Ett intetsägande svar från Regeringen om Taiwan

Finansminister Magdalena Andersson har svarat på en fråga om Skatteverkets ändrade beteckning för Taiwan. Även utrikesminister Margot Wallström har fått frågor i ärendet.
Foto: Christine Olsson / TT kod 10430

Frågan om Skatteverkets beteckning på Taiwan har lett till att flera riksdagsledamöter har ställt frågor. Här är nedan är finansminister Magdalena Anderssons svar till en fråga från Boriana Åberg (M). Ett ganska intetsägande svar. Det blir mer spännande att höra vad Margot Wallström har att säga.

Svar på fråga 2017/18:966 av Boriana Åberg (M)
Skatteverkets namnbyte på Republiken Kina (Taiwan)

Boriana Åberg har frågat mig om jag kommer att vidta några generella åtgärder för att Skatteverkets namnbyte på Republiken Kina (Taiwan) inte ska göras.

Skatteverkets registrering av uppgifter i folkbokföringen följer svensk namnstandard. Skatteverket tillämpar standarden ISO 3166 gällande landskoder och svensk namnform av länder. Sedan den 28 februari har Skatteverket ändrat från Republiken Kina (Taiwan) till Taiwan, Provins i Kina efter att översättningen av ISO-standarden har reviderats. Landskoden är dock oförändrad.

Hur länders namn anges i folkbokföringen är något som Skatteverket avgör i sin tillämpning.

Stockholm den 14 mars 2018

Magdalena Andersson

Caroline Szyber (KD) ställer fråga till Margot Wallström om Taiwan och Skatteverket

Caroline Szyber, riksdagsledamot för KD, har stället en fråga till utrikesministern om varför Skatteverket beskriver Taiwan som en provins i Kina. Foto: Tor Johnsson/SvD/SCANPIX/Kod 30513

Jag publicerar Caroline Szybers frågeställning i sin helhet här nedan. De kursiverade avsnitten är mitt urval:

Caroline Szyber (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

Taiwanesiska pass bär namnet Republic of China (Taiwan). Den vanliga och vardagliga benämningen på landet är rätt och slätt Taiwan. Både dessa termer är motiverade, antingen genom att de (i det första fallet) speglar det officiella namnet på statsbildningen, eller (i det andra fallet) är den term som vanligtvis används. Att ändra det till ”Taiwan, provins i Kina” ger det missvisande intrycket att Taiwan faktiskt styrs av Folkrepubliken Kina, vilket inte stämmer. Att ändra namnet skulle kunna få allvarliga konsekvenser för privatpersoner.

Resenärer från Taiwan kan exempelvis av misstag komma att listas som medborgare i Folkrepubliken Kina. Notera att taiwanesiska medborgare kan resa in till Sverige – och hela EU – visumfritt, vilket inte kinesiska medborgare kan. Detta skulle kunna orsaka problem vid inresan till Sverige.

Svenska medborgare som söker visum för längre vistelser än de visumfria 90 dagarna söker detta på Taipei Mission in Sweden, inte på kinesiska ambassaden. Ett namnbyte skulle kunna innebära att sådana visumansökningar kommer till fel instans, nämligen till den kinesiska ambassaden. Oavsett om resultatet blir att visumansökan helt enkelt ignoreras, eller att den kinesiska ambassaden faktiskt utfärdar ett visum som saknar giltighet i Taiwan, är effekten lika problematisk för personen i fråga.

När Sverige skrev dubbelbeskattningsavtal med Taiwan var det (indirekt, via Exportrådet) med Taipei Mission in Sweden, inte med kinesiska myndigheter som inte skulle kunna ingå några sådana avtal.

Ett nytt namn skulle kunna medföra att svenska företag av misstag kontaktade kinesiska ambassaden i Stockholm eller svenska ambassaden i Beijing i stället för Taipei Mission in Sweden eller motsvarande enhet, Business Sweden i Taiwan, när det gäller frågor kring handel mellan länderna.

