60 procent i Taiwan vill ge fristad åt Hongkongbor

60 procent av Taiwans befolkning vill att Taiwan ger en fristad åt Hongkongbor som utsätts för förföljelse av regimen i Peking, enligt en mätning. Bilden är från ett valmöte i Taipei.

60,3 procent av Taiwans befolkning anser att landets lagstiftning ska ändras för att ge asyl åt personer från Hongkong och Macao. Mätningen hade beställts av New Power Party, ett politiskt parti som växte fram ur en proteströrelse mot ett omfattande samarbetsavtal mellan Taiwan och Kina.

Under 2019 fick 5000 Hongkongbor tillstånd att bosätta sig i Taiwan.

Den sittande regeringen anser att dagens lagstiftning räcker.

Taiwan har redan en lagstiftning som säger att myndigheterna kan ge säkerhet och bistånd till personer från Macao och Hongkong som utsätts för politisk förföljelse. Men en opinion kräver nu att lagstiftningen skärps och förtydligas. Den sittande regeringen anser att dagens lagstiftning räcker.

Om Hongkong faller, kan det sedan bli Taiwans tur, säger han.

För Taiwan är händelserna i Hongkong blodigt allvar. Utrikesminister Joseph Wu säger i en intervju med Fox News att den kinesiska regeringen försöker utnyttja coronakrisen för att flytta fram sina positioner och undertrycka de demokratiska friheterna i Hongkong. Om Hongkong faller, kan det sedan bli Taiwans tur, säger han.

Det innebär också att Kinas agerande pressar det traditionellt Kinavänliga Kuomintang att hålla ett större avstånd till Kina.

Men Kinas press på Hongkong och Taiwan leder också till att Taiwan enas. Parlamentet antog här om dagen ett uttalande som fördömer de nya säkerhetslagarna i Hongkong. Både det styrande liberala partiet DPP och oppositionspartiet Kuomintang ställde sig bakom uttalandet. Även New Power Party och Taiwan Peoples Party ställde sig bakom. Det innebär så gott som total enighet. Det innebär också att Kinas agerande pressar det traditionellt Kinavänliga Kuomintang att hålla ett större avstånd till Kina.

Taiwans utrikesminister Joseph Wu.

 

 

President Tsai Ing-wen besökte bokhandel med svensk koppling

President Tsai Ing-wen besökte i fredags Causeway Bay Books. En av delägarna till Cuaseway Books i Hongkong var svensken Guy Minhai, som sitter fängslad i Kina sedan 2015. (AP Photo/Chiang Ying-ying).

Det är i år fem år sedan den svenske medborgaren Gui Minhai kidnappades i Thailand och fördes till Kina. Orsak: Han var en av delägarna i en bokhandel och ett bokförlag i Hongkong som gav ut regimkritisk litteratur.

En efter en fördes de personer som låg bakom bokutgivningen till Kina och fängslades. Men det är bara Gui Minhai som fortfarande sitter inspärrad.

I fredags kom president Tsai Ing-wen på besök. En viktig markering av stöd för demokratiska fri- och rättigheter i Hongkong.

Nu har Causeway Bay Books öppnat igen, fast inte i Hongkong, utan i Taiwan. I fredags kom president Tsai Ing-wen på besök. En viktig markering av stöd för demokratiska fri- och rättigheter i Hongkong. Och också en viktig markering om Taiwans hållning gentemot Kina som är ungefär följande: Gärna ett nära samarbete och gärna en pragmatisk hållning till relationen med Kina, men Taiwans ställning som demokrati är inte förhandlingsbar.

Just mellan Taiwan och Hongkong är förbindelserna mycket intensiva. Någon har sagt att världens mest frekventa flyglinje är den mellan Taipei och Hongkong.

Men det kommer inte att hända. För Sverige erkänner inte det demokratiska Taiwan.

Kopplingen till Sverige borde till exempel öppna för att kulturminister Amanda Lind reser till Taiwan och gör ett besök i bokhandeln. I normalfallet skulle det framstå som både naturligt och näst intill okontroversiellt, ur ett svenskt perspektiv. Men det kommer inte att hända. För Sverige erkänner inte det demokratiska Taiwan.

