommer att äga rum den 13-20 oktober.

 

 

Kinas mediakrigföring mot Sverige – därför borde UD ringa sina kollegor i Taiwan

Ett klipp ur en video som visar hur svensk polis bär ut en kinesisk hotellgäst som krävt att få sova i lobbyn under natten.

Att Ryssland bedriver propagandakrig mot Sverige är väl känt. Dessutom sker det relativt öppet, till exempel när politiker från Sverigedemokrater bjuds in att ljuga om Sverige i ryska tv-kanaler.

Men nu ser vi också hur Kina gör samma sak. Jojje Olsson uppmärksammar detta i sin blogg Inbeijing. Bloggen är för övrigt en oumbärlig nyhetskälla för alla som vill följa utvecklingen i Kina. Där finns bland annat länkar till de videofilmer som finns på händelsen.

Men de anlände redan natten innan – och krävde att få sova i lobbyn. Så får man inte göra. Så polisen bar ut dem.

Jojje Olsson har också tagit reda på vad som egentligen hände. Det var en familj som bokat hotellrum från och med eftermiddagen den 2 september. Men de anlände redan natten innan – och krävde att få sova i lobbyn. Så får man inte göra. Så polisen bar ut dem. Ja, det krävs ingen livlig fantasi för att förstå att hotell inte gärna erbjuder sovplats på en soffa i lobbyn under en stor del av natten. Det är liksom inte hotellets affärsidé.

Men den press som kontrolleras av det kinesiska kommunistartiet ger en helt annan version. Och så används den i propagandasyfte. Gå till Jojje Olssons blogg för fler detaljer!

Det börjar alltså bli ett svenskt säkerhetsintresse att uppmärksamma och förhålla sig till ett kinesiskt propagandakrig. I det här fallet kan det vara ett försök att ge ”moteld” när svenska medier ger stor uppmärksamhet åt svensken Gui Minhai som sitter fängslad i Kina efter att ha kidnappats i Thailand. Hans fall kommer bland annat att få stor uppmärksamhet på bokmässan i Göteborg.

Då blir det också ett svenskt säkerhetsintresse att samarbeta med en annan öppen demokrati som har lång och djupgående erfarenhet av Kinas propagandakrig.

Om exempelvis EU börjar bli en motkraft mot Kinas inflytande i världen får Kina ett gemensamt intresse med Ryssland, alltså att skapa maximal oordning i europeisk politik, genom att ge stöd till partier som Sverigedemokraterna. Eller genom att uppmuntra Ungerns Viktor Orbán – som uttryckligen har nämnt Kina som en förebild som en ”icke liberal” demokrati.

Då blir det också ett svenskt säkerhetsintresse att samarbeta med en annan öppen demokrati som har lång och djupgående erfarenhet av Kinas propagandakrig. Kinas försök att påverka Taiwan är ett återkommande ämne i taiwanesisk press. Till exempel nämner tidningen Taipei Times flera sådana exempel i en artikel här om dagen.

Kinesiska medier kan till exempel överdriva omfattningen av kinesiska militärövningar för att skapa panik bland befolkningen i Taiwan. Eller så kan det handla om att förvränga den politik som det styrande liberala partiet i Taiwan driver.

I Taipei Times diskuteras också hur motåtgärderna ska se ut. Det räcker till exempel inte med att lägga ut korrigerande information på myndigheters officiella hemsidor. Mer måste göras!

Folkrepubliken Kina gör verkligen inte stora ansträngningar för att behålla goda relationer med Sverige. Snarare tvärtom!

I Taiwan finns inte bara experter på hur stormakten Kina driver psykologisk krigföring. Där finns också några av världens främsta experter på Kina över huvud taget. Demokratin Sverige har gemensamma intressen med demokratin Taiwan.

Det blir alltså alltmer ohållbart att driva en ”ett Kina-politik” där Sverige låtsas som om Taiwan inte finns. Folkrepubliken Kina gör verkligen inte stora ansträngningar för att behålla goda relationer med Sverige. Snarare tvärt om. Taiwan är däremot en vän att lita på när det gäller att försvara demokratiska värden. Och demokrati ska ju vara en av de allra viktigaste ledstjärnorna för svensk utrikespolitik om vi ska tro de officiella deklarationerna.