Situationen är visserligen i dag att Sverige inte har diplomatiska förbindelser med Taiwan, men det behöver inte innebära att man inom Sveriges gränser måste göra livet svårare för mellanfolkliga kontakter mellan Sverige och Taiwan. Taiwan är en de facto-stat, som dessutom är en demokrati och som har goda inofficiella förbindelser med Sverige.

Att frivilligt ändra benämningen till ”Taiwan, provins i Kina” är en ren byråkratisk åtgärd för att anpassa sig till en helt konstgjord standard som inte återger den faktiska geografiska verkligheten utan baserar sig på politiserad terminologi från Förenta Nationerna, där ju Kina är medlem medan Taiwan inte tillåts vara det. Detta speglar Folkrepubliken Kinas ambitioner att införliga Taiwan.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

Anser ministern och Utrikesdepartementet att det demokratiskt styrda Taiwan är en provins tillhörande Kina och vilken betydelse har det i så fall för den svenska utrikespolitiken?

 

Svenska medborgares säkerhet och UD:s hantering av Taiwan

Under några dagar har det stormat kring Skatteverkets ändring av beteckningen på Taiwan, där den demokratiska staten Taiwan beskrivs som en provins i diktaturen Kina.

Ibland skulle det vara bäst om någon sade ”hoppsan, det där var inte så lyckat, vi ändrar oss”. Men så sker inte. I stället får vi höra märkliga  förklaringar till att UD och Skatteverket villigt utför de ”beställningar” som kommer från diktaturen i Peking.

En utförlig kommentar till detta finns på journalisten Jojje Olssons blogg. Den kan du läsa här. 

Skatteverkets rättsexpert Per Skogh sade så här till mig i måndags:

– UD hörde av sig och uppmärksammade att vi borde följa den internationella ISO-koden. Sverige erkänner ju inte Taiwan.

För säkerhets skull mejlade jag citaten till honom och bad honom godkänna. Jag fick svaret att det inte fanns några invändningar.

När UD hör av sig till mig får jag följande kommentar av Rasmus Eljanskog på UD:s pressjour:

”UD fick en fråga från allmänheten i augusti. Då togs kontakt med några myndigheter och andra utrikesförvaltningar för att ta reda på hur Taiwan benämns. I kontakten med Skatteverket besvarades deras frågor om praxis för benämning av Taiwan, och därefter meddelade Skatteverket sitt beslut i frågan. Hur självständiga svenska myndigheter väljer att benämna Taiwan bestämmer de själva.”

Han bekräftar på ett något krångligt sätt att det var UD som tog initiativet till ändringen. Och ja, vi har självständiga myndigheter. Men Skatteverket ska inte driva utrikespolitik. En sådan fråga från UD betyder alltså något.

”Fråga från allmänheten”? Nåja, jag tror inte att ”trycket från allmänheten” att djävlas med demokratin Taiwan är överväldigande. Det finns också en svensk ”allmänhet” i Taiwan. Alltså ett antal personer som arbetar och pluggar i Taiwan. Det ligger absolut inte i deras intresse att UD dansar efter Pekings pipa. Varje litet steg där Sverige direkt eller indirekt godkänner kineiska planer på att ta över Taiwan är ett direkt hot mot dessa människors säkerhet. Och, som Jojje Olsson konstaterar i sin blogg, är det dessutom anmärkningsvärt att ändringen kommer samtidigt som Kina håller svensken Gui Minhai fängslad.

UD försäkrar att det inte har kommit någon propå från Peking om detta. Nähä, då behövs inte ens någon påtryckning för att Sverige ska göra vad Kina säger.

Detta må vara en spekulation. Men om jag tillåter mig att spekulera över hur samtalen går på kinesiska UD just nu, så skulle jag tror att de säger: ”Vi behöver inte vara oroliga för att svenskarna ska bråka om Gui Minhai. De kommer säkert att göra några offentliga uttalanden. Men sedan blir det inte mer. I andra sammanhang gör de ju precis som vi vill”.

