Y-podden #9 – sjukhusdirektör Nina Fållbäck Svensson

I Y-poddens nionde upplaga träffar vi Region Västernorrlands sjukhusdirektör Nina Fållbäck Svensson. Hon tillträdde sin tjänst hösten 2015 och kan berätta om en period som blev mycket mer intensiv än hon hade anat. Samtalet handlar om de många bekymmer som hemsöker Västernorrlands sjukvård i form av hyrpersonal, överbeläggningar, vårdköer och återkommande skandaler.