 

 

 

USA kallar hem diplomater från tre länder som brutit med Taiwan

Under Tsai Ing-wens tid som president i Taiwan har fem länder brutit de diplomatiska förbindelserna med Taiwan och i stället valt att ha diplomatiska relationer med Folkrepubliken Kina. Senast var det El Salvador som tog det beslutet. En talesperson för amerikanska UD reagerade med ett ovanligt skarpt uttalande efter El Salvadors beslut. Beskedet var att USA skulle utvärdera sina relationer med El Salvador.

Så trots att USA inte har några formella diplomatiska relationer med Taiwan framstår landet alltmer som Taiwans allra viktigaste allierade.

Nu har det gått några veckor. Och USA har bestämt sig för att kalla hem sina högsta diplomater i tre av de länder som brutit relationerna med Taiwan, närmare bestämt i Dominikanska republiken, Panama och El Salvador. I de officiella kommentarerna heter det att diplomaterna kallas hem för konsultationer om hur USA kan stödja starka, oberoende och demokratiska institutioner samt ekonomierna i Centralamerika och Karibien.

Att kalla hem en diplomat för ”konsultationer” låter kanske inte så drastiskt. Men det anses vara en kraftfull åtgärd. Så trots att USA inte har några formella diplomatiska relationer med Taiwan framstår landet alltmer som Taiwans allra viktigaste allierade.

En grupp av fyra amerikanska senatorer har också lagt fram ett förslag till lagstiftning som just handlar om att USA ska hjälpa Taiwan att behålla sina diplomatiska allierade. Lagförslaget ger amerikanska UD befogenhet att gradera ner relationerna med länder som bryter de diplomatiska relationerna med Taiwan.

Det innebar att Kina accepterade att vissa länder upprätthöll relationerna med Taiwan.

USA beslöt 1979 att bryta med Taiwan och upprätta diplomatiska relationer med Kina. Detta kombinerades med en rad åtgärder för att upprätthålla informella relationer med Taiwan. Och kongressen antog en särskild lag som innebar åtaganden att försvara Taiwan, om Kina skulle gå till attack.

Under några år rådde också en ”diplomatisk vapenvila” mellan Kina och Taiwan. Det innebar att Kina accepterade att vissa länder upprätthöll relationerna med Taiwan. Men den vapenvilan bröts när liberalen Tsai Ing-wen blev president i Taiwan i maj 2016. Kärnan är att Kina kräver att Taiwan uttryckligen ska acceptera principen om ett enda Kina, som Taiwan är en del av. De liberala krafterna i Taiwan har mer dragit åt att förklara Taiwan självständigt (vilket historiskt sett har goda grunder), men att ändå inte provocera Kina. Så Kina och Taiwan skulle alltså mycket väl kunna mötas kring principen om status quo.

Och det är provokationer som tränger sig in även i den svenska företagsvärlden, till exempel genom att SAS har gett efter för Kinas påtryckningar om att beteckna Taiwan som en del av Kina på sin hemsida.

Nu är det Kina som hela tiden provocerar. Och det är provokationer som tränger sig in även i den svenska företagsvärlden, till exempel genom att SAS har gett efter för Kinas påtryckningar om att beteckna Taiwan som en del av Kina på sin hemsida.

Om en svensk regering prioriterar demokrati, så borde den definitivt uppgradera relationerna med Taiwan.

Och vad vi än tycker om Donald Trump är det välkommet att den unga demokratin Taiwan har en mäktig allierad i ett pressat läge. Om en svensk regering prioriterar demokrati, så borde den definitivt uppgradera relationerna med Taiwan. Ett första steg vore att starta ett svenskt kulturinstitut i Taipei, med uppgift att främja utbyte mellan Taiwan och Sverige. Ett vågat steg vore att göra med Taiwan som Sverige en gång gjorde på 70-talet med PRR i Sydvietnam och på 80-talet med PLO i Palestina – alltså upprätta formella diplomatiska relationer på låg nivå.