 

Ordern om att beskriva Taiwan som provins i Kina kom från UD!

Härifrån, alltså Utrikesdepartementet, kom ordern till Skatteverket att beskriva Taiwan som en provins i Kina. Foto Jonas Ekströmer / SCANPIX kod 10030

Det var Utrikesdepartementet som sade till Skatteverket att beskriva Taiwan som en provins i Kina i sin landskod.

– Det finns en internationell kod och den är Taiwan – provins i Kina. Det vi nu har gjort är att vi följer den internationella koden, säger Per Skogh, rättslig expert på Skatteverket när jag pratade med honom för en stund sedan.

Han bekräftar att det skedde efter en påstötning från Utrikesdepartementet.

– UD hörde av sig och uppmärksammade att vi borde följa den internationella ISO-koden. Sverige erkänner ju inte Taiwan.

På frågan om det praktiskt gör någon skillnad att beteckna Taiwan som en provins i Kina, svarar han så här:

– Det är inte många som berörs. Men vi har ju en del människor i Sverige som är födda i Taiwan. Vi accepterar till exempel deras pass.

– Men det har förekommit till exempel att personer som är födda i Taiwan och blir svenska medborgare: De fick inte visum när de försökte resa till Kina på grund av den gamla koden.

 

Taiwan protesterar mot Skatteverkets beslut – vad säger utrikesministern?

Skatteverket ändrade beteckningen på Taiwan i samråd med UD. Vad säger utrikesminister Margot Wallström?
Foto Wiktoir Nummelin / TT kod 10510

I fredags skrev jag att Skatteverket ändrat beteckningen för Taiwan. Landet beskrivs nu som en provins i Kina på Skatteverkets hemsida. Och via mejl fick jag bekräftat att Skatteverket gjort denna ändring efter samråd med UD. Utrikesminister Margot Wallström bär alltså en del av ansvaret för detta.

Demokratin Taiwan puffas alltså åt sidan, i samråd med UD. Som en jämförelse: Så här lamt beskrevs Folkrepubliken Kina i regeringens utrikespolitiska deklaration för någon vecka sedan: ”Vår relation med Kina är omfattande. Landets roll i världen växer, och med det följer ett ökat ansvar inklusive med skydd för de mänskliga rättigheterna.” Då talar vi om ett Kina som inte bara avrättar folk och fängslar oppositionella utan också om en regering som kidnappat och fängslat svensken Gui Minhai, och dessutom förnedrat svenska diplomater som följde med honom när han skulle läkarundersökas på svenska ambassaden i Peking, på ett sätt som strider mot regler för diplomatiskt umgänge.

Taiwans regering beskriver förändringen på Skatteverkets hemsida som oacceptabel för Taiwans regering och folk. Även det svenska handelskontoret i Taiwan kommer att informeras om den taiwanesiska regeringens inställning.

Jag vet att jag tjatar. Men jag tar det igen: Taiwan är en av Asiens bäst fungerande demokratier. Här finns en fri press och en sprudlande protestkultur. Besök Taipei under några dagar så får du räkna med att möta en demonstration.

Av maktpolitiska skäl väljer de flesta länder (däribland Sverige) att ha diplomatiska relationer med Kina i stället för Taiwan. Därtill med villkoret att Taiwan ska betraktas som en del av Kina.

Det var möjligen en förståelig inställning under de många år då Taiwan var en högerdiktatur (dock faktiskt med en del kommunistiska inslag) och Kina var en kommunistisk diktatur. Men i slutet av 80-talet och början av 90-talet demokratiserades Taiwan, vilket ledde till att många regeringar i väst började klia sig i huvudet. Men de valde att hålla fast vid förbindelserna med Kina.

Regeringen i Taipei är folkvald. Den granskas kritiskt av medier. Den har ett åtagande att följa FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det är Taiwan som har en legitim regering, inte Kina!

Att Skatteverkets fadäs uppmärksammas i taiwanesisk press är knappast en fördel för Sverige.

 

 

 

En liten ändring av Skatteverket som stör mig!

