Har vi inte byggt klart nu?

Räcker det inte med byggande nu? Det är nog en av de frågor som jag får allra oftast.

Det blir fler människor i Örebro. De främsta anledningarna är dels att vi blir äldre och lever längre, dels att unga människor flyttar hit på grund av universitetet (varav en hel del blir kvar) och dels att företag söker ny arbetskraft. Förra året blev vi 3 660 st fler och det mesta av befolkningsutvecklingen beror på att folk flyttar hit från andra delar av landet.

Vi har sett många exempel runt om i landet på kommuner som inte byggt bostäder i takt med att dom blir fler (tex Stockholm och tidigare Uppsala). Resultatet blir att det är svårt för människor att hitta bostäder att flytta hemifrån i, flytta ihop, flytta isär eller bara byta storlek. Det brukar också innebära att priserna stiger kraftigt och att vi blir mer trångbodda och i allt större utsträckning bor i andra och tredje hand, även vuxna människor. Det skapar också problem för företagen att rekrytera arbetskraft.

Vi tycker inte det skulle vara en bra utveckling för Örebro utan vill skapa bra livsmiljöer i Örebro och då behöver vi även fortsatt bygga bostäder. Lågt räknat blir vi 10 000 fler i Örebro vart 5:e år.

En av kommunernas primära uppgifter är att se till att det finns planberedskap för de som vill bygga bostäder och det kommer vi fortsätta att arbeta med. Örebro kommer fortsätta växa och förändras under många år framåt, liksom alla större städer i både Sverige och Europa.

Som tur är kan vi titta på städer som redan växt och är större än oss och vad som varit framgångsrikt och inte. Att bli fler människor ställer stora krav på bland annat infrastrukturen. För att klara den utmaningen måste fler transportera sig på andra sätt än med bil. I Malmö finns tex snabba bussar, i Göteborg finns spårvagnen och Stockholm finns tunnelbanan. Utan de systemen skulle det inte fungera. Det är också en av anledningarna till att vi tittar på hur vi kan utveckla snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik i Örebro.

Människor vill bo där andra människor bor och där det finns stort utbud av arbete, nöjen och nya chanser i livet. Urbaniseringen har pågått kraftigt i över hundra år och utvecklingen pågår i hela världen. Så det korta svaret är att vi kommer fortsätta se byggkranar i Örebro.

Utveckling av Järntorget

Vi måste hela tiden arbeta för att göra Örebro till en bättre plats. Jag har ända sedan jag tillträdde fått många synpunkter om situationen kring Järntorget, utifrån olika perspektiv. Det är en central plats där väldigt många människor och intressen möts och där många transportslag konkurrerar om utrymmet.

Inte minst Na:s senaste granskning visar på utmaningarna i området.

Nu har det gått några år sedan Järntorget byggdes om. Det har givetvis funnits ett motstånd mot att göra några större förändringar så snart inpå ombyggnationen eftersom det är kostsamt i både pengar och förtroende att göra så stora ingrepp. Men istället har det upplevts som om det har pågått ett ständigt lappande och lagande efter det.

Järntorget är en av Örebros vackraste platser och förtjänar att tas på allvar, som ansvarigt kommunalråd är jag inte främmande att titta på platsen ur ett större perspektiv igen.

Vi har precis gett förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med en förutsättningslös analys av Järntorget ur ett större perspektiv och i bred dialog.

Vad det innebär i praktiken och när det arbetet konkret sätter igång är för tidigt att säga.

Från staden lagom till platsen där allt är möjligt

Under många år förknippades Örebro med uttryck som ”det går aaaldrig”. Örebro har genomgått en stor omvandling de senaste åren. Det handlar inte bara om det som syns med nya byggnader och nya platser utan också en mental omvandling. Jag använder gärna den stora gula kaninen som en mental symbol för hur vår egen syn på Örebro har förändrats.