 

Ledarartikel i taiwanesisk tidning: Avrättning kan ge röster, men försämra anseendet

Förra veckans avrättning kan möjligen ge några röster från en konservativ opinion i Taiwan. Men den kan också skapa tvivel bland Taiwans vänner i Europa om landets beslutsamhet att tillämpa progressiva värderingar. Det skriver tidningen Taipei Times i en ledarartikel.

Tidningen konstaterar att Taiwan har fått bra betyg av till exempel Freedom House när det gäller mänskliga rättigheter. Efter ett domstolsbeslut blir Taiwan det första landet i Asien som tillåter samkönade äktenskap. Ett arbete pågår för att förbättra situationen för både migrantarbetare och minoriteter.

Tidningen nämner särskilt reaktionerna från Tyskland. Tyska institutet i Taipei gjorde mycket skarpa skrivningar på Facebook, med innebörden: Mänskligt liv är värdefullt, men kan offras för några röster. Meningen modifierades sedan till: Mänskligt liv är värdefullt, men kan offras för politiska syften.

Jag tycker själv att det är tråkigt att avrättningen genomfördes. Att avskaffa dödsstraffet för alltid skulle ge Taiwans vänner ytterligare argument för att säga att ett-Kina-politiken är ohållbar. Framför allt i Europa är ju motståndet mot dödsstraff starkt. Ett land kan till exempel inte komma ifråga för medlemskap i EU om dödsstraffet finns kvar.

Men fortfarande: Taiwan är en av de bäst fungerande demokratierna i Asien. Det är fortfarande en angelägen uppgift att kämpa för ökade kontakter mellan exempelvis Taiwan och Sverige. I Folkrepubliken Kina, som Sverige har diplomatiska relationer med, genomförs tusentals avrättningar – ofta efter summariska rättegångar.

Det faktum att Taipei Times öppet kan diskutera och ifrågasätta dödsstraffet är ett argument för att ta ställning för Taiwan.

 

 

 

 

Första avrättningen på över två år i Taiwan

För första gången sedan Tsai Ing-wen tillträdde som president i maj 2016 har en person avrättats i Taiwan. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

I fredags avrättades 39-årige Lee Hung-chi vid ett fängelse i Kaohsiung i Taiwan. Han hade mördat sin före detta fru med en kniv och dessutom dödat en av parets två döttrar. Han sköts i hjärtat bakifrån.

Det är den första avrättningen som genomförts sedan president Tsai Ing-wen tillträdde i maj 2016. Det liberala partiet DPP antog 1999 ett handlingsprogram där det bland annat står att partiet ska söka vägar för att avskaffa dödsstraffet. Men president Tsai Ing-wen har undvikit att ta definitiv ställning. Det finns en stark opinion för dödsstraffet i Taiwan.

Organisationer för mänskliga rättigheter har protesterat mot avrättningen och anklagar den sittande regeringen för att locka röster inför höstens lokalval genom att verkställa avrättningen. När en person dömts till döden så följer sedan en procedur där justitieministern ska godkänna att avrättningen verkställs.

EU:s utrikestjänst publicerade också ett uttalande där det heter att dödsstraffet är ett grymt och inhumant straff som dessutom inte avskräcker från brott. EU uppmanar Taiwan att införa ett moratorium på dödsstraffet som ett första steg mot ett avskaffande.

 

EU:s representant i Taiwan uttrycker stöd för Taiwans deltagande i internationellt samarbete

Det är en märklig upplevelse att läsa EU:s årsrapport om relationerna med Taiwan. För det är en rapport som beskriver goda relationer mellan EU och Taiwan. Ändå har varken EU eller något enskilt EU-land några officiella relationer med det land i Asien som är högst rankat när det gäller tryckfrihet. Jag återkommer till det i ett senare inlägg.

Hon säger att det är ett område där Taiwan har vetenskaplig och medicinsk kunskap som borde inkluderas i det internationella samarbetet.

Men det är värt att notera vad Madeleine Majorenko, chefen för EU:s kontor i Taipei säger om Taiwan. Hon är för övrigt från Sverige. Enligt Focus Taiwan säger hon att EU anser att Taiwan ska delta i internationella fora där landet har något att bidra med. Hon nämner World Health Assembly som Taiwan varit utestängt från sedan 2017. Hon säger att hälsa är ett område där Taiwan har vetenskaplig och medicinsk kunskap som borde inkluderas i det internationella samarbetet.