Se ovan. En liten oansenlig byråkratisk förändring. Men den stör mig! Tidigare betecknades Taiwan så här av skatteverkat: Republiken Kina (Taiwan). Numera betecknas Taiwan som ”Taiwan, provins i Kina”.

När jag frågar Skatteverket om detta så får jag svaret att ändringen har skett efter ”samråd” med UD. Eller för att tala klarspråk: Diplomaterna på UD har bett Skatteverket att ändra beteckningen på Taiwan och beskriva det som en provins i Kina.

Det är naturligtvis ingen slump att detta görs. Det är för att behålla de ”goda” relationerna mellan Sverige och Folkrepubliken Kina, alltså den diktatur som avrättar fler människor än något annat land och som håller en svensk medborgare fängslad.

Det är oklart om ändringen har föregåtts av påtryckningar från Kina. I så fall är det ännu mer anmärkningsvärt. Med tanke på Gui Minhais situation borde svenska UD i detta skede vara synnerligen lomhört när Kina utövar påtryckningar. Och är det någon förändring som bör ske i relationen till Taiwan så är det tydliga markeringar av ett närmande, snarare än avståndstagande.

Historiskt är det dessutom tveksamt att beskriva Taiwan som en kinesisk provins. En kinesisk piratledare erövrade Taiwan på 1600-talet. Det dröjde ett par årtionden innan Qing-dynastin blev Taiwans härskare. Men Taiwan gjordes inte till en kinesisk provins. Kontrollen över Taiwan handlade mest om att hålla koll på att ingen annan fick makten över ön. Först i slutet av 1880-talet blev Taiwan en kinesisk provins. Och några år senare (1895) blev Taiwan en del av Japan.

1945 tvingades Japan lämna Taiwan. Och efter den kommunistiska revolutionen i Kina 1949 separerades Taiwan från Kina.

I dag är Taiwan en fullfjädrad demokrati. Kina är en diktatur som uppträder alltmer hänsynslöst. Taiwan som provins i Kina är en skrämmande tanke. Det borde UD markera!

Förintelsen och Taiwans motsvarighet till Raoul Wallenberg

Taiwans president Tsai Ing-wen, talade på en minnesdag för Förintelsens offer som arrangerades i Taipei söndagen den 25 februari.  (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Det tyska institutet och det israeliska kontoret för handel och kulturutbyte arrangerade i söndags (25 februari) en gemensam minnesstund för att uppmärksamma Förintelsen och hedra dess offer.

President Tsai Ing-wen höll ett tal där hon framhöll att Taiwan har ett åtagande att stå för mänskliga rättigheter och bekämpa hat och diskriminering.

– Siffror säger inte allt. Sex miljoner är inte bara en siffra. Den representerar sex miljoner människors liv. Offren för Förintelsen var individer – mödrar, fäder, söner, döttrar, vänner och grannar som förlorade sina liv i ett brott som saknar motstycke i mänskligheten, sade hon bland annat.

Hon nämnde också att det i maj ska öppnas ett museum för mänskliga rättigheter, som bland annat ska samverka med institutioner i Israel och Europa.

Israels representant, Asher Yarden, var kritisk mot Taiwan på vissa punkter. Han sade bland annat att nazistiska symboler ibland dyker upp i olika sammanhang. Ett exempel var när studenter använde naziuniformer under ett evenemang.

I detta sammanhang uppmärksammades även en person som skulle kunna beskrivas som Taiwans motsvarighet till Raoul Wallenberg. Han hette Ho Feng-shan och var chef för den kinesiska legationen i Wien. När tyska trupper ockuperade Österrike omvandlades legationen till en konsulat och Ho Feng-shan blev generalkonsul.

Ho Feng-shan uppmärksammade att läget för Österrikes judar förvärrades. Och enda sättet för judar att få utresetillstånd från Nazityskland var att visa upp ett visum eller en biljett till ett annat land. Så Ho Feng-shan började utfärda visum för österrikiska judar för resa till Shanghai, trots att det egentligen krävdes något visum. Men det räckte för att judar skulle kunna lämna Österrike. Det finns lite olika uppgifter om hur många som räddades på det här sättet. Men det är dokumenterat att han skrev på 1906 visum fram till den 27 oktober 1938.