Sveriges officiella hållning är att inte bara erkänna Kina, utan också Kinas överhöghet över Taiwan. Ur maktpolitiskt perspektiv är det möjligen förståeligt. Men om vi prioriterar demokrati, så är det ohållbart.

 

Nu blir det lagligt att vänsterprassla i Taiwan!

1992 års konsensus var en formulering som framstår som irrelevant för många i Taiwan. Och formuleringen gjordes för 28 år sedan.
Gatubild från Taipei. Fram till nu har otrohet kunnat straffas med upp till ett års fängelse i Taiwan.

Frågan kan verka liten. Men beslutet att upphäva lagstiftningen som straffbelägger otrohet, är ett ytterligare ett steg mot en modernisering av det juridiska systemet och en förstärkning av rättssäkerheten i Taiwan.

Lagen innebär ett intrång i människors sexuella integritet.

Taiwans motsvarighet till författningsdomstolen har kommit fram till att den lag som straffbelägger otrohet strider mot landets konstitution. Och det av flera orsaker: Lagen innebär ett intrång i människors sexuella integritet. Den strider mot principen att lagar ska vara proportionella – ett förbud ska framstå som rimligt. Domarna anser också lagen knappast har någon praktisk betydelse för familjer.

En av de 15 domarna motsatte sig beslutet.

För cirka ett år sedan blev Taiwan först i Asien med införa en lag om samkönade äktenskap.

Den liberala tidningen Taipei Times beskriver beslutet som en logisk fortsättning på att författningsdomstolen för ett par år sedan sade att det strider mot konstitutionen att inte tillåta samkönade äktenskap. För cirka ett år sedan blev Taiwan först i Asien med införa en lag om samkönade äktenskap. Och nu förs en diskussion om att tillåta samkönade par från andra länder att gifta sig i Taiwan – vilket onekligen skulle sätta en viss press på Taiwans grannländer.

Järnvägsstationen i Taipei som centrum för politisk protest

Järnvägsstationen i Taipei är som alla andra järnvägsstationer en mötesplats. Men ändå något speciellt.

Järnvägsstationen i Taipei är på många sätt som andra järnvägsstationer – och ändå inte. Nu har det hållits ett politiskt protestmöte – för att slå vakt om järnvägsstationen i Taipei som mötesplats.

Det stora golvet vid järnvägsstationen i Taipei är ofta knökfullt med migranter som sitter ner och tar en picknick. I februari beslöts att begränsa möjligheterna att mötas, som en förebyggande åtgärd mot coronaviruset.

Och naturligtvis hölls denna protest just på det golv på järnvägsstationen där människor brukar samlas.

Men på lördagen samlades demonstranter för att protestera mot restriktionerna. Och naturligtvis hölls denna protest just på det golv på järnvägsstationen där människor brukar samlas. Bland annat deltog företrädare för Taiwans förbund för mänskliga rättigheter. Förbundet passade också på att mana till stöd för för Hongkongs kamp för demokrati. Taiwan Railways noterade protesten och skickade ut folk för att påminna deltagarna om sådant som munskydd och att hålla avstånd till varandra.

En invändning är att restriktionerna drabbar just migranter.

I en kommentar säger transportminister Lin Chia-lung att han vill åter vill att stationen ska kunna upphäva förbudet så snart som möjligt, men att det måste göras på ett säkert sätt.

Människor gör som myndigheter ber dem göra. Ungefär i alla fall. Och ändå inte: Protestkulturen i Taiwan är mycket starkare än i Sverige.

Människor gör som myndigheter ber dem göra. Ungefär i alla fall. Och ändå inte: Protestkulturen i Taiwan är mycket starkare än i Sverige.