– Taiwan borde vara där, så enkelt är det, säger hon.

På en fråga om Kinas diplomatiska krig mot Taiwan, där El Salvador är det senaste landet att bryta de diplomatiska förbindelserna med Taiwan, säger Madeleine Majorenko att parterna på båda sidor av Taiwan-sundet ska avstå från att att vidta åtgärder som ökar spänningarna i regionen.

Och här måste jag ändå konstatera att EU:s chef i Taiwan agerar på ett för Taiwan fördelaktigt sätt.

För en lekman låter det här som rätt harmlösa uttalanden. Men detta är diplomati. Och diplomati är ofta så här lågmäld. Antydningar snarare än klarspråk. Och här måste jag ändå konstatera att EU:s chef i Taiwan agerar på ett för Taiwan fördelaktigt sätt. Det är ingen tillfällighet att den statliga taiwanesiska nyhetsbyrån ger uppmärksamhet åt vad Madeleine Majorenko sagt.

Taiwan förbereder sig för ett läge med total diplomatisk isolering

Paraguays nyvalde president Mario Abdo hälsar på Taiwans president Tsai Ing-wen, som reste till Paraguay för att delta i presidentinvigningen. Men det blir allt färre länder som Tsai Ing-wen kan resa till. (AP Photo/Jorge Saenz)

USA uttrycker sin oro över att El Salvador brutit de diplomatiska relationerna med Taiwan och Vita huset säger sig nu vilja ompröva relationerna med El Salvador. Det är en för Taiwan mycket viktigt markering. USA markerar att landet står på Taiwans sida trots att inte heller USA har formella diplomatiska relationer med Taiwan.

Taiwans inställning är ungefär följande: Visst ska vi främja utveckling i de länder som vi har diplomatiska relationer med, men vi bedriver inte checkboksdiplomati.

EL Salvador blev det tredje landet hittills i år som bröt de diplomatiska relationerna med Taiwan. Kina har uppenbarligen erbjudit sig att göra stora ekonomiska investeringar i El Salvador. Meddelandet om att landet skulle bryta relationerna med Taiwan kom efter att Taiwan sagt nej till att finansiera ett hamnprojekt i El Salvador. Taiwans inställning är ungefär följande: Visst ska vi främja utveckling i de länder som vi har diplomatiska relationer med, men vi bedriver inte checkboksdiplomati.

Enligt Alex Huang, talesperson för presidentens kontor, måste nu administrationen i Taiwan inleda ett arbete för att förbereda Taiwan för ett scenario där landet inte har några som helst diplomatiska relationer.

Min egen reflektion kring detta är att det blir så absurt. Här har vi ett väl fungerande land och en betydande handelspartner till exempelvis EU som riskerar att hamna i ett läge där inte ett enda land törs ha en ambassad på plats i Taipei.

Dessa kontor gör sådant som en ambassad brukar göra: Hålla sig informerade om värdlandet, främja kontakter mellan Taiwan och omvärlden med mera.

Men just eftersom Taiwan är ett väl fungerande land, så finns ändå förutsättningar att driva en aktiv utrikespolitik. Taiwan har till exempel kontor i en rad EU-länder, inklusive Stockholm och Bryssel. Dessa kontor gör sådant som en ambassad brukar göra: Hålla sig informerade om värdlandet, främja kontakter mellan Taiwan och omvärlden med mera.

Många kommuner i Sverige skulle kunna ha ett givande utbyte med Taiwan om allt från äldreomsorg till sophantering.

Sverige bör absolut gradera upp sina relationer med Taiwan. Det skulle till exempel kunna göras genom att starta ett svenskt kulturcenter i Taipei. Verksamheten skulle kunna handla om allt från att arrangera seminarier på plats i Taipei till att främja utbyte mellan Taiwan och Sverige. Många kommuner i Sverige skulle kunna ha ett givande utbyte med Taiwan om allt från äldreomsorg till sophantering.

 

 

Kan Kuomintang komma tillbaka till makten?