Men Ho Feng-shan agerade emot de uttryckliga order han fått från Kinas ambassadör i Berlin. Och 1940 blev han beordrad att resa tillbaka till Kina.

När Chiang Kai-sheks regim flydde undan den kommunistiska revolutionen till Taiwan så följde Ho Feng-shan med. Han verkade bland annat som Taiwans ambassadör i Egypten, Mexiko, Bolivia och Colombia. Efter pensionen flyttade han till USA, där han dog – 96 år gammal. Hans skrev en bok, ”My forty years as a diplomat” som finns att köpa på nätet. Han fick också ett erkännande av den israeliska institutionen  Yad Vashem som ”rättfärdig bland nationer”.

Här är en artikel ur Taipei Times om minneshögtiden om Förintelsen i Taipei.

Här är en länk med material om Ho Feng-shan.

Jurister i Taiwan kräver att regeringen agerar för statslösa barn

Jag fastnade för en intressant artikel Taipei Times om statslösa barn. Enligt statistik från i maj förra året så fanns 647 915 ”gästarbetare” eller ”migrantarbetare” i Taiwan. Enligt en uppgift från 2015 som jag såg, så kommer ungefär 40 procent från Indonesien, 27 procent från Vietnam och 20 procent från Filippinerna. De allra flesta är kvinnor som arbetar exempelvis med olika typer av privat omvårdnad.

Nu har stiftelsen ”Legal Aid Foundation” uppmanat regeringen att agera för att barn till migrantarbetare inte ska behöva växa upp som statslösa.

Varje år föds 700 barn till migrantarbetare i Taiwan. Och eftersom många migrantarbetare har tidsbegränsade kontrakt, så kan det bli svårt att registrera barnen som fast boende i Taiwan. Det gäller, enligt Taipei Times, ungefär en fjärdedel av de barn som föds till migrantarbetare. Och då blir det svårt att ordna allt från sjukvård till skolgång. Stiftelsen Legal Aid Foundation uppskattar att det finns omkring 1 300 statslösa barn i Taiwan.

Hittills har regeringen hanterat dessa ärenden ”fall för fall”. Men stiftelsen efterlyser mer långsiktiga regler så att föräldrarna vet vad som gäller.

– Taiwan är ett mångkulturellt samhälle och vi ska vara öppna för att acceptera människor från olika kulturer. Vi får inte blunda för detta problem, säger Lin Tsung-hsien från Legal Aid Foundation, enligt Taipei Times.

Tidningen Taiwan Sentinel publicerade för en tid sedan en längre artikel om migrantarbetarnas villkor av Jeremy Oliver från ett av universiteten i Taiwan. Han konstaterar i artikeln att det har skett en del förbättringar av gästarbetarnas villkor.

Till exempel var lagstiftningen tidigare utformad så att många gästarbetare tvingades resa hem vart tredje år, för att sedan återvända till Taiwan. Det har också skett förbättringar när det gäller rätten till betald ledighet. Men han konstaterar också att det återstår mycket att göra för att förbättra gästarbetarnas villkor.

Här är en länk till artikeln i Taipei Times om de statslösa barnen.

Här är en länk artikeln i Taiwan Sentinel.

Och här hittar du Legal Aid Foundation.

Här är en länk till en artikel från 2015 med statistik om vilka länder gästarbetarna kommer från.

Nu har även Sverige framfört kondoleanser till Taiwan

Enligt en uppdatering från utrikesdepartementet i Taipei har nu även Sverige framfört kondoleanser efter jordbävningen som drabbade Taiwan nyligen. Bland de länder som framfört kondoleanser finns flera EU-länder: Belgien, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien, Sverige och Storbritannien.

Den uppdaterade listan på länder som framfört sitt deltagande med offren finns här.