Men låt mig testa att dra den jämförelsen: Taiwans likhet med Sverige. Människor gör som myndigheter ber dem göra. Ungefär i alla fall. Och ändå inte…

Jag kanske drar det lite väl långt. Men låt mig testa att dra den jämförelsen: Taiwans likhet med Sverige. Människor gör som myndigheter ber dem göra. Ungefär i alla fall. Och ändå inte: Protestkulturen i Taiwan är mycket starkare än i Sverige.

 

 

Kuomintang väljer ny partiledare – säger partiet hejdå till Kina?

Anhängare till Kuomintang i valrörelsen 2020.
Anhängare till Kuomintang under valrörelsen i januari. Efter valnederlaget väljer Kuomintang en ny partiledare på lördagen.

På lördag är det partiledarval i Taiwans gamla maktparti Kuomintang. Och det finns två frågor som en ny partiledare måste ta ställning till. 1. Partiets hierarkiska organisation som en gång byggdes upp med hjälp av Sovjetunionens kommunistiska parti. 2. Partiets relation med Kina. Mycket pekar på att Kuomintang kommer att markera tydligare mot Kina.

Plattare organisationsstruktur, en anpassning till en värld där människor kommunicerar via nätet och en högre grad av decentralisering.

Den ena kandidaten i partiledarvalet är Hau Lung-bin, tidigare borgmästare i Taipei. Den andra är Johnny Chiang. Framför allt Johnny Chiang har utlovat organisationsförändringar i partiet: Plattare organisationsstruktur, en anpassning till en värld där människor kommunicerar via nätet och en högre grad av decentralisering. I grunden bygger märkligt nog det antikommunistiska och högerorienterade Kuomintangs organisation på Lenins principer om ”demokratisk centralism”, vilket i korthet betyder att ledningen bestämmer allt.

Men sedan har vi också den känsliga frågan om relationen till Kina. I dag vägrar Kina att ens tala med Taiwans regering, men odlar kontakterna med Kuomintang. Grunden för det är att Kuomintang accepterar 1992 års konsensus mellan Kina och Taiwan. Detta konsensus säger tre saker: 1. Det finns bara ett Kina. 2. Taiwan är en del av Kina. 3. Parterna gör olika tolkningar av vad Kina är. Så Kuomintangs Kina-politik kan sammanfattas med att partiet vill ha en återförening någon gång i framtiden och vill gärna utveckla relationerna med Kina.

Och företrädare för partiet säger till tidningen att Kinas ledare Xi Jinping förstörde tanken med 1992 års konsensus …

Nu säger båda kandidaterna, enligt Financial Times,  att 1992 års konsensus inte längre fungerar. Och företrädare för partiet säger till tidningen att Kinas ledare Xi Jinping förstörde tanken med 1992 års konsensus genom att introducera formeln ”ett land, två system” för relationen mellan Kina och Taiwan.

Även i det Liberala partiet DPP har det skett en viss förskjutning, fast åt andra hållet. Tidigare en tydlig förespråkare för att Taiwan ska utropa sin självständighet. Numera ett parti som visserligen lutar mot att vilja ha ett formellt självständigt Taiwan någon gång i framtiden, men som nu strävar efter att behålla status quo: Taiwan som en välmående demokrati och självständig stat, men där omvärlden låtsas som om det är något annat.

Det vore onekligen intressant att få se en valrörelse i Taiwan där andra frågor än relationen med Kina spelar en större roll.

Så ifråga om en av de mest centrala frågorna verkar det som om de båda huvudmotståndarna i Taiwan närmar sig varandra. Det vore onekligen intressant att få se en valrörelse i Taiwan där andra frågor än relationen med Kina spelar en större roll. Ekonomisk politik. Välfärd. Skatter. Sjukvård.

 

Chockerande knivdåd mot en kvinna och tre barn 1980 – tas upp i ny rapport

Minnesmärket över den vita terrorns offer konstruerades av De Tsu-tsai, som under en period bodde i Sverige och var svensk medborgare.

I centrala Taipei står monumentet över offren för ”den vita terrorn” under Chiang Kai-sheks styre. Inledningen var en konfrontation som ägde rum den 28 februari 1947.