Idag ser vi en annan mycket modigare och mer spännande plats. Fler vill flytta hit från andra delar av landet, företag växer och etablerar sig här och det sjuder av evenemang, konserter och uteliv. Vi ser fler och fler Örebroare som pratar om sin stad med stolthet i rösten. Men vi vågar också mer. Det är en positiv spiral som behöver få fortsätta.

Genom att gemensamt arbeta ännu mer med kommunens varumärkesbyggande kan vi alla få ut mer av det arbete som redan görs. Vi kan alla hjälpas åt att bära berättelsen om det modiga Örebro.

Vi har ett platsvarumärke som går att fylla med det du tycker är mest spännande eller viktigast för Örebros utveckling, prova dig fram här: http://rebro.se/

Företag som kan etablera sig eller växa skapar jobb

Senaste årens markförsäljningar till företag har lett till över 2000 nya arbetstillfällen i kommunen. Samtidigt har Örebro regionen klättrat till en förstaplats som logistikläge i Sverige (delad med Göteborg).

Att det finns byggklar verksamhetsmark till de företag som vill etablera sig eller utöka är en viktig förklaring till den positiva utvecklingen.

Det är också därför vi Socialdemokrater i valrörelsen lovade att det även fortsättningsvis ska finnas byggklar verksamhetsmark till salu.

Därför fortsätter vi både att köpa in och planlägga ny mark, bland annat ut mot flygplatsen, Palmbohult eller i Munkatorp. Så säkerställer vi att företag kan etablera sig och växa även i framtiden.

det blåa blocket aka alliansen eller det blåbrunablocket?

Det rödgröna blocket (S, Mp, V) har efter valet 144 mandat i riksdagen. Det blåa blocket (M, C, L, Kd) har 143 mandat i riksdagen.

Enligt de demokratiska spelreglerna i Sverige har talmansposten i riksdagen gått till det största partiet i det största blocket. Typ jämt.

Det som händer nu innebär i praktiken att de fyra partierna som samarbetar i alliansen räknar in Sd i sitt block och sitt regeringsunderlag.

Alltså precis det som Centerpartiet och Liberalernas partiledare mycket kränkta nekat till när någon dristat sig till att påstå att just det här kommer hända.

Om det sker nu har de ljugit för väljarna rätt upp i ansiktet. Det är så jäkla fult helt enkelt.

Lika mkt plats för gamla böcker i stadsbiblioteket som planerat

Jag får fortsatta frågor om bokmagasinet och flytten av stadsbiblioteket.
Ett nybygge gör hela tiden anpassningar för att hålla budget. Arkitekterna har gjort förändringar så att det planerade utrymmet för bokmagasinet på ca 1850 hyllmeter nu är inritat i bibliotekets båda våningsplan, det betyder att böckerna har lika mkt plats som i tidigare planer.

Det viktiga är ju inte källare eller ej, utan bokmagasinet finns kvar med värdefullt material av vår gemensamma historia. Det blir nu mera tillgängligt och kommer upp ur ljuset.

Det har i alla år rensats ut böcker när nya köps in och när en flytt är aktuell har personalen troligtvis gjort en mer grundläggande rensning av vad som ska sparas på plats, vad som finns digitaliserat, vad som ska vidare till Umeå och vad som är uttjänt.

Att liberalerna eldar på felaktiga uppgifter gör att många är oroliga nu men jag är glad att många engagerar sig i bibliotekets framtid.

Nu görs en historisk satsning på stadsbiblioteket i Örebro – det är något jag är väldigt stolt över.

Örebro kommun ska fortsätta gå före i klimatomställningen

Örebro har under många år gått före i arbetet mot klimatförändringarna. Vi satsar stort på förnybar energi via tex Kumbro samt på vattenkvalitet och vattenförsörjning. Örebro kommun har kommit långt men arbetet måste fortsätta och intensifieras. Tillsammans med det måste även beredskapen för klimatförändringar öka.

Vi Socialdemokrater lovar att fortsätta leda arbetet i klimatomställningen.