I mitten står Wu Den-yih, Kuomintangs partiledare. Nu laddar partiet inför lokalvalen i höst. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Taiwans gamla maktparti har hållit kongress. Den 24 november hålls lokalval. Men båda de stora partierna, konservativa Kuomintang och liberala DPP kommer att betrakta lokalvalen som en kraftmätning inför kommande parlaments och presidentval.

Hans presidentskap präglades av en period av avspänning över Taiwan-sundet.

Bland deltagarna på kongressen fanns Ma Ying-jeou, den förre president. Hans presidentskap präglades av en period av avspänning över Taiwan-sundet. Det blev möjligt att flyga direkt mellan Folkrepubliken Kina och Taiwan. Kinesiska turister kunde besöka Taiwan. Restriktioner för affärsförbindelser mellan Taiwan och Kina hävdes.

Men så sattes också en gräns för förbindelserna. När regeringen var på väg att sluta ett omfattande handels och samarbetsavtal med Kina var det många som kände att det gick för långt. Kuomintangregeringen anklagades för att dölja vad avtalet innebar. Det blev protester på gatorna och studenter ockuperade parlamentet. Förenklat sade många människor om relationerna med Kina: ”Hit, men inte längre”. Och vid valet 2016 valdes liberalen Tsa Ing-wen till Taiwans president. Då bröt också Kina alla politiska kontakter med Taiwan.

..,.och åberopade det som ett exempel på samhällets moraliska förfall.

Under Kuomintankongressen pratade partiledare Wu Den-yih om ett antal mord som skett i Taiwan och åberopade det som ett exempel på samhällets moraliska förfall. Och på den punkten ser vi ju likheter i den valrörelsen som pågår i Sverige.

Men så har vi också den avgörande frågan om relationerna med Kina. Där håller Kuomintang fast vid det som har kommit att kallas för ”1992 års konsensus”. Alltså en informell överenskommelse mellan Kina och Taiwan som säger att båda sidorna anser att det bara finns ett Kina och att Taiwan är del av Kina. Men hur detta Kina definieras gör parterna olika tolkningar av.

DPP lutar mot en självständighetsförklaring. Kuomintang håller fast vid ett Kina-politiken.

Så valet mellan Kuomintang och DPP är bland annat ett val mellan olika syn på ”1992 års konsensus”. DPP lutar mot en självständighetsförklaring. Kuomintang håller fast vid ett Kina-politiken. Men de båda partierna är överens om en ”status quo”-politik: Alltså att Taiwan tills vidare fortsätter att vara en självständig stat, under namnet Republiken Kina.

Det är ingen hemlighet att regeringen i Peking helst ser att Kuomintang återfår makten.

 

Namninsamlingar för folkomröstningar i november

En Pride-parad i Taiwans huvudstad Taiei. Landets motsvarighet till Högsta domstolen har fastställt att det strider mot konstitutionen att inte låta samkönade par gifta sig.  (AP Photo/Lin Jui-ching)

Jag fastnade för en ledarartikel i tidningen Taipei Times om folkomröstningar i Taiwan. Den 24 november är det lokalval. Och inför lokalvalen pågår namninsamlingar för att hålla folkomröstningar.

En av dessa petitioner handlar om samkönade äktenskap. Det är grupperingar som vill förhindra samkönade äktenskap. Taipei Times ledare konstaterar att detta är rent slöseri, just eftersom det nu finns ett domstolsbeslut om säger att det blir samkönade äktenskap. Namninsamlingen blir mest ett försök för motståndarna till samkönade äktenskap att synas, konstaterar tidningen.

En anna fråga som är uppe handlar om Taiwans rätt att ställa upp i Olympiska spel. I Taiwan finns ett utbrett missnöje med att landets atleter får ställa upp under namnet ”Chinese Taipei”. De som ligger bakom namninsamlingen kräver att Taiwan ska få heta Taiwan. Ett i och för sig berättigat krav. Men ledarartikeln i Taipei Times beskriver även detta som symbolik som överskuggar sådana frågor som verkligen berör människors liv, till exempel frågan om minimilöner.

Vi kan tycka vad som helst om detta. Men det är ytterligare ett exempel på att Taiwan är en vital demokrati. Och folkomröstningarna är här för att stanna, konstaterar ledarartikeln i Taipei Times.