Den mörka perioden i Taiwans historia dyker upp då och då. Och en händelse som fått ny aktualitet ägde rum på samma datum – den 28 februari. Fast det skedde 1980.

Demokratiaktivisten Lin Yi-hsiung arresterades den 27 februari 1980. Han var sedan flera år en välkänd person bland dem som försökte skapa utrymme för alternativa politiska krafter under maktpartiet Kuomintangs enpartivälde.

Vid den här tiden befann sig också Kuomintangregimen i ett chocktillstånd. Ett år tidigare hade USA:s president Jimmy Carter beslutat att bryta med Taiwan och i stället erkänna Folkrepubliken Kina. I villkoren för erkännandet ingick att Taiwan skulle betraktas som en del av Kina. Och det var för övrigt en linje som även Kuomintang förfäktade.

Personen knivhögg Lin Yi-hsiungs 60-åriga mamma och hans tre döttrar. Mamman och hans då sexåriga tvillingdöttrar dog. Den tredje dottern överlevde.

Dagen efter att Lin Yi-hsiung arresterades kom en mördare till hans bostad i Taipei. Personen knivhögg Lin Yi-hsiungs 60-åriga mamma och hans tre döttrar. Mamman och hans då sexåriga tvillingdöttrar dog. Den tredje dottern överlevde. Lin Yi-hsiungs hustru, Fang Su-min, var inte hemma, för hon var vid tillfället och besökte sin man i fängelset.

Redan när morden inträffade var det många som var frågande till varför ingen åkte fast. Bostaden bevakades 24 timmar om dygnet av säkerhetstjänsten. Hur skulle någon kunna bryta sig in i bostaden utan att säkerhetstjänsten visste om det?

Sedan 2018 har Taiwan en särskild kommission som ska utreda brott mot mänskliga rättigheter under diktaturen – och den ska dessutom ge offren någon form av upprättelse. Kommissionen har nu presenterat en rapport om trippelmorden den 28 februari 1980.

Kommissionen har också funnit att någon ringt ett samtal från lägenheten till en restaurang i närheten – och frågat efter en namngiven person.

Rapporten konstaterar att Lin Yi-hsiungs hem inte bara var övervakat av säkerhetspoliser som stod och kollade vem som gick in och ut. Lägenheten var dessutom avlyssnad. Kommissionen har också funnit att någon ringt ett samtal från lägenheten till en restaurang i närheten – och frågat efter en namngiven person. Samtalet spelades in av säkerhetstjänsten, men säkerhetstjänsten uppger att inspelningen har förstörts.

Detta stärker misstankarna om att det verkligen var säkerhetstjänsten som låg bakom de tre brutala morden och mordförsöket på Lin Yi-hsiungs äldsta dotter. Kommissionens talesperson, Yeh Hunt-lin uppmanar säkerhetstjänsten att ge en förklaring på varför bevismaterial har förstörts.  Kommissionen anser också att dokument som finns kring ärendet borde offentliggöras. Enligt säkerhetstjänstens regler kan det ske först år 2030.

På platsen där morden skedde finns numera den Prebyterianska kyrkan.

Dottern som överlevde knivdådet heter Judy Linton och är i dag en populär gospelsångerska. Här är ett smakprov:

 

 

 

Taiwan blir observatör i organisation för religionsfrihet

På bilden: En katolsk mässa i Taipei. På initiativ av USA startas en organisation för religionsfrihet och Taiwan bjuds in att delta som observatör. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

I de flesta sammanhang är Taiwan uteslutet från multilateralt samarbete. Men på initiativ av USA:s utrikesminister Mike Pompeo startas nu en internationell organisation, med uppgift att slå vakt om religionsfrihet. Och Taiwan har bjudits in att delta i organisationens arbete som observatör. Inbjudan utfärdades av Sam Brownback, som är USA:s särskilde ambassadör för frågor som rör religionsfrihet.

Joanne Ou, talesperson för Taiwans utrikesdepartement, sade vid en presskonferens att USA gärna ser att Taiwan sprider sina demokratiska värderingar i regionen.