2020 ska Örebro kommun vara självförsörjande på förnybar energi, vi har nästan nått målet och lovar att fortsätta bygga ut vindkraften tills hela kommunkoncernen är där. Vi ska fortsätta minska energianvändningen och fortsätta bygga förnyelsebar energi.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och klimatförändringar är ett allt starkare hot mot vår vattenförsörjning. Vi tar ansvar för en långsiktig vattenförsörjning genom Vätternvatten-projektet och genom ett större skydd av vattnet runt Svartån.

Vi ska öka beredskapen för de klimatförändringar som vi ser. Bland annat genom en till brandstation samt genom att minska risken för översvämningar.

Utveckla Hjälmaren som besöksmål

Örebro är en sjöstad. Inför valet 1994 gick Socialdemokraterna till val på att utveckla Oset som naturreservat, Moderaterna ville då bygga en motorled på samma plats. Socialdemokraterna vann det valet och sedan dess Oset blivit en av örebroarnas mest älskade platser. Under åren har även Rynningeviken och stråket mot småbåtshamnen utvecklats.

Nu är det dags att ta nästa steg för att utveckla Örebro som sjöstad. Därför lovar vi socialdemokrater att utveckla Hjälmaren som besöksmål för örebroarna.

Tillsammans med näringsliv och båtliv vill vi utveckla fler besöksmål i Hjälmaren och göra det lättare att komma ut till öar, badplatser och besöksmål även om man inte äger egen båt. Det här ett långsiktigt arbete som kräver samverkan och uthållighet men det är en naturlig del av den fortsatta utvecklingen av ett attraktivt Örebro som vi vill få förtroendet att arbeta med framåt.

S lovar bostäder som fler har råd att bo i

Alla människor har rätt till en bra bostad och när örebroarna
blir fler behöver Örebro kommun ta ansvar för att det byggs fler
bostäder som fler har råd att bo i. Örebro har gått före både när det gäller att anvisa mark till billigare bostäder och när det gäller arbetet för lägre kostnader i nyproduktion i det kommunala bostadsbolaget ÖBO. Vi har visat att även en kommun kan skapa förutsättningar för billigare bostäder.

Om man har ett vanligt arbete och är ensamstående med barn ska man kunna hyra även en nyproducerad lägenhet. Det är det som är målet för arbetet med bostäder som fler har råd att bo i. Det perspektivet av bostadspolitiken är moderaterna helt ointresserade av men vi Socialdemokrater i Örebro lovar att växla upp arbetet med billigare bostäder.

Därför lovar vi Socialdemokrater i Örebro:

För att människor ska kunna bo bra i Örebro och företag ska kunna hitta personal, då behöver det byggas nya bostäder i takt med att vi blir fler – därför lovar vi att det ska byggas minst 4000 bostäder under nästa mandatperiod.

Att skapa fler bostäder som fler har råd att bo i, när Örebro kommun säljer mark ska en större andel gå till företag som bygger billigare bostäder.

När det kommunala bostadsbolaget ÖBO bygger nytt ska minst hälften byggas med hyresrabattprincipen och ÖBO ska pröva nya sätt att arbeta för att få ner hyran när befintliga bostäder rustas.

Att göra det lättare att söka bostad i Örebro genom att ta initiativ till en bostadsförmedling. I bostadsförmedlingen ska det också finnas en studentportal.

 

Flykten syns inte i min hud

Min biologiska pappa Victor föddes i ett flyktingläger i Finland. Hans familj flydde Smolensk i Ryssland under andra världskriget.

Som liten hette jag Lomakin i efternamn. Familjen var rysk-ortodox och min farmor täckte håret med en sjal.

Om Victor haft en annan hudfärg och därmed även jag – så hade jag oxå varit en av dem som dagligen blir påmind om att svenskhet kan ifrågasättas.

Nu är jag och mina barn förskonade det eftersom flykten inte syns i huden.

Men dagligen blir vänner, grannar och landsmän påminda om att det finns människor som vill dela upp oss beroende på hur mkt pigment huden har.

Det är bara galet.