USA:s utrikesminister Mike Pompeo lanserade Religious Freedom Alliance (IRF Alliance) den 5 februari. Följande 26 länder har anslutit sig:

Albanien, Österrike, Bosnien-Herzegovina, Brasilien, Bulgarien, Colombia, Kroatien, Tjeckien, Estland,  Gambia, Georgien, Grekland, Ungern, Israel, Kosovo, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Polen, Senegal, Slovakien, Slovenien, Togo, Ukraina, och Storbritannien.

En vanligtvis lågmäld utrikesminister blir förbannad!

Taiwans utrikesminister Joseph Wu.

Taiwans utrikesminister Joseph Wu ger oftast intryck att vara en stillsam man. Han uttrycker sig försiktigt. Och för ett land som befinner sig i Taiwans mycket känsliga läge är finstämd diplomati ett måste.

… WHO verkar inte ens kunna hålla koll på hur många fall av personer som smittats av coronaviruset i Taiwan…

Men den som följer honom noterar nu att han har svårt att hålla inne med sin ilska mot Världhälsoorganisationen WHO. ”WHO, vad är det för fel med dig!”, utbrister han på Twitter. Världshälsoorganisationen trasslar in sig i olika beteckningar på Taiwan. Allt för att inte reta Kina. Och WHO verkar inte ens kunna hålla koll på hur många fall av personer som smittats av coronaviruset i Taiwan, trots att Taiwan har en väl fungerande sjukvård, rapporterar öppet om läget och dessutom har fria medier som domineras av rapporter om coronavirusets spridning.

På sociala medier ser jag personer som imponeras av bilderna på hur Kina bygger nya sjukhus på rekordtid. Det är precis den där bilden av handlingskraft som diktaturen i Kina vill sprida till omvärlden.

När kinesiska läkare anade faran beordrades de att hålla truten.

Men en genomgång av de kinesiska myndigheternas agerande ger en motsatt bild. Det första fallet noterades den 8 december. När kinesiska läkare anade faran beordrades de att hålla truten. Myndigheterna gav det lugnande beskedet att detta var ett virus som inte smittade mellan människor – och höll fast vid den linjen medan smittan spreds.

När det började spridas oroande uppgifter på sociala medier trädde den kinesiska censuren in och de som spred uppgifterna kunde råka ut för trakasserier från polisen sida. Mer om det kan du bland annat läsa här i tidningen Taipei Times.

Så tänk inte själv! Om du upptäcker en smittspridning så ska du inte tänka på människorna som smittas, utan på hur partiet vill hantera frågan.

Även Financial Times har skrivit om de kinesiska myndigheternas oförmåga att hantera smittan.

Det hela handlar om två väsentliga faktorer: 1. I Kina gäller det att inte göra något som misshagar ledningen. Så tänk inte själv! Om du upptäcker en smittspridning så ska du inte tänka på människorna som smittas, utan på hur partiet vill hantera frågan. 2. Det finns inga fria medier som kan granska vad makten sysslar med.

Kinas tafflighet och auktoritära styre smittar uppenbarligen av sig även på en så tung organisation som Världshälsoorganisationen. Taiwan ligger i Kinas omedelbara närhet och berörs därmed i hög grad av smittan. Därtill skulle Taiwan kunna hjälpa till, om landet bara tilläts att göra det. Så det är inte konstigt om Taiwans utrikesminister Joseph Wu ilsknar till.

 

 

 

 

Detta retar gallfeber på Peking: Taiwans blivande vice president till Washington

William Lai tillträder som Taiwans vice president i vår. På torsdag deltar han i National Prayer Breakfast i Washington. (AP Photo/Johnson Lai)

Taiwans högsta ledning, däribland president Tsai Ing-wen, kan ibland mellanlanda i USA på sina resor. Men att besöka huvudstaden Washington har ansetts vara tabu. Även USA erkänner Folkrepubliken Kina med villkoret att Taiwan är en del av Kina. Men i praktiken har Taiwan och USA en nära relation.

Formellt som privatperson, eftersom han inte har tillträtt sitt ämbete ännu.

På torsdag kommer William Lai, som valdes till vice president vid valet i januari, att resa till Washington. Formellt som privatperson, eftersom han inte har tillträtt sitt ämbete ännu. Men räkna med att detta kommer att leda till reaktioner i Peking!

National Prayer Breakfast har ägt rum sedan 1953. Det är något mycket mera än en bönestund. Det är en serie möten med 3 500 deltagare. Här deltar många kongressledamöter, diplomatiska kåren, affärsmän och även personer från administrationen i Washington. Utländska gäster är också där, bland annat brukar ledamöter från Europaparlamentet delta. Så även om det formellt är ett privat evenemang har det fått en officiell karaktär. Det är naturligtvis ett gyllene tillfälle för William Lai att knyta kontakter med inflytelserika personer i både USA och i andra länder.

När Donald Trump vunnit valet så ringde Tsai Ing-wen upp honom och gratulerade.

William Lais resa till Washington jämförs av kommentatorer med telefonsamtalet mellan president Tsai Ing-wen och Donald Trump hösten 2016. När Donald Trump vunnit valet så ringde Tsai Ing-wen upp honom och gratulerade. De pratade med varandra i ungefär tio minuter. Peking reagerade surt!

 

 

 

Kina ber EU om hjälp – och sparkar på vårt demokratiska statsskick

Demonstration i Stockholm för Taiwans deltagande i WHO.

Kinas regeringschef Li Keqiang har pratat med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i telefon. Han bad uttryckligen EU att snabba på proceduren för att Kina ska kunna köpa medicinska produkter från EU, för att Kina effektivare ska kunna bekämpa corona-viruset.

Och då gäller givetvis att grundprincipen att hjälpa till så snabbt och så effektivt det över huvud taget går.

Å ena sidan är det ett nödläge för Kina. Och då gäller givetvis grundprincipen att hjälpa till så snabbt och så effektivt det över huvud taget går. Än så länge handlar det om att leverera produkter på kommersiella villkor. Men om det skulle krävas en ren hjälpinsats måste vi också vara öppna för det. Det ligger även i Sveriges och EU:s intresse. Så måste det vara. Om en avskyvärd diktatur drabbas av en naturkatastrof eller en smitta så ska vi hjälpa till, med syftet att hjälpa så många människor som möjligt. I det här fallet också att förhindra att smittan sprids över världen.

Regimen i Kina hör verkligen inte till dem som i alla lägen sätter folkhälsan främst.

Å andra sidan: Regimen i Kina hör verkligen inte till dem som i alla lägen sätter folkhälsan främst. Kina blockerar Taiwan från observstörsstatus i Världshälsoorganisationen WHO. Det är en ren politisk demonstration, där Kinas ledare struntar i att Taiwan har en sjukvård i världsklass.  Och när jag skrev om detta i NA i våras så fick jag och NA en officiell bannbulla från Kinas ambassad.

Det har nu nästan blivit rutin med olika typer av bannbullor från Kinas ambassad mot medier och andra som misshagar regimen. Det har gått så långt att Tidningstutgivarna kräver att den svenska regeringen reagerar mot Kinas agerande. Kina har också direkt lagt sig i den svenska mötesfriheten, på ett sätt som är fullständigt horribelt.

Ett spydigt tips till Kinas ambassad vore att den skulle ägna lite mindre tid åt att lägga sig i svensk tryckfrihet och svensk mötesfrihet och lite mer tid åt att kartlägga vilka resurser som fanns i Sverige, för att hjälpa till med en epidemi där det finns anledning för världssamfundet att samverka.

Kinas regering sparkar föraktfullt på Sveriges demokratiska statsskick och ber samtidigt om hjälp.

Det är klart att EU ska svara poistivt på Kinas begäran. Men EU får inte missa att påpeka hur Kinas agerande faktiskt skadar både relationerna med EU och det direkta arbetet för en bättre folkhälsa. Kinas regering sparkar föraktfullt på Sveriges demokratiska statsskick och ber samtidigt om hjälp.